Bilen «sladret» på fyllekjører

BMW-sjåføren hadde over to i promille da nødetatene kom frem til ulykkesstedet.

BILEN VARSLER: Noen BMW-modeller er utstyrt med et sikkerhetssystem som varsler en sentral i Tyskland om kollisjoner. Sentralen varsler politi og ambulanse.

En mann i 20-årene var langt fra edru da han satte seg bak rattet på en BMW i Sunnhordland i november i fjor, skriver BT.

Han hadde vært på byen i Haugesund, der han var så beruset at han kom i kontakt med politiet. Deretter bar det hjem til en venn denne natten. Etter dette besøket satte han seg inn i en BMW. Klokken 03.20 på natten kjørte han av veien og ble stående i grøftekanten i Halseidvegen i Sveio.

Bilen varslet

Da slo et automatisk system i bilen inn, som røpet at bil og fører var i trøbbel. Varslingssystemet i bilen anropte nødetatene via en sentral BMW har i Tyskland.

Dermed rykket de ut til ulykkesstedet. Ifølge en fersk dom fra Sunnhordland tingrett ble mannen funnet av politiet i bilens førersete.

Blodprøver som ble tatt ved 05-tiden denne natten, viste en promille på 2,18.

Tiltalte hadde ikke førerkort da han satte seg i bilen. Grunnen er at han er tatt for å kjøre for fort tidligere i 2016. Han er til sammen bøtelagt tre ganger.

Erkjent å fyllekjøre

Mannen har erkjent å kjøre i kraftig beruset tilstand, ifølge en fersk dom fra Sunnhordland tingrett. Mannen møtte ikke da saken kom opp for retten denne uken.

I dommen legges det vekt på at mannen kjørte et langt stykke med høy promille og at det førte til en utforkjøring.

I retten er han dømt til 30 dagers fengsel og en bot på 10.000 kroner.

«Ved straffeutmålingen sees det hen til at tiltalte hadde høy promille under kjøringen – sannsynligvis rundt 2,4 promille når en regner tilbake til utgangspunktet i de avlagte blodprøver.», skriver dommeren.

Må ta lappen på nytt

Ifølge dommen straffes en promille på 1,2 normalt med 21–36 dagers fengsel og bot.

Mannen må også avlegge full ny førerprøve.

Hva slags system i bilen som avslørte mannen, går ikke frem av dommen. Men BMW opplyser at flere av deres biler har et varslingssystem der det blir sendt en en SMS-melding til et BMW callsenter hvis bilen kolliderer.

Systemet lager deretter en forbindelse mellom bilen og callsenteret. «Hvis bilens passasjerer er bevisstløse eller på en annen måte ute av stand til å kommunisere, blir nødetatene automatisk varslet om ulykken. Advanced eCall kan også aktiveres manuelt ved behov», heter det på NAFs hjemmesider.

Systemet er beskrevet i denne videoen: