Veigigantens ansatte dømt for bedrageri i Spania. Det kan få konsekvenser for norske prosjekter.

To sentrale ledere hos storentreprenøren Acciona er dømt for bedrageri. Selskapet bygger motorvei for Nye Veier og kan vinne en kjempekontrakt for Statens vegvesen.

Det er her mellom Ranheim og Værnes at Nye Veier bygger motorvei. Entreprenør er spanske Acciona med 30.000 ansatte i 30 land.

Nå vil både Nye Veier og Statens vegvesen vurdere om saken får konsekvenser for selskapets prosjekter i Norge.

I forbindelse med saken i Spania der de to ansatte er dømt for bedrageri, hvitvasking og andre økonomiske misligheter, betaler Acciona en erstatningssum på flere hundre millioner kroner.

Summen betales til distriktsmyndigheter nord i Spania fordi Acciona er tilkjent et «objektivt arbeidsgiveransvar». Selskapet understreker overfor Aftenposten at de som selskap ikke er dømt i saken. Saken har utgangspunkt i byen Zaragoza og er lokalt kjent som Plaza-saken.

– Vi vil gå inn i denne saken. Dette kan få konsekvenser for selskapets videre deltagelse i Norge, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

– Vi kjente ikke til dommen. Men ja, dette kan få konsekvenser også hos oss, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier.

En europeisk entreprenørgigant

Spanske Acciona har over 30.000 ansatte fordelt på 30 land og fem kontinenter. De driver med byutvikling, veibygging og fornybar energi. I 2018 omsatte de for 70 mrd. kroner.

I Norge boret de i 2016–2019 tunnelen på Follobanen, i samarbeid med italienske Ghella.

I 2016 skrev Aftenposten at ansatte i Acciona var siktet for økonomisk kriminalitet i milliardklassen. I forbindelse med arbeider i byen Zaragoza nordøst i landet skulle prosjektledere i Acciona ha sendt gaver, inkludert smykker og kontanter, til politikere og sentrale byråkrater. De var anklaget for blant annet hvitvasking, bedragerier, dokumentforfalskning, økonomisk utroskap og underslag av offentlige midler for til sammen over én milliard kroner.

Siden har mye skjedd.

Kan få kontrakter for mange milliarder

Etter å ha tapt anbudskonkurranser om veibygging i Norge, vant Acciona høsten 2018 en kontrakt med Nye Veier.

Den gjelder ny motorvei på E6 mellom Ranheim og Værnes nord for Trondheim og har en verdi på 4 mrd. kroner. Veien skal stå ferdig i desember 2025.

Forhandlingene om kontrakten pågikk samtidig med rettssaken i Spania. Endelig enighet om summen for kontrakten ble inngått i mai 2020, etter at dommen hadde falt i Spania.

I Norge kan Acciona vinne også disse prosjektene:

  • 10 km med firefelts vei på E39 ved Lyngdal vest for Mandal, for Nye Veier. Pris: Flere mrd. kroner. Oppstart i 2021.
  • Firefelts vei og tunneler på Sotrasambandet, for Statens vegvesen. Pris: 10 mrd. kroner. Kontrakt skal skrives før sommeren.

Dømt for bedrageri, forfalskning og hvitvasking

Men i 2019 ble de to sentrale ansatte i Acciona dømt for en rekke av forholdene knyttet til arbeidene i Zaragoza.

Lederen for prosjektet ble dømt til over to års fengsel for nettopp grovt bedrageri, forfalskning, hvitvasking og misbruk av offentlige midler. Han begynte soningen 22 januar 2020.

Kontraktsansvarlig i selskapet for prosjektet i Zaragoza ble dømt til halvannet års fengsel for forfalskning av dokumenter.

September 2016: Tunnelboremaskinen Eufemia veier 2400 tonn og er 150 meter lang. Den skal bore en av tunnelene på Follobanen, et arbeid i regi av entreprenørselskapene Ghella og Acciona. Det er ikke fremsatt anklager om økonomisk kriminalitet knyttet til dette prosjektet mot Acciona.

Utestengt av Verdensbanken

Acciona har vært i mer trøbbel. I september 2019 ble selskapets heleide datterselskap Acciona Ingenieria Especializada Obra Civil utestengt fra prosjekter finansiert av Verdensbanken. Karantenetiden ble satt til 28 måneder.

Grunnen som ble oppgitt var forhold omtalt som korrupsjon og bedrageri knyttet til et flyplassprosjekt i Bolivia.

– Vil kunne få konsekvenser

Aftenposten har konfrontert Nye Veier med disse sakene.

– Vi tar dette til etterretning, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann.

– Vil dette få følger for Nye Veiers forhold til Acciona?

– Rettskraftige dommer vil kunne få konsekvenser for selskapet og selskapets deltagelse i konkurranser om våre utbyggingsprosjekter.

– Vi må få brakt klarhet omkring eventuelle forhold som kan ha følger for en slik deltagelse, sier han.

Da Aftenposten skrev om Acciona og Nye Veier i 2016, omtalte vi at selskapet i flere omganger hadde lempet på kravene til økonomisk «rulleblad».

Slik ser kravet ut i dag:

«Leverandøren, leverandørens morselskap eller kontraktsmedhjelpere skal ikke de siste fem år regnet fra fristen for å søke kvalifisering, være rettskraftig dømt eller ha vedtatt forelegg for straffbare forhold.

Overtredelser begått av en person i leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, eller som har kompetanse til å representere, kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, sidestilles med feil eller overtredelser begått av leverandøren selv.»

- Vi må nå gjøre selvstendige vurderinger av forholdene som Aftenposten trekker frem, sier Altmann.

Selve byggingen av ny E6 Ranheim-Værnes er forsinket. Motorvei som erstatter dagens vei skal stå klar i desember 2025.

Skal avvises om de blir dømt for bedrageri

– Dette kan få konsekvenser for videre deltagelse, og vi vil gå inn i saken, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Han ønsker ikke svare direkte på om Veivesenet har kjent til sakene mot Acciona.

Samtidig konstaterer han at en oppdragsgiver skal avvise en leverandør om denne er rettskraftig dømt eller har vedtatt forelegg for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger.

Kan utelukkes fra konkurranser

Advokat Robert Myhre er en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser.

– Jeg kjenner ikke Nye Veiers kontrakter. Det kan tenkes at det er tatt inn en klausul om at man kan eller skal si opp kontrakten i tilfelle denne type kriminelle forhold dukker opp. Men dersom det ikke står noe, er utgangspunktet at kontraktene løper videre som før, sier han.

– Når det gjelder fremtidige konkurranser er det verre. Hvis selskapet er dømt for bedrageri, hvitvasking eller korrupsjon, skal det avvises fra konkurranser om offentlige anskaffelser i fem år fra rettskraftig dom. Det samme gjelder dersom noen i ledelsen i selskapet er dømt. Det gjøres unntak fra dette om selskapet har truffet tiltak for å rydde opp og unngå tilsvarende i fremtiden, sier Myhre.

Det er ikke obligatorisk å avvise et datterselskap, konstaterer advokaten.

Acciona: Ingen tilknytning til norske prosjekter

Acciona presiserer at selskapet som sådan aldri har vært tiltalt eller dømt for økonomisk kriminalitet.

Det fastslår at dommen fra Zaragoza er rettskraftig. I alt tre ansatte knyttet til saken er «sanksjonert og avskjediget».

I en e-post til Aftenposten skriver selskapet at det ikke aksepterer noen form for uregelmessigheter som er i strid med egne verdier:

«Acciona har brukt sakene som omtales her til å forbedre systemene for kontroll i alle deler av virksomheten. Utover det har sakene ingen tilknytning til våre prosjekter i Norge.»

E-posten er ikke signert med navn, men formidlet via det norske PR-byrået Kruse Larsen.

Selskapet sier at det har utbetalt 350 millioner kroner til lokale myndigheter. «Det er ansvaret et selskap har for handlinger begått av ansatte,» skriver Acciona.

Ytterlige 150 millioner er ettergitt som selskapet hadde utestående hos sin spanske kunde.

Utbetalingene kan ifølge selskapet sammenlignes med at en bank refunderer penger underslått av en ansatt.

Acciona tapte anbudskampen

Etter at denne artikkelen var ferdigprodusert og sitatsjekket med bl.a. Nye Veier tok selskapet en beslutning om E39 ved Lyngdal.

I en pressemelding sier selskapet at det blir Implenia Norge AS i samarbeid med Stangeland Maskin AS som får oppdraget med å bygge motorvei her.

I en e-post til Aftenposten skriver kommunikasjonsdirektør Christian Altmann at Acciona ikke leverte et tilbud under minsteprisen som var satt. Dermed røk de ut.

Dommen i Spania fra 2019 får dermed ingen konsekvens for dette prosjektet, fastslår Altmann.