Norge

For første gang krever Datatilsynet at politiet skal stoppe kameraovervåking

BRUMUNDDAL/OSLO (Aftenposten) Seks kameraer overvåker det som skjer i Brumunddal sentrum. Nå krever tilsynet at borgerne skal få bevege seg usett.

Politioverbetjent og lensmann-stedfortreder Tor Strandvik har ikke hjemmel for å overvåke Brumunddal-befolkningen, mener Datatilsynet.
  • Arild Færaas
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Ett kamera utenfor politistasjonen, to på torgets nordside, ett på sørsiden, ett utenfor det nye kjøpesenteret og ett som peker mot kommunehuset. Det skal godt gjøres å komme unna med ugjerningen om den begås i sentrum av Brumunddal.

– Jeg er overrasket over konklusjonen til Datatilsynet og kommer til å skrive et tilsvar der vi argumenterer for at politiet må få fortsette å ha kameraovervåking i Brumunddal, sier lensmann Terje Krogstad.

I et varsel om vedtak fra Datatilsynet krever de at Innlandet politidistrikt skal fjerne overvåkingskameraene politiet har satt opp i Brumunddal, en by som ligger mellom Hamar og Lillehammer.

Dette er første gang tilsynet har kommet med krav overfor politiet om å fjerne kameraer som de mener er ulovlig.

Konklusjonen til tilsynet er at overvåkingen av byen med snaut 10.000 innbyggerne må opphøre, og de fem kameraene må skrus ned.

Til sammen tre kameraer filmer det Brumunddal-beboerne foretar seg på byens torg.

Politiet: Har en klar forebyggende effekt

– Vi mener at overvåkingen har en klar forebyggende effekt, i tillegg til at den har hjulpet oss med å oppklare 19 forhold vi sannsynligvis hadde henlagt om vi ikke hadde hatt kameraene, sier lensmann Krogstad.

Tilsynet skriver i sin rapport at de skjønner at skadeverk er «økonomisk utfordring for lokale virksomheter og at utelivsrelatert vold har stor betydning for trygghetsfølelsen i en by». Men at problemene ikke kan anses å være særlig store, sammenlignet med større byer.

Datatilsynet viser også til at kameraovervåking «er et stort inngrep i den enkeltes personvern», og særlig når det er en systematisk kartlegging av folk i et sentrum.

«Etter vår oppfatning dekker kameraovervåkingen en så betydelig del av Brumunddal sentrum at det er vanskelig å utføre normale gjøremål uten å bli rammet av kameraovervåkingen. At dette er et lite samfunn hvor det finnes få alternative steder å bevege seg gjør overvåkingen enda mer inngripende.»

Lensmann Terje Krogstad forteller at han på grunn av ferie ikke har hatt anledning til å lese rapporten, men poengterer at han ikke har registrert noen negativ tilbakemelding fra innbyggerne.

Brumunddal er den minste byen i Norge med politi-kameraovervåking. Bergen og Trondheim har det for eksempel ikke.

Aftenposten får opplyst fra politiet i Hedmark at de foreløpig ikke har mulighet til å kommentere rapporten og vedtaket fra Datatilsynet.

Kommunen betaler

Politiet i Brumunddal har i lengre tid ønsket kameraovervåking i sentrum, blant annet etter et ran av en gullsmed i 2011 og en restaurantbrann i 2009.

Og i 2014 ble kameraene satt i drift. De er operert av Ringsaker lensmannskontor, mens det er Ringsaker kommune som betaler for dette. Investeringen var på over en halv million kroner, ifølge Aktuell Sikkerhet.

– Dette er et tiltak vi mener kommer befolkningen til gode. Jeg oppfordrer lensmannen til å følge saken videre, sier ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen.

– Ved bruk av overvåking på offentlige områder sier bestemmelsen at fordelene skal veie tyngre enn ulempene. Gjør de det i Brumunddal?

– Personvern var et tema, men samtidig var enigheten stor siden ikke alle skal ha tilgang på filene. Vi har også vært veldig opptatt av forebyggende arbeid her i kommunen.

Teknisk sladding gjør at private boliger ikke skal fanges opp av kameraene som går 24 timer i døgnet, og hvor opptak lagres i syv dager hos politiet.

Opptakene brukes som hovedregel av politiet kun for å oppklare hendelser, ikke strategisk eller til å forebygge kriminalitet når det skjer.

  • Dette vedtok Stortinget før sommeren: Myndighetenes nye overvåkingsmetoder
Ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen, ønsker å beholde kameraene.

Hva med Oslo og andre byer?

Det har vært debatt om innføring av offentlig kameraovervåking i mange byer i Norge de i siste årene. Men det er få byer som faktisk har innført det.

Oslo-politiet overvåker Oslo S og deler av Karl Johans gate, Storgata og Brugata. I tillegg har politiet i Stavanger, Sandnes, Hamar og altså Brumunddal kamera som overvåker offentlige gater.

Balansegang mellom frihet og trygghet

Gjermund Hagesæter, statssekretær for Justisdepartementet, kjenner ikke til saken i Brumunddal, men forteller at han er av den oppfatning at overvåkingen er godt gjennomført de steder i landet hvor det skjer.

– Vi mener overvåkingskameraer kan være et nyttig virkemiddel, men er samtidig klare på at det må gjøres en avveining av nytteverdi kontra personvernet.

Han fortsetter:

– Utgangspunktet er selvølgelig at alle overvåkingskameraer skal være i tråd med norsk lov. Norge er et av verdens tryggeste og frieste land, og bruk av overvåkingskameraer handler om nettopp den balansen. Der hvor overvåkingskameraer er installert, blir de fortløpende vurdert av politiet, forteller han.

Advarsel mot spredning

I kontrollrapporten skriver tilsynet at «dersom alle byer og tettsteder med tilsvarende kriminalitet som Brumunddal skulle overvåkes ville vi endt opp med en situasjon hvor kameraovervåking måtte tillates i tilnærmet alle byer i Norge.»

De viser til at det vil kunne føre til at «vi vil bevege oss vekk fra et prinsipp hvor politiet kun iverksetter tiltak ved begrunnet mistanke mot enkeltindivider.»

– Argumentene til politiet er ikke tungtveiende nok. Interessen til Brumunddals innbyggere skal veie tyngre enn interessen til politiet i dette tilfelle, mener Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

– Bør andre politidistrikt som har slik overvåking stoppe?

– De bør iallfall gjøre en grundig vurdering. Det kan også være noen steder at det er tunge nok argumenter for at det skal være overvåking. Men det er få byer i Norge hvor dette er brukt, og det sier vel egentlig om hvor lite effektivt dette er. I Oslo er det også bare brukt på de stedene som er mest belastet med kriminalitet, sier Thon.

Tilsynet kritiserer også politiet for dårlig informasjonssikkerhet, siden de ikke har et system som kan logge hvem som eventuelt skulle misbruke informasjon fra overvåkingen.

Er kameraovervåking effektivt?

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon har tidligere skrevet omforskning som stiller seg kritisk til kameraovervåking, og forsker Heidi Mork Lomell ved Politihøgskolen uttalte seg i fjor til Aftenposten hvor hun stilte seg tvilende til effekten.

«Problemet» er gjerne at for at kameraovervåking skal være veldig effektivt, må en sette i gang omfattende kameraovervåking hvor noen konstant følger med hva som skjer, og for eksempel med ansiktsgjenkjenning-systemer.

Dette vil kunne forebygge kriminalitet mer, men vil også være mye mer personvern-innskrenkende enn dagens «vanlige» overvåking.

PS! Politiet skal komme med sin tilbakemelding og eventuelle motargumenter til Datatilsynet før et endelig vedtak fattes. Politiet har i etterkant også mulighet for å anke saken til Personvernnemnda.

  • Her kan du lese mer om overvåking:

Mona Lisa i Oslo: Filmet dobesøkende med skjult kamera

Krever at 39 ulovlige kameraer fjernes fra Tjuvholmen

Sverige: Flere overvåkingskamera gir ikke mindre vold

Regjeringen vurderer å la E-tjenesten få overvåke din internettbruk

Overvåket mobilaktivitetene til egne borgere i flere enn 35 ulike tidsperioder i fjor

Overvåkingskamera fanget opp posttyver

Politiet bruker kameraovervåking i kampen mot kriminalitet - men her sier Datatilsynet stopp

Les mer om

  1. Datatilsynet
  2. Politiet
  3. Personvern
  4. Overvåking
  5. Krim