Paracetamol til barn kan føre til astma

Babyer som får paracetamol de seks første månedene dobler nesten risikoen for å få allergi og astma før de blir ti år.

Internasjonale studier har vist at barn har inntil tredoblet risiko for astma, høysnue og eksem ved 6¿7 årsalderen dersom de fikk paracetamol første leveår.

Om mor tar paracetamol i svangerskapet kan det også få konsekvenser:

Barn av mødre som har tatt paracetamol i svangerskapet har mer enn dobbelt risiko for å utvikle luftveisallergi sammenlignet med barn av mødre som ikke brukte paracetamol. Det går frem av en studie med overlege Egil Bakkeheim, Barneklinikken på Oslo universitetssykehus, som førsteforfatter. Resultatene er publisert i Acta Paediatrica, og er gjengitt i Dagens Medisin.

1000 barn

Bakkeheim har hentet data fra Miljø— og barneastmastudien i Oslo. Flere enn tusen barn ble fulgt fra fødsel og til tiårsalder. Mødrene ble spurt om medikamentbruk i svangerskapet mens de lå på barselavdelingen, senere ble de spurt om bruken av alle slags medikamenter da barnet var seks måneder, og senere ved ti års alder.

— Paracetamolbruk har nok en sammenheng med risikoen for både astma og allergi. Paracetamol har motsatt effekt av antioksidanter, og svekker derfor kroppens evne til å forsvare seg mot oksidativt stess, sier han.

Resultatet er justert for andre risikofaktorer, blant annet om foreldrene har astma og allergi, eller om de røyker.

Tredoblet risiko

Internasjonale studier har vist at barn har inntil tredoblet risiko for astma, høysnue og eksem ved 6–7 årsalderen dersom de fikk paracetamol første leveår.

— Vår studie peker i samme retning, sier Bakkeheim.

- Hvor mye paracetamol gir økt risiko for astma og allergi?

— Vi har ikke sett på hvor mye mødrene har tatt, eller hvor mye barna har fått. Så det er vanskelig å vite hvor mye som skal til.

Ikke til spedbarn

I forrige uke skrev Aftenposten at bruken av smertestillende og febernedsettende paracetamol blant barn er blitt mer enn doblet på de siste 20 årene. Samtidig viser flere andre undersøkelser at flere barn får astma og allergi.

- Vil du som barnelege advare mot å bruke paracetamol?

— Spedbarn under tre måneder som har feber høyere enn 38 grader skal sees på av lege før de eventuelt får febernedsettende. Og generelt oppfordrer vi til forsiktighet. Det kommer stadig mer dokumentasjon på at man skal være varsomme med paracetamol, både som gravid og til små barn. Feber er en del av den naturlige fysiologiske infeksjonsbekjempelsen og kan derfor være positivt for barnet.

Lege og farmasøyt Per Lagerløv, som er førsteamanuensis i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, kjenner igjen Bakkeheims funn, og mener det er bra det forskes på sammenhengen mellom febernedsettende og astma og allergi.

— Disse resultatene støtter opp om en undersøkelse i Lancet fra 2008 der man så på forekomsten av astma i mange land. Den studien viste en dose–respons–effekt, altså at økende dose førte til økende astma. Det er på tide at vi går ut og forklarer for foreldre; Økt bruk av paracetamol fører til økt risiko for astma.

- Gjelder dette også andre febernedsettende?

— Det vet vi ikke, men vi tror ikke at de andre er bedre. Vi anbefaler fremdeles paracetamol når barnet har høy feber og smerter.

Les også

Gir dobbelt så mye paracetamol