Flyrammede har ikke krav på lønn

Hvilke rettigheter har jeg dersom jeg ikke kommer meg tilbake på jobb på grunn av flystansen? Advokat Runar Homble svarer.

Frustrerte reisende på Gardermoen på torsdag håper vulkanskyen skal forsvinne.

Aftenpostens jobbekspert, advokat Runar Homble i Homble Olsby advokatfirma, sier det er arbeidstagers ansvar dersom han eller hun ikke kommer seg tilbake på jobb etter endt ferie på grunn av det stengte luftrommet.

Han har allerede blitt kontaktet av mange arbeidstagere og arbeidsgivere som lurer på hva deres rettigheter er i denne situasjonen.

Ikke rett til lønn

— Arbeidstager plikter å møte på jobb for å få lønn. Dersom det ikke går på grunn av streik, vulkanutbrudd eller om det er selvforskyldt spiller i prinsippet ingen rolle juridisk sett, sier han til Aftenposten.no

Arbeidsgiver er kun pliktig til å gi lønn dersom arbeidstager jobber.

— Noen vil naturligvis ha yrker som gjør at de kan jobbe der de er. Da vil situasjonen være en annen, men dersom man han en jobb som krever at man er fysisk tilstede så er det slik reglene er.

Oppsigelsesgrunn?

- Kan fraværet som skyldes flystansen være en oppsigelsesgrunn?

— I utgangspunktet vil svaret her være nei. Det vil neppe kunne regnes som ugyldig fravær ettersom arbeidstaker ikke kan lastes for det. En eventuell oppsigelse kan da ikke lovlig begrunnes i fravær som skyldes flystansen. Men her vil det også måtte tas hensyn til om den ansatte har prøvd å finne alternative transportmuligheter dersom det er mulig, eller om den ansatte har tatt flystansen som en mulighet til å ha litt ekstra ferie.

Homble forteller eksempelvis om mange som kom seg hjem til Oslo fra Bergen i går fordi de bestrebet seg på å finne alternativ transport og lyktes med det. Mens andre dro rett tilbake på hotellet.

— Det vil derfor være individuelle vurderinger i slike saker. Det samme gjelder også dersom man ikke kommer hjem fra en forretningsreise selv om dette i utgangspunktet er å regne som jobb som arbeidsgiver plikter å betale lønn for. Hvis den ansatte ikke forsøker å komme seg tilbake på jobb med alternativ transport, kan fraværet muligens vurderes som skulk. Arbeidstager bør gjøre det han eller hun med rimelighet kan forventes å gjøre for å forsøke å komme seg tilbake på andre måter.

Feriedager

- Teller dagene man er borte som feriedager?

— Ferie er ikke bare å være borte fra jobb. Ferie er planlagt tid man skal være borte. Dette føyer seg inn i rekken av uforutsette fravær. Man mister ikke feriedager som følge av dette, men man får som sagt ikke lønn. Det betyr at det er mulig for arbeidstager selv å spørre arbeidsgiver om fraværet kan regnes som feriedager dersom man ikke vil trekkes i lønn.

Praksis

- Nå har vi snakket om hva som er juridisk rett, men hva er praksis i slike saker?

— Mange arbeidsgivere er snillere enn de behøver å være fordi de vet at de ansatte ikke kan klandres. Men dette vil avhenge av lønnssystem og forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Dersom man jobber produksjonsbasert eller på timelønn er det større sjanse for at man trekkes i lønn enn hvis man har en fast månedslønn. Det kan også tenkes at arbeidsgiver foreslår at fraværet skal regnes som ferie eller at hver dag skal regnes som for eksempel en halv feriedag dersom man har fast månedslønn, ettersom det sparer dem for administrasjonstid.

Homble understreker at det også lønner seg å ha et godt forhold til arbeidsgiver i slike tilfeller.

— De som har et godt forhold til sjefen vil kunne komme bedre ut. Det er også viktig at arbeidstager ringer arbeidsgiver tidligst mulig for å vise at dette er noe man synes er en vanskelig situasjon og at man viser at man strekker seg for å prøve å minimere ulempene både ved å skaffe annen transport og eventuelt ved å foreslå arbeidsoppgaver man kan gjøre der man er. Dette vil normalt gjøre at arbeidsgiver blir mer velvillig innstilt.