Norge

Krekar-saken på to minutter

Her er den korte versjonen av den lange historien om Najmuddin Faraj Ahmads reise fra Nord-Irak, nesten via Kyrksæterøra, til Italia.

  • Kjersti Flugstad Eriksen

1991:

Krekar er en iraksk kurder og kom til Norge som kvoteflyktning fra Nord-Irak i 1991. Krekars kone og fire barn har fått innvilget norsk statsborgerskap. Krekar selv har ikke fått det.

2002:

2002 ble det offentlig kjent at Krekar flere ganger hadde vært i hjemlandet, der han har ledet den kurdiske terrorgruppen Ansar al-Islam. Han ble derfor fratattsin asylstatus.

2003:

I 2003 kunngjorde regjeringen at Krekar skulle utvises fordi han utgjorde en fare for rikets sikkerhet.

Det var imidlertid ikke lett. Uttransporteringen av Krekar ble utsatt på grunn av de uavklarte politiske forholdene i Irak.

2003-2007:

Fra 2003 til 2007 var Krekar i ulike rettstvister med norske myndigheter. Høsten 2005 ble vedtaket om utvisning opprettholdt av Oslo tingrett, og ankesaken 2006 ga samme resultat. Saken ble anket inn for Høyesterett, som høsten 2007 konkluderte med at Staten fikk medhold.

2012:

I 2012 ble han dømt til fem års fengsel for terror— og drapstrusler.

2015:

I januar i år ble Krekar løslatt fra Kongsvinger fengsel.

Politiet vedtok etter løslatelsen å tvangsflytte Krekar til et asylmottak påKyrksæterørai Hemne i Sør-Trøndelag, et vedtak Borgarting lagmannsrett senere opphevet.

Krekar ble varetektsfengslet i februar, en drøy måned etter løslatelsen, siktet for drapstrusler mot en landsmann bosatt i Fredrikstad, etter uttalelser i Dagsrevyen 25. februar. Under intervjuet sa Krekar at enhver som kjenner dødsstraffen mot kurdiske Halmat Goran «står fritt til å drepe ham». Han uttalte videre at han ville sende en «gave» til den som dreper Halmat Goran.

For en måned siden begynte en ny rettsrunde etter disse uttalelsene.

Men nå er altså Krekar siktet for terrorplanlegging og begjært utlevert til Italia.

Kilder: Aftenposten, NTB, Store Norske Leksikon, Wikipedia.

Her svarer Meling Siv Jensen: