Én av seks i Norge har innvandrerbakgrunn

Norge fikk 26.400 flere innvandrere i 2016. Folk fra Afrika og Asia sto for 93 prosent av veksten. Til sammen har 16,8 prosent i Norge innvandrerbakgrunn i dag.

Norge fikk 26.400 flere innvandrere i 2016. Til sammen er vi nå 5.252.000 innbyggere her i landet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB

Blant de til sammen 884.000 personene i Norge med innvandrerbakgrunn har 46 prosent i bakgrunn fra land i Asia og Afrika. 43 prosent er fra EU og EØS-området og andre vestlige land. Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

Økningen i innvandrerbefolkningen i fjor var på 3,8 prosent, og det er den laveste prosentvise tilveksten siden 2002. Folketallet samlet økte med 0,9 prosent.

SSB definerer personer innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller barn av to innvandrere. Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet. Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen.

Det er flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo – både i antall og prosent av folketallet. Oslo hadde 219.000 innbyggere med innvandrerbakgrunn ved årsskiftet, det er 33 prosent av folketallet. Av andre store byer peker Drammen seg ut, der folk med innvandrerbakgrunn utgjør 28 prosent av befolkningen i kommunen.

Personer født i Norge av to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte foreldre defineres ikke som personer med innvandrerbakgrunn av SSB. Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1.013 personer. Bare 13 av disse har fylt 18 år og 70 prosent er yngre enn seks år. Folk i denne gruppen har i hovedsak besteforeldre som innvandret til Norge på 70-tallet. Over halvparten har bakgrunn fra Pakistan. Andre store land er Tyrkia og Marokko.