Håvard Bjelland/Bergens Tidende

Helseminister Bent Høie har ansvar for budsjettvalgene i helsevesenet. Han har ansvar for å styre hvem som får hjelp og hvem som havner bakerst i køen.

skrev Høie i Aftenposten i november. Like etter kom Nordheimutvalget kom med sine anbefalinger.

er det første offentlige prioriteringsutvalget siden 1997. En av de mest omstridte anbefalingene som ble lagt frem handler om alder som kriterium for prioritering.

, mener Ole Frithjof Norheims.Deler av helsetjenesten har et oppmagasinert behov for avklaringer i kontroversielle prioriteringsspørsmål. "Vi ventet på Norheim-utvalget, og vi venter nå til dette blir tatt opp i Stortinget". Det svarte Lars Vorland, en av fire sykehusdirektører som tar disse avgjørelsene, på hvorfor grensen for hvor mye medisiner flytter seg så raskt.

Denne høringsrunden gikk ikke så bra Totalt har det kommet inn 146 uttalelser. Knapt noen støtter "helsetapskriteriet", som omhandler helsegevinst i forhold til livsløp. Nesten alle som er bekymret over at de eldre skal komme bakerst i køen. I tillegg mener flertallet at måten kriteriet er formulert på er teoretisk og vanskelig å forstå.

Etter denne tilbakemeldingen er best at forslaget legges i skuffen, skriver Aftenpostens kommentator Thomas Hornburg.

Sett deg inn i debatten her:

Finn ut hvor mye en sykehusbehandling koster her:

Diskuter videre i sosiale medier: #helseprio.

Helsejournalist Tine Dommerud @tinedommerud

Journalist Thomas Olsen to@ap.no

Kommentator Thomas Boe Hornburg @thomashornburg