Norge

Kreftpasienter får bruksanvisning

Pasienter med kreft får nå en detaljert oversikt over når de skal til kontroll, og når kreftbehandling skal settes i gang.

Kreftpasienter skal få en bruksanvisning over hva de kan vente seg allerede samme dag sykehuset mottat henvisningen fra fastlegen. Kallestad, Gorm

 • Tine Dommerud

Såkalte pakkeforløp for kreft ble presentert på den første av i alt fire konferanser for helsepersonell mandag. Pakkeforløpene skal bidra til rask utredning og oppstart av behandling og dermed redusere unødvendig ventetid.

— Pakkeforløpet er en milepæl for kreftpasientene. Vår regjering har som visjon at vi skal skape pasientens helsetjenester, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun mener forutsigbarheten i det nye systemet vil lette en vanskelig tid for både pasienter og pårørende.

Statsministeren tror de fleste sykehus vil klare fristene

Pakkeforløpene skal innføres fra 1. januar og først for pasienter som har kreft i prostata, bryst, tarm eller lunge. Pasientene får ingen rettighet til behandling innenfor fristen i pakkeforløpene, fristene er normgivende. Statsministeren tror likevel de fleste sykehus vil klare fristene.

— Sykehusene vil bli målt på om de når målene. Det er en ny måte å jobbe på. Det kan hende noen sykehus vil oppleve flaskehalser, men da blir det opp til dem å finne utveier. De kan kjøpe mer utstyr, bemanne opp eller kjøpe kapasitet i det private, sier Solberg.

Har hentet inspirasjon fra Danmark

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å utarbeide pakkeforløp for kreft i vår etter modell fra Danmark. Pakkeforløp for kreft skal også sørge for bedre forutsigbarhet for pasienter med mistanke om kreft.

-Sykehusene vil bli målt, sier Erna Solberg Larsen, Håkon Mosvold

– Målet med pakkeforløpene er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Slik skal utredningsprosessen bli mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende for pasienter som henvises fra fastlegen sin med mistanke om kreft, sa helsedirektør Bjørn Guldvog mandag.

Pakkeførløpene innebærer blant annet rutinemessig bruk av røntgen. Helseminister Bent Høie (H) tror likevel ikke innføring av pakkeforløpene vil gå på bekostning av andre pasientgrupper.

Kreftforeningen: Vi har stor tro på at disse pakkeforløpene

— Jeg tror denne måte å organisere kreftomsorgen på kan overføres til andre pasientgrupper senere, sier han.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen sier de har ventet lenge på pakkeforløpene og applauderer at statsministeren, helseministeren og Helsedirektoratet setter pasienten i sentrum på denne måten.

— Vi har stor tro på at disse pakkeforløpene vil gi kreftpasientene raskere diagnoser og bedre behandling, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Hun tror pakkeforløpene vil gi mindre rot og bedre samhandling. Kreftforeningen mottar årlig over 13.000 henvendelser til sin kreftlinje. Svært mange av disse omhandler nettopp manglende forutsigbarhet i møte med helsevesenet.

Anne-Lise Ryel applauderer den nye ordningen. Espedal, Jan Tomas/Aftenposten

— Dette vil være en tydelig bruksanvisning

— Tilbakemeldingene er at mange pasienter i dag ikke vet hvor lenge de skal vente på behandling, eller hva slags behandling de skal få. Standardiserte pakkeforløp vil være en tydeligere bruksanvisning på hva pasientene skal gjennom. Det vil gi pasienter og pårørende bedre oversikt,forutsigbarhet og forståelse for de ulike trinnene i behandlingen og dermed økt trygghet.

Ryel mener de viktigste tidsfristene i pakkeforløpene er fra mistanke om kreft oppstår, til behandling er igangsatt. Kreftforeningen har etterspurt hvordan det skal sikres at pasientene får behandling innenfor de fristene som er satt, og fått til svar at dette skal registreres og måles.

— Vi mener det er svært viktig at bruken av pakkeforløp registreres og offentliggjøres slik at alle kan følge med på lik linje med hvordan ventetider i dag registreres på Helsenorge.no. Kreftforeningen vil følge nøye med på at sykehusene følger de anbefalte pakkeforløpene. Samtidig vil vi ta en rolle for å synliggjøre og forklare hva et «pakkeforløp» er, lover Ryel.

Les også:

 1. Les også

  - Grundig undersøkelse reddet livet mitt

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Anders Kristoffersen har en dagbok fra sin samboers krefthistorie. På første side står det: "Skal Tone dø?"

 2. POLITIKK

  Tusenvis av pasienter opplever at planlagt behandling blir utsatt

 3. NORGE

  Nytt forslag fra Bent Høie: Rydder opp i venteliste

 4. NORGE

  Ap: Krever forslag til tiltak for kronisk syke og døende i høst

 5. NORGE

  Lungekreft blir oversett eller feiltolket

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Pakkeforløp kan fungere også utenfor kreftbehandling