Norge

FHI tilbakeviser kritikken mot gjenåpning. Dette er årsakene.

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, er uenig i kritikken fra smittevernprofessorene. – Såpass mange er vaksinert og blir det fremover. Vi har gode tiltak for å slå ned lokale utbrudd før de fører til noe større, sier han.

FHI tror risikoen for en fjerde smittebølge er liten. De har et klart budskap: – Ta i bruk friheten dere får, men følg reglene som fortsatt gjenstår!

  • Sofie Grønntun Nissen
    Journalist

Den planlagte gjenåpningen fikk smittevernprofessorer til å gå ut med en advarsel. Blant dem var Bjørg Marit Andersen. Hun er blant flere professorer som gjennom koronapandemien har bedt om strengere tiltak.

– Landsomfattende lettelser er etter mitt syn ikke forsvarlig ennå, sier hun i et intervju med NTB.

Hun frykter gjenåpningen vil føre til en fjerde smittebølge. Smittevernprofessor Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst og Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU, er også bekymret, ifølge NTB.

Folkehelseinstituttet (FHI) avfeier kritikken.

Bjørg Marit Andersen er blant flere smittevernprofessorer som uttrykte bekymring for gjenåpningen av Norge. Her deltar hun i et fakkeltog for å redde Ullevål sykehus i 2018.

Uenige i kritikken

FHIs tilnærming er å hele tiden veie sykdomsbyrden av epidemien mot byrden av alle tiltakene, sier Preben Aavitsland, overlege ved FHI.

– Vi må finne en balanse mellom at samfunnet går som normalt, og at vi har epidemien under kontroll. Full nedstigning har enorme, negative effekter, sier han.

FHI tror risikoen for en fjerde smittebølge er svært liten. Overlegen peker på to årsaker:

  • Stadig flere blir vaksinert.
  • Gode tiltak for å slå ned lokale utbrudd.

– Ser kommunene tegn til økning, stoppes det før det blir noe større, sier Aavitsland.

– Risikoen for nye mutasjoner må vi leve med.

Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst frykter at høy smitte gir risiko for mutasjoner, som igjen kan redusere effekten fra vaksinene.

Nye mutasjoner vil mest sannsynlig oppstå der det er veldig mye smitte, sier Aavitsland. Disse vil også etter hvert kunne spre seg til Norge. Derfor må situasjonen i resten av verden følges nøye med på.

– Men vi kan ikke holde samfunnet nedstengt fordi det kanskje en gang oppstår en mutasjon ett eller annet sted i verden. Risikoen for nye mutasjoner er en risiko vi må leve med, sier Aavitsland.

Og kommer mutasjonene, har FHI tiltakene klare.

– Da kan vi eventuelt gi en ny dose med en justert vaksine og sette inn nye tiltak for å få kontroll, legger han til.

Vanskelig å gjøre grensekontrollen strengere

Spesielt to tiltak ville sikret en forsvarlig gjenåpning, sier Bjørg Marit Andersen til NTB. Hun var tidligere smittevernoverlege ved Ullevål universitetssykehus før hun gikk av med pensjon.

Først burde Norge ha en enda strengere grensekontroll, mener hun. Aavitsland er uenig.

– Den norske grensekontrollen er veldig streng. Det er vanskelig å gjøre den strengere, sier han.

Det andre Andersen peker på, er tiltak som stopper luftsmitte. I det får hun støtte fra Klein. Han tar til orde for munnbindbruk også utendørs.

FHI har hele tiden vært mest opptatt av å begrense hvor mange som møtes innendørs, sier Aavitsland. Utendørs smitte ses på som et mye mindre problem.

– Munnbind utendørs er lite aktuelt. Det vil være rart å begynne med det i slutten av epidemien i et av de europeiske landene som har håndtert covid-19 best – uten munnbind utendørs.

Forventer ikke høye smittetall

En annen bekymring smittevernprofessorene deler, er risikoen for langtidsskader fra koronasykdom. Klein advarer derfor mot å godta en situasjon med høy smitte selv om tallet på innlagte holdes lavt.

Aavitsland sier FHI ikke forventer høye smittetall fremover. Han understreker også at det ikke er smittetallene alene som teller.

– Regjeringens strategi pr. i dag er å unngå overbelastning av sykehusene. Fremover vurderes helheten slik vi alltid har gjort, blant annet om sykdomsbyrde og overbelastning av helsetjenesten.

FHI-overlegen har et klart budskap til folk som er bekymret for at regjeringen åpner opp for mye:

– Ta i bruk friheten dere får, men følg de reglene som fortsatt gjenstår. Takk ja når dere får tilbud om vaksinen!

Les mer om

  1. Folkehelseinstituttet
  2. Koronaviruset