Norge

Vollen-drapet: 15-åringen ble dømt frisk nok til fengsel. Siden har hun vært tvangsinnlagt på psykiatrisk.

Jenta som er dømt for å ha drept en nattevakt på en barnevernsinstitusjon, skulle sittet i fengsel. I stedet har hun vært tvangsinnlagt på psykiatrisk institusjon.

Det var første gang i norsk rettshistorie at et barn ble dømt til forvaringsstraff, da den 15 år gamle jenta ble domfelt i juni i fjor. Her, ved det nye ungdomsfengselet i Bergen, skulle jenta sone dommen.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

27. oktober 2014 kom Anna Kristin Gillebo Backlund på nattevakt på barneverninstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker. Hun kom aldri hjem igjen.

Sosionomen var alene på vakt natt til 28. oktober da hun ble kvalt og knivstukket til døde av en 15 år gammel jente som bodde på institusjonen.

Jenta ble det første barnet i Norge som ble dømt til forvaring: 26. juni 2015 ble hun dømt til forvaring i ni år med seks års minstetid i Asker og Bærum tingrett, etter å ha blitt kjent tilregnelig og skyldig i overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Hun anket straffeutmålingen på stedet, senere skyldspørsmålet også.

  • Bakgrunn: - Drapet var planlagt, hevder politiet
Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb på barneverninstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

For syk for fengsel

Ved Bjørgvin fengsel i Bergen ble det etablert en hel avdeling for 15-åringen, men her har hun stort sett vært for syk til å være: Fra hun ble dømt har hun i følge advokaten kun vært i fengselet i tre måneder.

Sikkerheten i fengselet var svært viktig, både fordi det var risiko for selvmordsfare, men også fordi jenta kunne være farlig.

I tingretten ble jenta beskrevet som svært voldelig, blant annet ble det vist til beskrivelsene av drapet da hun kvalte og stakk sosionomen med kniv.

Før hun drepte hadde 15-åringen forsøkt å kvele ved flere anledninger, hun hadde tent på sin fars seng og angrepet ansatte med machete og stolben.

I desember ble hun tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling i Bergen. Der har hun vært siden.

For syk for retten

Ankesaken skulle vært behandlet for lagmannsretten i vår, men ble utsatt fordi jenta, som nå er blitt 16 år, var for syk til å stille i retten.

Også nå er den domfelte ungdommen syk, men i følge forsvarsadvokat Cecilie Nakstad blir hun sykere av å vente.

16-åringen vil kun være tilstede i retten i to dager. Saken er berammet til tre uker. Pressen er pålagt referatforbud fra jentas forklaring på grunn av hennes unge alder.

– Det beste for henne nå er å forsøke å gjennomføre saken, og lagmannsretten har gitt tillatelse til at hennes tilstedeværelse begrenses til det absolutt nødvendigste, som er hennes forklaring tirsdag og onsdag, sier Nakstad.

30 år gamle Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept mens hun var på vakt ved barneverninstitusjonen Små Enheter i Asker.

Ny erklæring om tilregnelighet

Cecilie Nakstad er jentas forsvarer sammen med Marianne Darre-Næss. Nakstad opplyser at jenta har vært tvangsinnlagt grunnet psykose.

Ifølge Nakstad vil spørsmålet om jentas tilregnelighet være det mest sentrale i ankesaken når den nå kommer opp for Borgarting lagmannsrett.

I forrige rettsrunde var var det tre sakkyndige. De mente at jenta hverken var eller er psykotisk, men hadde en bordeline personlighetsforstyrrelse.

Etter det Aftenposten har grunn til å tro vil de tre legge frem en ny erklæring.

Eksperter står mot hverandre

En annen psykiater, som behandlet jenta da hun var innlagt på Bjerketun behandlingshjem før hun ble plassert på Små Enheter, mente at jenta hadde kompleks traume-diagnose

– Leger og psykologer står mot hverandre i minst tre forskjellige grupperinger, sier Nakstad, og legger til at de har oppnevnt en privat sakkyndig; psykolog Kjersti Karlsen, som er ekspert på barn og psykoser.

Cecilie Nakstad ønsket at det ble opprettet tre nye sakkyndige når saken skal opp, men det fikk hun ikke medhold i.

Bror til Anna Kristin Gillebo Backlund og resten av familien skal være til stede under hele rettssaken. - Vi ser fram til å bli ferdig med den rettslige delen av saken, sier han.

Familien tilstede i retten

Familien til Anna Kristin Gillebo Backlund var tilstede under hele rettssaken da den gikk i tingretten i fjor vår. Det skal de være nå også.

– Både mor, far og vi søsken vil være tilstede under hele rettssaken, sier Amund Gillebo, offerets bror, til Aftenposten.

Familien har siden forsvarerne anket saken vært innstilt på at ankesaken skulle starte så raskt som mulig, og de opplevde utsettelsen som en ekstra belastning.

– Nå ser det heldigvis ut som at den endelig skal gjennomføres. Vi ser frem til å bli ferdig med den rettslige delen av saken, det er krevende både med forberedelser og gjennomføringen av rettssaken.

Familien har det fremdeles vondt og kjenner på savnet etter en ektefelle, datter og søster.

– Vi finner i hvert fall trøst i hverandre, gjennom fellesskap og troen på at vi en dag vil møte Anna Kristin igjen, sier Amund Gillebo.

Aktor Erik Førde i Asker og Bærum tingrett under rettssaken 8. juni i fjor.

Psykotisk eller ei i 2014?

Statsadvokat Erik Førde fra Oslo statsadvokatembeter sier til Aftenposten at selv om 16-åringen er syk nå, er det ikke slik at hun nødvendigvis var psykotisk på gjerningstidspunktet.

– Jeg ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer, for det vil ha karakter av forhåndsprosedyre, sier Førde.

Les mer om

  1. Drap
  2. Asker
  3. Tilregnelighet