Norge

Norwegian-pilot blåste rødt før avgang til Gran Canaria. Innrømmer bruk av «store mengder» kokain kvelden før.

En Norwegian-pilot er dømt til 75 dagers ubetinget fengsel etter bruk av kokain og alkohol kvelden før han skulle fly fra Tromsø.

Annenpilot fra Norwegian trodde han var rusfri, men vedtok fengselsdom på stedet.
  • Halvor Hegtun
    Halvor Hegtun
    Kommentator

Piloten i 30-årene er i Nedre Romerike tingrett dømt for brudd på luftfartsloven og for å ha brukt kokain.

I retten avga han en uforbeholden tilståelse. Han forklarte at han kvelden i forveien hadde inntatt det han omtalte «som en stor mengde» kokain i tillegg til store mengder alkohol i løpet av et kort tidsrom før han la seg, melder Romerikes Blad.

Mannen skulle på jobb som annenpilot på en flyvning fra Tromsø til Gran Canaria da han ble stoppet av politiet i en rutinekontroll 22. februar i år.

Han blåste rødt og ble umiddelbart tatt med til legevakt, der han avga blod- og urinprøve. Det ble da funnet spor etter både alkohol og kokain tilsvarende en promille på minst 0,5.

– Dette er en personalsak, og vi kommenterer ikke personalsaker, sier pressekontakt Christer Baardsen i Norwegian til Aftenposten.

Trodde han var rusfri

Piloten forklarte at han ikke trodde han lenger var ruspåvirket da han møtte på jobb om morgenen. Men dette var ikke nok til å frita ham fra straff.

«Han burde etter rettens syn ha forstått at han fortsatt kunne være påvirket slik at han ikke burde møtt til tjeneste denne dagen. Han anses av retten ikke å ha vært tilstrekkelig aktsom i lys av de strenge krav til aktsomhet som stilles til personer som fører fly, med det store ansvaret og skadepotensialet dette fører med seg», heter det i dommen.

Piloten vedtok dommen på stedet.

Påtalemyndigheten ønsket å inndra retten hans til å fly i Norge i ett år. Dette ble derimot ikke gjort da Nedre Romerike tingrett ikke fant å ha hjemmel til å inndra flysertifikatet hans.

Les mer om

  1. Norwegian
  2. Alkohol