Så mye forsinket har jernbanen vært i høst. Bane Nor beklager.

For fjerde gang på få uker er togtrafikken rundt Oslo rammet. I punktlighetsstatistikken for Østlandet denne høsten dominerer røde tall fullstendig.

Ved togstans hoper det seg gjerne opp med tog på Oslo S. Fredag ble tusenvis av pendlere rundt Oslo igjen rammet av forsinkelser. Signalfeil på Østfoldbanen var en del av forklaringen.

Det har vært minimalt med snø. Det har vært lite frost. I lange perioder har det vært lite regn.

Likevel har jernbanen på Østlandet denne høsten stadig vært i trøbbel. Fredag morgen ble følgende strekninger rammet:

  • Østfoldbanen: Signalfeil på Kolbotn fra morgenen av stengte spor. Dette førte til store forsinkelser og en lang rekke innstillinger.
  • Kongsvingerbanen: Signalfeil ved Kongsvinger fra morgenen av førte til forsinkelser.
  • Sørlandsbanen: Signalfeil ved Hokksund førte til forsinkelser.
  • Drammen-Asker-Oslo: Feil ved Skøyen førte til forsinkelser. 12 linjer ble rammet. (NB! Feilen ble rettet kl. 08.28).

Fortsatt togtrøbbel fredag kveld

Fredag kveld opplyser Bane Nor til NTB at det fortsatt er forsinkelser på flere strekninger på grunn av signalfeil.

En kabelfeil på Østfoldbanen gjør at cirka 400 meter med kabel gjennom Kolbotn stasjon må byttes.

På Kongsvingerbanen var det signalfeil, men denne er rettet.

På Østfoldbanen mellom Oppegård og Holmlia er det færre spor i bruk på grunn av signalfeil. Feilen er ifølge Bane Nor rettet, men at det vil være forsinkelser og innstillinger utover.

Listen over problemdager i høst begynner å bli lang:

Tirsdag 23. november (denne uken): Full stans i togtrafikken rundt Oslo tre ganger, alt som følge av jordfeil.

Lørdag 20. november: Omfattende strømfeil som følge av kraftig uvær.

Mandag 1. november: Kortvarig stans i trafikken over hele landet på grunn av feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne.

Mandag 25. oktober: Full stans på deler av Østfoldbanen i flere timer.

Tirsdag 24. august: Fra klokken 07 om morgenen til langt på kveld var togtrafikken på Østlandet herjet av innstillinger og forsinkelser.

Det skulle vært så mye bedre.

Titusenvis av togpendlere fra vest, nord og sørøst har i høst vært rammet av togforsinkelser. Her er et pendlertog fremme på Oslo S tidligere i år.

Jobbet hardt i sommer

For 13. sommer på rad ble det gjort omfattende arbeid på jernbanestrekningene rundt Oslo. Passasjerene reiste med buss for tog.

I september listet Bane Nor opp gevinstene fra arbeidet, i Aftenposten.

Én gevinst var et potensial på 60 prosent færre forsinkelser for strekningen Asker – Drammen. En annen at problemstasjonen Skøyen hadde fått ekstra forpleining. Forarbeider til åpning av Follobanen i desember 2022 hadde gått som planlagt.

Likevel hagler de røde tallene i Bane Nors punktlighetsstatistikk for de siste åtte ukene:

Dette er gjennomsnittlig punktlighet i rushtiden i ukene 39–46:

Drammenbanen: 77,7 prosent.

Gardermobanen (ikke Flytoget): 78,7 prosent.

Hovedbanen: 79 prosent.

Kongsvingerbanen: 55,9 prosent.

Østfoldbanen: 79,1 prosent.

Over 2300 tog innstilt

Slik ser det ut på Intercity-strekningene (i retning Skien, Halden og Lillehammer), også det i rushtiden:

Vestfoldbanen har svingt mellom 57 og 87 prosents punktlighet.

Østfoldbanen har svingt mellom 67,3 og 68 prosent, til en bestenotering på 94, i uke 41.

Dovrebanen har syv av åtte uker ligget på 50-, 60- og 70-tallet, med én uke på 90 prosents punktlighet, også det i uke 41.

Tog som innstilles, altså avganger i rutetabellene som ikke blir noe av, inngår ikke i punktlighetsstatistikken.

I ukene 39–46 ble 2303 avganger med persontog innstilt.

Slik forklarer Bane Nor situasjonen

Det er i all hovedsak røde tall også utenfor rushtiden og for fjerntogene. Spesielt kommer Bergensbanen og Sørlandsbanen dårlig ut. Bergensbanen har hatt flere uker der bare ett av tre tog har vært i rute. Sørlandsbanens bestenotering er 75,5 prosents punktlighet, i uke 44.

Selv Flytoget har notert en rekke røde tall. De måler imidlertid seg selv på 95 prosents punktlighet. Vy, SJ og Go-Ahead har 90 prosents punktlighet som mål, 85 prosent i rushtiden.

Det finnes likevel lyspunkter.

Punktlighetstall året sett under ett, og for hele landet, er langt hyggeligere lesning enn tallene for de siste ukene.

– Punktligheten ligger hittil i år på 90,7 prosent for alle persontog. Det er litt over vårt eget mål, sier Sverre Kjenne, direktør Drift og teknologi i Bane Nor.

Samtidig påpeker Bane Nor at dette tallet kan ha noen naturlige forklaringer.

De peker på at den ekstraordinære situasjonen de siste to årene med covid- 19 har gitt en bedre punktlighet enn «normalt». Punktligheten nå påvirkes at det er flere tog og flere reisende, etter gjenåpningen, spesielt på Østlandet.

Dette er likevel bare noen av forklaringene på situasjonen.

Byggearbeider i Drammen sommeren 2021. Dette er 13. sommer på rad med buss for tog rundt Oslo. Det ligger ifølge Bane Nor an til ti til, minst.

Utbygging og vedlikehold

Kjenne opplyser at det spesielt er forhold knyttet til utbygging og vedlikehold som har påvirket punktligheten i oktober og november.

Bane Nors egen analyse viser at følgende forhold har hatt en del å si:

Midlertidige saktekjøringer i forbindelse med utbygging ved Eidsvoll, og vedlikehold på Hovedbanen, Bergensbanen og Gardermobanen.

Endring av spor på Oslo S for flere linjer. Tog har måttet «bytte plass» på grunn av arbeid med Follobanen.

Nå er imidlertid saktekjøringene avsluttet. Togtrafikken skal gå som normalt.

Når det gjelder regulariteten for togene ligger den ifølge Bane Nor hittil i år på 95,2 prosent for persontog. I november lå den på 96,3 prosent.

Mens punktlighet måler om rutetabellene holdes, måler regularitet om togene faktisk går.

– Vi forstår at togpassasjerene, og særlig pendlerne, blir frustrerte og irriterte over alle feilene denne høsten. Det er bare å beklage at vi ikke har klart å levere et godt nok tilbud, sier Sverre Kjenne i Bane Nor.