Et ødelagt grensegjerde mot Russland skaper trøbbel for norske reineiere

Ifølge den norske grensekommissæren forsvinner reinsdyr over disse ødelagte gjerdene og over til russisk side av grensen. Det skaper store problemer for norske reineiere.

Myndighetene kuttet vedlikeholdet av grensegjerder. Det gjør at norske reindyr stikker av til Russland – og blir der.

  • Aksel B. Lindberg
    Aksel B. Lindberg

Norge er utstyrt med en lang grense. I øst er det tre naboland: Sverige, Finland og Russland. Langs russergrensen som er om lag 197 kilometer lang, er det satt opp et gjerde. Det skal forhindre rein fra å bevege seg inn på russisk område.

– Mange steder fungerer gjerdet helt fint. Men vi har store problemer enkelte steder, sier Jens-Arne Høilund.

Han er grensekommissær for den norsk-russiske grensen. Høilund understreker at han ikke har noe ansvar for at gjerdet skal være i orden:

– Men som grensekommissær bærer jeg noen av konsekvensene av at gjerdet ikke fungerer optimalt. Reingjetere kommer til meg for å få hentet rein som er på russisk side.

Rein fra Finnmark stikker til Russland på grunn av ødelagte gjerder. Dette bildet er tatt tidligere.

– Har ikke hentet på to og et halvt år

– Dette er en problemstilling som har vært kjent i flere år tilbake. Vi har dokumenter på dette fra 1955 og fremover, sier han.

Høilund forteller at norsk rein som beiter på russisk side ikke har vært ansett som et veldig stort problem.

– Men det er tydelig at det skaper noe irritasjon hos russisk part.

Han forklarer at hver gang russerne har latt nordmenn hente rein, er det ressurskrevende.

– Vi har ikke fått hente rein hos dem på to og et halvt år. Sånn sett er det kanskje et signal om at de ikke synes det er særlig til greier lenger, sier Høilund.

Han legger til at de ikke vet hvorfor det er blitt vanskelige enn tidligere å hente hjem rein.

– Men det er sammenfallende med koronautbruddet. Situasjonen i Ukraina har ikke vi merket noe til her opp i denne sammenheng. Forholdet til den russiske grensekommissæren er veldig bra, forteller Høilund.

Men det er naturligvis ikke bare å spasere over og hente dyrene. I tillegg er det ett problem til.

Jens-Arne Høilund er grenseskommissær langs den norsk-russiske grensen.

Les hele saken med abonnement