- Vi ser oljen komme, men hvor er lensene?

- Det er ingen god løsning å la oljen gå på land, for så å rydde opp i ettertid, mener Per Erik Schulze i Naturvernforbundet.
  • Mona W. Claussen
  • Vi står og ser oljen nærme seg fjæresteinene. Hvorfor i all verden legger de ikke ut lenser? Oljekatastrofen ved Langesund viser at beredskapen er altfor dårlig, mener Naturvernforbundets marinbiolog Per Erik Schulze.

På odder og i viker har hyttefolk og fastboende i Langesund— og Kragerø-skjærgården i to dager stått og sett oljen komme, og vært frustrert over at det ikke er lagt ut lenser langs land slik at sølet ikke treffer fjæresteinene.

— Folk stusser over at det ikke ble gjort noe da oljen kom flytende inn her, sa en av dem, Katja Aarflot på Valle, til Aftenposten.no lørdag.

— Været og omfanget av dette gjør at vi ikke kan skjerme store områder, svarte beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Det holder ikke, mener marinbiolog Per Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Etterlyser lenser og ledelse

— Akkurat nå (kl. 18 søndag, red. anm.) ser vi oljeflak og -klumper i sjøen mellom Valle på fastlandet og Stråholmen nord for Jomfruland. Det skulle vært strukket lenser fra fastlandet og ut langs Vågøy, Langøys østspiss, Arøy og utover i Jomfrulandsrenna. Men de lensebåtene vi ser nå, ligger lenger ute, sier Schulze på telefon til Aftenposten.no.

- Det er veldig, veldig ille at kommunene og Kystverket ikke har kapasitet til å beskytte skjærgården. Det er ingen god løsning å la oljen gå på land, for så å rydde opp i ettertid. Denne situasjonen viser tydelig at beredskapen er altfor dårlig, mener marinbilologen.

Han etterlyser også kursing og ledelse av de mange hytteeiere og fastboende som i to døgn har renset strender på egen hånd.

Les mer under bildet.

— Har tømt Norge for lenser

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Telemark jobber for fullt med å få på plass både lenser og organisert frivillig-innsats.

— Vi har tømt Norge for lenser og henter flere fra Spania. Men lensenes plassering er ikke så opplagt som mange kanskje tror. Det er stort apparat i sving for å bestemme riktige posisjoner, sier utvalgets pressetalskvinne Vivi Sævik i IUA Telemark.

- Naturvernforbundet etterlyser kursing og ledelse av frivillige?

— 65 frivillige har meldt seg på vår publikumstelefon. Vi registrerer dem, men det tar noe tid før de får tilbakemelding. Årsaken er at vi må inngå en kontrakt med hver enkelt og få dem forsikret slik at det formelle er i orden om de skader seg under arbeidet, sier Vivi Sævik.

Porsgrunn kommunes hjemmesider finner du en oversikt over hva som gjøres av arbeid langs telemarkskysten, område for område.

Vil du tipse om oljesøl, ha oppsamlet olje bortkjørt eller melde deg til innsats? Da ringer du hit:

- Begrenset effekt

Kystverket har ingen planer om å legge lenser rundt hele øyer i Kragerø-skjærgården.

— Vi har lagt ut skjermelenser flere steder for å hindre at oljen går på land. Men værforholdene kan fort gjøre at lensene mister effekt, og vindretningen kan snu slik at oljen beveger seg bort fra områder man har brukt store ressurser på å skjerme. Derfor er det ikke hensiktsmessig å legge ut kilometer på kilometer med lenser, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til Aftenposten.no.

Endel av den oljen folk ser ute på sjøen, er dessuten ikke så farlig som de tror, poengterer han:

— Mye av det er tynn oljefilm som det ikke er bryet verdt å hente opp. Man må opp i fly eller helikopter for å se hvilke flak som er tykke, og det er dette vi nå gjør. Vi konsenterer innsatsen om å skjerme av og hente opp de tykke oljeflakene som vil kunne gjøre stor skade, sier Ly.

Kystverket gir daglige oppdateringer om oljeryddingen på sine hjemmesider.