Eiendomsmegler dømt til å betale 4,5 millioner i erstatning til klient

Eiendomsmegleren må betale 4,5 millioner i erstatning til en boligselger han rådet til å selge en eiendom for 10,5 millioner. Fire måneder senere ble eiendommen solgt for 18,2 millioner.

Denne omstridte eiendommen på Nordberg ble solgt fire ganger på fire måneder og økte med syv millioner i pris. Nå er eiendomsmegleren som sørget for det første salget dømt til å betale selgeren 4,5 millioner i erstatning.

– Det verste ved alt dette, er å føle at jeg er blitt lurt, sa Ellen Dahl til Aftenposten i forbindelse med rettssaken i begynnelsen av oktober.

Hun mente at megleren burde ha rådet henne til å legge eiendommen ut til salg på vanlig måte.

Nå har Oslo tingrett gitt henne rett. Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen og Norvik & Partners Eiendomsmegling er dømt til å betale Dahl 4,5 millioner i erstatning og 413727 i saksomkostninger.

– Burde fått en million til

- Vi mener det er en god og grundig dom som setter fokus på meglerens forpliktelser, men synes hun minst burde fått én million til, sier Dahls advokat, Arvid Dahm. Han understreker likevel at hans klient er fornøyd med dommen: - For henne var det viktigere å få rettferdighet enn penger. Og rettferdighet har hun fått i og med at retten er så klar på at megleren har gjort en dårlig jobb for selgeren, min klient.

Dahl gikk til sak mot eiendomsmegleren og hans arbeidsgiver Nordvik & Partners fordi hun mente megleren hadde opptrådt uaktsomt og i strid med god meglerskikk. Han måtte vite at eiendommen ble solgt langt under markedspris, mente hun.

Dahl hadde arvet en eiendom på Nordberg etter sin mor. Hun tok kontakt med en megler hun hadde kjent godt gjennom mange år. Megleren hadde kontakt med en kjøper som bød 10,5 millioner.

– Han sa at det ikke var mulig å få høyere pris i markedet, fortalte Dahl til Aftenposten.

Solgt fire ganger på kort tid, økte fra 10,5 til 18,2 mill

Hun stolte på megleren, men oppdaget snart at eiendommen ble solgt fire ganger på kort tid, første gang etter bare noen uker for 15 millioner og siste gang etter tre måneder for 18,2 millioner, en pris som senere ble redusert til 16 millioner.

Megleren avviste at han hadde grunn til å tro at markedsverdien lå høyere etter at han hadde gjort undersøkelser i markedet. Megleren mente det var selgerens eget valg å selge til den pris som ble resultatet.

«Etter en skjønnsmessig vurdering der markedsutviklingen er hensyntatt, mener retten det må legges til grunn at eiendommen ville blitt solgt for kr 15 millioner ved aktsom oppdragshåndtering fra Killengreens side», skriver Oslo tingrett i dommen som ble avsagt fredag ettermiddag.

Retten reagerer også på at mange av de ni meglerne megleren kontaktet, ikke var aktuelle kjøpere fordi de hadde andre minimumskrav for eiendommer de investerte i.

Strenge krav til megleres aktsomhet

Oslo tingrett mener også det må stilles strenge krav til megleres aktsomhet i forbindelse med salg utenfor markedet, såkalt «off market».

– Selger er i en slik situasjon langt mer avhengig av at megler aktsomt legger til rette for at selger treffer de riktige kjøperne og at megler gir velfunderte råd om eiendommens antatte markedsverdi, skriver tingrette ni sin dom.

Eiendomsmeglerens advokat, Kjetil Arnold Mellum, sier til DN at han og hans klient vil lese dommen grundig før det blir vurdert å anke.