Færre dødsulykker i trafikken, flere tatt i fartskontroll

Så langt i år har 36 personer mistet livet i trafikken her i landet. Det er en nedgang fra i samme periode i fjor, da 47 personer døde i trafikken. Samtidig blir flere tatt i fartskontroller.

Utrykningspolitiet (UP) holder kontroll på riksvei 116 ved Onsøy. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
  • NTB

Blant de ti som mistet livet i mai-trafikken var det fem bilførere, fire motorsyklister og én fotgjenger.

Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet (UP) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.

– Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.

I 2015 tok UP 104.609 personer for trafikkforseelser, og tallet økte til 113.043 i 2016. Ved utgangen av april hadde UP tatt 39.416 på norske veier. Det er en økning fra 36.730 i samme periode i fjor.

– Forslaget om å legge ned UP strider mot dokumentert trafikksikkerhetsforskning. Politikontroller er et av de dokumentert mest effektive tiltakene for å få ned antallet ulykker. Vi trenger flere kontroller, ikke færre, sier Johansen.