Norge

Humlen: - UNE misbrukte sin makt i Neda-saken

Hva skal veie tyngst, innvandringspolitiske hensyn eller barns beste? Ankesaken som palestinske Neda og hennes familie har anlagt mot Utlendingsnemnda, kan bli en viktig test.

Ibrahim-familiens advokat Arild Humlen håper vedtaket om utvisning blir kjent ugyldig, slik at Neda og familien får komme tilbake til Norge. Solum, Stian Lysberg

 • Ntb

Rettsforhandlingene var mandag morgen i gang i Oslo tingrett. Det store spørsmålet er om Utlendingsnemnda misbrukte sin myndighet da Neda Ibrahim og hennes familie ble sendt tilbake til Jordan i juni i fjor.

Familiens advokat Arild Humlen mener at UNE både har anvendt feil lovanvendelse og vekting av barnets beste, og at nemndas begrunnelse for å tvangssende familien ut av landet er mangelfull.

I tillegg anklages UNE for både myndighetsmisbruk og saksbehandlingsfeil.

— Gyldigheten av UNEs vedtak om å sende ut familien er i strid med menneskerettighetene, mener Humlen.

UNE avviser feil

Utlendingsnemnda (UNE) avviser anklagene om at de begikk saksbehandlingsfeil da Neda Ibrahim og hennes familie ble tvangssendt ut av Norge.

– Vi mener at det ikke er begått saksbehandlingsfeil og at vedtaket om ikke å gi familien opphold, er gyldig, sier advokat hos Riksadvokaten, Kirsten Berger, som representerer UNE i saken, til NTB.

– Vi anser saken som ferdig behandlet, sier Berge.

Neda Ibrahim og familien har bodd i Jordan i over ett år. Mandag vurderer Oslo tingrett på ny om utvisningsvedtaket var gyldig.

— Forferdelig vanskelig

Heidi Bjerga, som leder Støttegruppa for Neda, sier til NTB at det er familien selv som har valgt å anke utvisningsvedtaket. Hun var i kontakt med familien så seint som mandag.

— De har det forferdelig vanskelig. Det er hele framtiden deres som står på spill, sier hun.

Støttegruppa har samlet inn flere hundre tusen kroner for å betale familiens utgifter til ankesaken.

Les også:

Les også

Neda og familien håper å få komme tilbake til Norge

— Denne saken blir en test på to måter, både når det gjelder barns rettssikkerhet og UNEs håndtering av slike saker, sier Bjerga.

Omgjorde vedtak

Neda og hennes familie ble returnert til Jordan etter ti år i Norge i juni i fjor. De hadde opplyst at de var palestinere fra Irak, men i mars i fjor ble det fastslått at de kom fra Jordan, noe de har erkjent. De håpet imidlertid å få bli værende i Norge av hensyn til barna.

Etter at Utlendingsnemnda (UNE) fikk brakt på det rene at familien hadde løyet om hvor de kom fra, sørget nemnda for at de raskt ble sendt til hjemlandet. På bakgrunn av at UNE ikke hadde vurdert familiemedlemmenes helsesituasjon før utsendelsen, saksøkte familien staten og vant fram i tingretten.

UNE aksepterte dommen, revurderte saken og fattet et nytt utvisningsvedtak. Det er dette vedtaket familien nå håper å få omgjort.

Det er satt av tre dager til behandlingen av tvistesaken.

 1. Les også

  Nytt avslag for Neda Neda Ibrahim (12)

 2. Les også

  Neda og familien vant over Utlendingsnemnda

 3. Les også

  Sterkt telefonvitnesbyrd i Neda-saken

 4. Les også

  Neda-saken utsatt i tingretten

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  UNE-leder gjorde vedtak i Farida-saken alene: – Alvorlig saksbehandlingsfeil

 2. POLITIKK

  Farida-saken: Familiens anke til lagmannsreten førte ikke fram

 3. NORGE

  NRK: Staten vant i Farida-saken - UNE frikjent i tingretten

 4. NORGE

  Farida (12) får ikke komme tilbake til Norge – støttespillerne raser mot UNE

 5. NORGE

  Faridas advokat om UNEs vedtak: «Hjemmesnekret jus på sitt mest graverende»

 6. NORGE

  Anker tapt statsborgerskap: Mahad Mahamud kjemper for å få bli i Norge