Norske muslimer planlegger ny islamsk organisasjon

30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd. Formålet med den planlagte organisasjonen er nærmest identisk med dagens organisasjon.

– Jeg ser ingen annen utvei enn at det blir en ny organisasjon, sier Basim Ghozlan, forstander i Rabita.

– Jeg ser ingen annen utvei enn at det blir en ny organisasjon, sier Basim Ghozlan, forstander i Oslo-moskeen Rabita, til Klassekampen.

Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge (IRN) har utløst full strid. Den bosniske og albanske moskeen, med til sammen rundt 14.000 medlemmer, har meldt at de er på vei ut.

I tillegg har Islamic Cultural Center, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat og Det islamske forbundet Rabita, startet arbeidet med å forankre en utmeldelse i sine organisasjoner.

Les også

Les også: Islamsk Råd kan miste statsstøtten

Samfunnsoppdrag

Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Formålet vil være praktisk talt det samme som IRN har i dag:

– På den ene siden vil vi føre dialog med storsamfunnet, bekjempe misforståelser og forebygge mistenkeliggjøring. På den andre siden vil vi styrke samarbeidet på tvers av de muslimske organisasjonene, sier Ghozlan.

Ansettelsen av Leyla Hasic ført til sterke reaksjoner.

Ikke tvang

Hans kone Lena Larsen var leder av Islamsk Råd fra 2000 til 2003, og Ghozlan var en aktiv medspiller da IRN ble stiftet i 1993. Han understreker at prosessen allerede var i gang før Islamsk Råd ansatte en kvinne med nikab.

Generalsekretær Mehtab Afsar påpeker at det helt frivillig å være medlem i organisasjonen.

– Vi kan ikke holde fast medlemmer med tvang. Dersom en eller to melder seg ut vil vi fremdeles være en paraplyorganisasjon, sier Afsar til NRK.

(NTB)