Kan «ikke leve» uten Internett

Tre av fire unge briter sier de bare må ha det.

Ungdom mellom 16 og 24, den digitale generasjonen, klarer seg angivelig ikke uten Internett. <i>(Illustrasjonsfoto)</i>

Tre av fire britiske ungdommer i alderen 16 til 24 år oppgir at de ikke kan "leve uten" Internett, mens 45 prosent sier de føler seg som lykkeligst når de er på nett.

Det kommer frem i rapporten Life Support: Young people's needs in a digital age, som det britiske nettstedet Youthnet har fått laget, og som ble lagt frem for britiske myndigheter onsdag.

Undersøkelsen som ble ledet av professor Michael Hulme ved universitet i Lancaster, baserer seg blant annet på forskning på 994 ungdommer i alderen 16 til 24 år.

Spør om råd

Her avdekkes det også at så mange som 80 prosent av de spurte oppga at de brukte nettet til å finne råd.

33 prosent mente sågar at de ikke følte behov for å snakke ansikt til ansikt med en annen person om problemene sine, med henvising til resursene på nettet.

Sikkert

Et annet signifikant funn, er at 76 prosent av de spurte mente at Internett var et sikkert sted "så lenge man vet hva man gjør". De fleste av respondentene mente også å være i besittelse av kunnskap nok til å kunne ane eventuelle farer og misbruk.

I rapporten snakker man om ungdom under 25 år som såkalte digital natives , og at denne generasjonen skiller seg fra tidligere generasjoner ved å leve et "hybrid liv".

— For unge mennesker er Internett en integrert del av deres verden, og eksisterer ikke isolert fra den fysiske verden, sier professor Hulme.

Myndigehetens rådgiver for barn og teknologi, professor Tanya Byron, ønsker rapporten velkommen.

— Denne undersøkelsen illustrerer hvilken vital rolle Internett spiller i unge menneskers liv. Mye mer enn bare et middel for å holde kontakt, men et sted hvor ungdom har tillit til når man opplever vanskeligheter og stress, sier Byron.

Også norske ungdommer

Thomas Hepsø, prosjektleder for Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt, kjenner seg godt igjen i funnene.

— Dagens unge og er sosiale på nett på en helt annen måte enn tidligere, og tar du fra de unge Internettilgangen og mobiltelefonen, ja sa så er det nok mange som vil reagere. Så sånn sett tror jeg nok også at mange norske ungdommer ville svart at de ikke kunne "leve uten" Internett, sier Hepsø.

Hepsø mener som professor Hulme, at det ofte er et stort gap mellom de under 25 år og foreldregenerasjonen når det gjelder bruk av Internett, og peker på at det understreker viktigheten av at foreldre setter seg inn i, og får en forståelse av de unges mediebruk og liv på nett.