Forsvarsministeren: Slik styrkes Forsvaret i budsjettet

Forsvarsbudsjettet øker med 4,1 prosent til 64,5 mrd. kroner. Forsvaret er en budsjettvinner, sier Frank Bakke-Jensen (H).

Frank Bakke-Jensen (H), vernepliktige Julie Sørensen og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) avbildet på Hjerkinn 16. september. Det tidligere skytefeltet her er tilbakeført som naturområde.

– Vi kommer med en reell økning på 4,1 prosent, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Aftenposten.

– Sammenligner vi med 2013 ligger den reelle økningen på 30 prosent, sier han.

Ifølge ham følger regjeringen opp det de har lovet i gjeldende langtidsplan. De dekker også opp for det de har lovet i en ny langtidsplan som Stortinget skal diskutere nå i oktober. En plan opposisjonen Stortinget var sterkt kritisk til da den første gang ble presentert i vår.

Norges offisersforbund er imidlertid langt fra imponert (se lenger ned i artikkelen).

Her er plusspunktene i budsjettet:

Dette er ifølge Bakke-Jensen de plussene ved forsvarsbudsjettet for 2021:

  • Oppbyggingen av et nytt landforsvar i Finnmark fortsetter.
  • Det som heter «materiell og drift» styrkes. Det dreier seg om kjøp av reservedeler og ammunisjon.
  • I år har huller i Forsvarets lagre vært et tema. Nå styrkes det som kalles forsyningsberedskap.
  • Også fornyelse av utstyr i Heimevernet skal fortsette. Nye HV-soldater har manglet uniformer, våpen og annet utstyr.

I år hadde alle HV-soldater vært ute på øvelse om det ikke hadde vært for koronaviruset. Det ville vært første gang på flere år, sier Bakke-Jensen.

– Nå skal vi holde oss på dette nivået, sier han.

Slik reagerer forsvarssjefen

Dette er forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersens kommentar etter første titt på budsjettet:

– Jeg er fornøyd med budsjettet. Forsvaret er betydelig styrket i inneværende langtidsplan og satsingen fortsetter.

- Jeg ser at avdelingene våre har fått kortere reaksjonstid og bedre tilgang til materiell. Det er likevel fortsatt behov for å styrke Forsvaret for å møte de sikkerhetsutfordringene vi ser i verden idag, sier Kristoffersen til Aftenposten.

Nærmere nye stridsvogner

I budsjettet får kjøp av nye stridsvogner status som «anskaffelsesprosjekt». Det betyr at Norge i løpet av 2021 skal bestemme seg for hvor mange stridsvogner som skal kjøpes. Og fra hvem.

Den nye forsvarssjefen, Eirik Johan Kristoffersen, har sagt at Norge trenger 84 stridsvogner. Dette inkludert dagens 36 Leopard II-stridsvogner i oppgradert versjon.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen insisterer på at det ikke er avgjort hvem Norge skal kjøpe stridsvogner av. Tyskland har ligget godt an. Men Sør-Korea er også aktuelle, sier han.

– Spørsmålet er hvilke oppdrag kjøpet kan utløse for norsk industri, sier han.

Det som er bestilt av nytt luftvern vil komme på plass i 2021.

Også Norges nye artilleri skal være på plass i 2021. I 2017 Forsvaret kjøpte Forsvaret 24 enheter, med opsjon på ytterligere 24, fra Sør-Korea.

Dette er det nye artilleriet Forsvaret skal bruke, produsert i Sør-Korea.

Ubåter utsatt - skal nå komme i 2030

Også anskaffelse av nye ubåter kommer nærmere, i 2021. I februar 2017 fastslo daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at Norge skulle kjøpe disse fra Tyskland.

«Tyske ThyssenKrupp Marine Systems skal levere nye ubåter til Norge. De vil koste flere titalls milliarder kroner,» sa hun til Aftenposten.

Bakke-Jensen garanterer uansett at nye ubåter skal anskaffes fra 2030. Det er fem år senere enn Forsvarsdepartementet tidligere har varslet.

Ingen påplusninger i versjon to av langtidsplan

Forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen har påpekt en altfor tynn bemanning i Forsvaret. Om en uke kommer regjeringen med sin andre versjon av ny langtidsplan. Bakke-Jensen sier det ikke vil komme signaler om økt bemanning, sammenlignet med første versjon, som ble lagt frem i vår, og som Stortinget sendte i retur til regjeringen.

Den reviderte utgaven av ny plan handler ifølge Bakke-Jensen mest om tydeliggjøring og systematisering av områdene det skal satse på. Det var dette Stortinget ifølge ham ba om i runde nummdf to.

Det som måtte komme av påplussinger nå vil være et resultat av forhandlinger på Stortinget, sier Bakke-Jensen.

Generalmajor Tonje Skinnarland (t.v.) har varslet sterk bekymring for bemanning rundt Luftforsvarets fly. Her er stemningen god etter at hun og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har vært på flytur med ett av Norges nye redningshelikoptre.

Peker på ledig personell i sivil luftfart

Den 7. september holdt sjefen for Luftforsvaret foredrag i Oslo Militære Samfund.

Her uttrykte generalmajor Tonje Skinnarland sterk bekymring for bemanningen i Luftforsvaret. Dette knyttet til de nye F-35 flyene, og de nye overvåkingsfly av typen Poseidon. Ikke minst gjelder dette teknikere.

– Vi øker bemanningen her i 2021. Vi samarbeider også med fylkeskommuner om felles utdanning, noe som vil hjelpe oss. I dag er situasjonen også den at det finnes ledig personell i sivil luftfart, sier Bakke-Jensen.

Offisersforbund sterkt kritisk til budsjettet

Norges offisersforbund kritiserer regjeringen for å gjøre det enda vanskeligere i årets budsjett å se hvor mye penger som går til de ulike forsvarsgrenene og de største avdelingene.

Leder Torbjørn Bongo hevder at den reelle styrkingen av budsjettet bare er på 2 prosent.

Ifølge forbundet blir et beløp på hele 4,5 mrd. utgiftsført dobbelt. Dette skjer blant annet ved at penger gis til Forsvaret for betaling av husleie til Forsvarsbygg. Dette igjen både inntekts- og utgiftsføres statsbudsjettet.

Bare denne dobbelføringen reduserer den reelle styrkingen av budsjettet med en halv mrd., hevder forbundet.

Frank Bakke-Jensen mener imidlertid at Bongo bommer.

Her blander han sammen den totale budsjettrammen og budsjettøkningen fra 2020 til 2021. Husleiekostnadene har intet med budsjettøkningen å gjøre, sier Bakke-Jensen.

Også Ap er kritiske

– Forsvaret trenger flere folk. Ifølge forsvarssjefen er økt bemanning det viktigste enkelttiltaket for å øke Norges forsvarsevne. Likevel setter høyreregjeringen bare av 79 mill. kroner til økt bemanning i 2021.

Det sier Anniken Huitfeldt, forsvarspolitisk talskvinne i Ap.

– Vi trenger langt flere ansatte og vernepliktige ute i Forsvarets operative avdelinger. Da øker vi Forsvarets utholdenhet og reaksjonsevne – og vi styrker forsvarsevnen raskt, ikke om fire eller åtte år, sier hun.