Stortingets pendlerboliger er gratis. Forsvaret må betale for sine, og de kan bli enda dyrere.

Prisene på Forsvarets pendlerboliger skal følge markedet, mener regjeringen. – Det er mange som er bekymret, forteller leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener det er fornuftig at husleien på Forsvarets boliger markedsjusteres.

Den siste tiden har Aftenposten satt søkelyset på Stortingets pendlerordning. Hele 127 stortingsrepresentanter får gratis pendlerleilighet i Oslo. Flere av dem eier i tillegg egne leiligheter i eller rundt Oslo.

Avsløringene skal ha skapt reaksjoner, tildels galgenhumor, i Forsvarets interne kanaler. For i motsetning til stortingsrepresentantene må de som bor i Forsvarets 1750 pendlerboliger betale husleie.

Forsvaret leier ut boligene til ansatte, under markedspris. Og nå vil Forsvarsdepartementet øke husleien til markedspris.

– Det er mange som er bekymret for en husleieøkning og den usikkerheten det har skapt, forteller leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Jens Jahren.

Leder i BFO, Jens Jahren, forteller at de har fått tilbakemelding fra flere som er bekymret for økt husleie på Forsvarets boliger.

Likheter og ulikheter

Noen ting har de forsvarsansatte og stortingsrepresentantene felles:

  • Forsvarsansatte kan beordres til å tjenestegjøre et annet sted i landet. Stortingsrepresentanter må møte i Stortinget.
  • Om du selv eier bolig nær tjenesteområdet, kan du i prinsippet ikke få tildelt bolig. Aftenpostens avsløringer har vist at dette ikke er tilfellet for flere stortingsrepresentanter.
  • Man kan gjøre få personlige endringer i boligen.

Men ordningene har også noen markante forskjeller.

  • Forsvarets ansatte må betale leiepris for boligene. Denne er lavere enn på det private markedet.
  • Forsvarets ansatte kan kun benytte seg av boligen i fem år. Så må de skaffe egen bolig.
  • Forsvarets ansatte får noe av leieprisen tilbake i boligkompensasjon. Men denne kompensasjonen må skattes av.

– Det er viktig at den enkelte skaffer sin egen bolig. Men at leieprisen skal øke, det synes vi er merkelig, sier Jahren i BFO.

Les også

Se oversikten: Stortingets pendlere

Skal ta hensyn til privatmarkedet

Jobben med å justere prisene er godt i gang. Nå forhandler Forsvaret og arbeidstagerorganisasjonene, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Forsvarsbygg er i sluttfasen med å kartlegge status på boligene, ifølge forsvarsministeren.

Det er mange gode grunner til at de øker prisene, sier han. Det viktigste er å bidra til et mer velfungerende boligmarked ute i distriktene.

– Justeringen betyr at prisen for mange forsvarsboliger vil øke, slik at de kommer på nivå med prisene for sivile utleieboliger, sier Bakke-Jensen.

En bolig i Oslo som koster de ansatte rundt 10.000 kroner i måneden i dag, kan komme til å koste rundt 18.000 kroner i måneden, ifølge BFO.

Prisøkningen vil bli kompensert i økt tilskudd til husleie, forklarer Bakke-Jensen.

Dette er BFO kritisk til, fordi kompensasjonen må skattes av.

– Går boligen opp med 6000 kroner, så får du kompensasjon på 6000. Men det vil jo utgjøre en kostnad på 2000 i måneden i skatt, sier Jahren.

Stortingets pendlere får gratis bolig. For forsvarets ansatte skal det nå bli dyrere å være pendler.

Hevder enkelte kan få billigere bolig

Bakke-Jensen hevder at prisøknignen ikke vil gi dyrere husleie til alle Forsvarets pendlere.

– Foreløpige beregninger viser at leieprisen for noen forsvarsboliger vil øke. For andre vil den reduseres, sier han.

Han mener også at de som får en økning over skatteseddelen, fortsatt vil ha et rimelig tilbud.

– Selv om en justering vil kunne føre til en liten økning i boligutgifter for enkelte ansatte, vil de forsvarsansatte fortsatt ha et rimelig og godt botilbud som tar hensyn til Forsvarets spesielle innretning og beordringssystem i fremtiden.