Norge

FN: Norge bryter internasjonale asylregler på Storskog

FNs høykommissær for flyktninger ber Norge slutte å returnere asylsøkere på Storskog-grensen. Russland er ikke et trygt land for asylsøkere, mener FN, som nektes å sjekke situasjonen til flyktninger i Murmansk-området.

Nesten 400 asylsøkere er hentet tilbake til Storskog, der de har fått utdelt sykkel og er sendt tilbake til Russland.
  • Thomas Olsen
    Journalist

Europasjef Vincent Cochetel hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener Norge må slutte å sende tilbake asylsøkere uten å realitetsbehandle deres saker individuelt.

Europasjef hos FNs høykommissær for flyktninger, Vincent Cochetel.

Cochetel mener at det bryter med flyktningekonvensjonen og menneskerettighetsstandarder å avvise alle asylsøkere som har visum til Russland.– Hvis du er fra Ukraina kan du være trygg på å få asyl i Russland. Det er vanskelig å få beskyttelse for andre nasjonaliteter. Det store sprekker i det russiske asylinstituttet. Vi mener det er feil av Norge å anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse, sier Cochetel til Aftenposten.

Måtte sykle tilbake:

Les også

Henter utviste asylsøkere tilbake til Storskog – der får de utlevert sykkel og må sykle tilbake til Russland

Solberg: Trygt å returnere

I løpet av høsten i fjor syklet over 5.500 asylsøkere til Norge fra Russland over Storskog i Finnmark. Rett før jul ble tilsammen 371 av disse hentet på asylmottak over hele landet og returnert til Russland via Storskog.

Statsminister Erna Solberg (H) sa onsdag at hun var trygg på at å sende asylsøkere tilbake til Russland uten å realitetsbehandle søknadene, var innenfor internasjonale avtaler.

– Det mener vi er helt i tråd med flyktningekonvensjonen, sa Solberg.

Politiet har fått bussavtale:

Les også

Russland godtar retur av asylsøkere i busser

FN: Risikerer å havne i landet de flyktet fra

Men nå ber UNHCR norske myndigheter stoppe praksisen med å sende tilbake alle med ulike visum til Russland.

— Vi har ingen problemer med at man returnerer de som har bodd ti år i Russland. Man må være sikre på at de har et permanent, lovlig opphold. Men man kan ikke returnere asylsøkere som har en svært usikker tilværelse i Russland. Mange vet vi har behov for beskyttelse. Men de risikerer å bli returnert til hjemlandet, det har vi sett tidligere, sier lederen for UNHCR i Europa, Vincent Cochetel.

Stille på grensen:

Les også

På det meste kom det 200 asylsøkere her hver dag. Nå har det ikke kommet én siden november.

Russland nekter FN å besøke Murmansk

To ganger har FNs høykommissær for flyktninger bedt om å få komme til Murmansk for å inspisere forholdene for flyktninger.

— Begge gangene har russiske myndigheter avslått, sier Cochetel.

Aftenposten har tidligere skrevet at russiske medier rapporterer om fortvilte migranter i nordområdene.

Det fortelles om nedkjølte flyktninger som har måttet få medisinsk hjelp i grenseområdet mellom Russland og Finland. Hundrevis, kanskje til og med tusen asylsøkere er blitt værende i Murmansk-området etter at først Norge, så Finland innførte strengere grenseregler.

Finske asylproblemer:

Les også

Forbød asylsøkere på sykkel – da kom de i Lada-vrak

— Risikerer å fryse ihjel

— Vi leser det samme i ulike medier, men vi har ikke fått noen rapporter om forholdene fra myndighetene i Russland. Vi må få tilgang til området, nå opplever full blackout. Det er bryter med FNs flyktningkonvensjon av 1951 og menneskerettighetsstandarder å sende folk tilbake uten å behandle deres sak. Noen av dem som sendes til Russland har beskyttelsesbehov. Nå kan de ende opp i et iskaldt ingenmannsland der man risikerer å fryse ihjel, advarer Vincent Cochetel i UNHCR.

- Men den norske praksisen ble innført fordi det plutselig kom så kritisk mange migranter – fra hele verden – over grensen i nord?

— Norge må få på plass sikkerhetstiltak, man må behandle folk individuelt og få tilgang på hvilken status asylsøkerne er registrert med hos det russiske føderale sikkerhetspolitiet FSB. Hvis man får klarhet i at de har asylsøkerstatus eller lovlig opphold i Russland, har vi ingenting å si på at folk returneres, sier Vincent Cochetel.

Les hvordan kaoset i Kirkenes tok på:

Les også

Frykter at UDI-ansatte skal bryte sammen etter å ha jobbet 30.000 timer overtid.

Sp: FN-uttalelse skaper problem for regjeringen

Senterpartiet vil ha en redegjørelse fra regjeringen om hvilke vurderinger som ligger til grunn for instruksen om å returnere asylsøkere til Russland.

Vurderingen til FNs høykommissær for flyktninger står i strid med regjeringens syn, mener Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Regjeringen har et forklaringsproblem. Konklusjonene som FNs høykommissær for flyktninger trekker, står i direkte motstrid til statsministerens uttalelser i Stortingets spørretime denne uken, sier Arnstad til NTB.

Norske menneskerettighetsorganisasjoner reagerte:

Les også

FN advart om norsk asylinstruks

Ber om bakgrunn for praksisen

Nå vil hun at regjeringen legger på bordet de vurderingene som er lagt til grunn for instruksen om ikke å realitetsbehandle asylsøknader fra personer som kommer til Norge etter opphold i Russland.

– Vi forventer at regjeringen så snart som mulig redegjør for Stortinget om hvilke vurderinger som er gjort i denne saken. I tillegg må vi få vite hvordan regjeringen ser på uttalelsene fra UNHCR. Stortinget har lagt til grunn at regjeringens politikk er juridisk holdbar og ikke strider mot internasjonale forpliktelser, sier Arnstad.

Ønsker ikke å saksbehandle returer til Russland:

Les også

Asylinstruks skaper uro i UDI

— Kan ikke ta ansvar for alle flyktninger i Russland

Statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren, Jøran Kallmyr (Frp) mener FN tar feil om norsk asylhåndtering i Finnmark. Her er han utenfor asylankomstsenteret utenfor Kirkenes.

Statssekretær i Justis— og beredskapsdepartementet Jøran Kallmyr (Frp) opplyser at kun de som har hatt oppholdstillatelse i Russland over lang tid eller har multivisum, blir returnert på Storskog. - Vi står fast på at praksisen er innenfor folkerettslige forpliktelser. Norge kan ikke ta ansvar for Russlands tre millioner fremmedborgere. Men hvis det er konkrete forhold som taler for at de kan være forfulgt i Russland, så skal søknaden deres realitetsbehandles, sier Kallmyr.

- Men hvordan kan vite det, hvis man ikke realitetsbehandler asylsøknadene deres?

— Vi prater jo med dem. Utlendingsmyndigheterne spør hvilke anførsler de har for å søke beskyttelse. Før man returnerer noen, gjøres det en egen vurdering og fattes individuelle vedtak – som kan påklages, sier Kallmyr, som denne uken besøkte flyktninger i Tyrkia sammen med asylminister Sylvi Listhaug.

– Det FNs representant har anført har ingen juridiske holdepunkter for å si at det er en ulovlig praksis. Han kan være negativ og synes praksisen er for streng, men det er politikk, svarer Kallmyr.

UDI airlines evakuerte Finnmark for asylsøkere:

Les også

Asylsøkernes arktiske rute ender på UDIs charterfly

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa