Norge

Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier i dag

Siden i fjor vår har de jobbet for å snu det sviende nederlaget. Da lagmannsrettens dom kom onsdag, lyktes de totalt.

– Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ankesaken i januar. Her hilser han på terroristen Anders Behring Breivik før anken startet 10. januar i år. Onsdag kom dommen som gir staten medhold i at menneskerettighetene ikke er brutt.
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

20. april i fjor: Oslo tingrett gir terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik medhold i at soningsforholdene hans representerer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3.

Den slår fast at «ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

En time senere kommer en tydelig overrasket Marius Emberland, advokat hos Regjeringsadvokaten, ut for å møte pressen.

Advokat Marius Emberland var tydelig på hva han mente da han møtte pressen i fjor. Tingretten hadde akkurat gitt Behring Breivik medhold i at menneskerettighetene var brutt i hans soning i fengsel.

Galt, feilaktig, mangelfullt og svakt fundert er ord som blir brukt om dommen.

– Jeg er alltid overrasket når ikke retten hører på det som er riktig vurdering av både faktiske ting og jusen, sier Emberland til pressen utenfor kontoret i Pilestredet i Oslo.

Derfra handlet det om én ting for staten: unngå nytt nederlag. Stikkord: topping av laget, flere dokumenter og nye vitner.

Lagmannsretten var ikke i tvil

I dag, onsdag 1. mars: Borgarting lagmannsrett var aldri i tvil i sin dom:

Soningsforholdene til Behring Breivik bryter ikke med menneskerettighetene.

Dommen slår fast at Behring Breivik har tapt saken fullstendig.

De tre dommerne mener terroristen ikke er eller har vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling noen gang under soningen fra 2011 til i dag.

Ja, utelukkelse fra fellesskap innebærer en «betydelig psykisk belastning som kan påføre den innsatte skade», men nei, det er ikke er klare indikasjoner på at Behring Breivik er påført isolasjonsskader under soningen, konkluderer de.

Slik gikk de grundigere til verks

Dommen er en fullstendig seier for staten. Den avslutter nesten ett års arbeid med å snu et sviende nederlag til en grundig seier.

For da staten i januar i år fikk en ny sjanse til å overbevise de tre dommere i lagmannsretten om at avgjørelsen var helt feil, ble det avgjørende å gå enda mer grundig til verks.

Og det gjorde de.

Ikke bare førte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted selv saken. Dokumentasjonsmengden ble økt. Bevisbildet ble bredere. Flere nye vitneforklaringer kom.

Målet var selvsagt helt klart: Unngå nytt nederlag. Vinne saken.

Strategien: Gå dypere inn i dokumentasjonen i retten. Vise dommerne det staten mener er «virkeligheten».

Vise hva Kriminalomsorgen har gjort og ikke gjort, hvordan de har tilrettelagt i Behring Breiviks soningshverdag.

Deretter holde alt dette opp mot jusen.

– Vi må ikke være dumsnille. Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg og det er det denne saken handler om, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i lagmannsretten i januar.

Økte dokumentasjonen

Og her er noe av det nye som ble lagt frem av dokumentasjon rundt terroristens soningsregime i ankesaken:

 • Et utvalg dagjournaler fra mars måned hvert år fra terroristens soningsforhold (i tingretten ble kun månedsrapportene lagt frem).
 • Alle nye vedtak om Behring Breiviks soning på det strengeste soningsregimet i Norge, særlig høy sikkerhet.
 • En større del av terroristens omfattende manifest.
 • Deler av pensum ved fengselsutdanningen.
 • Soningsplaner for forvaringsarbeidet.
 • Gamle risikovurderinger som man ikke lenger anser problematisk å legge frem for retten.
 • To nye vitner: Behring Breiviks besøksvenn og studiekonsulenten i fengselet i Skien.

Sejersted: Rett og slett bare lagt litt mer innsats i det

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener det er naturlig at det legges ned ekstra arbeid når en rettssak kommer til ankebehandling.

– Vi har rett og slett bare lagt litt mer innsats i det, og det er helt normalt i en rettssak, sier Sejersted.

Han vil på ingen måte gå med på at staten tok for lett på saken i tingretten.

– Vi la mye arbeid i denne saken for tingretten. Jeg mener vi førte en omfattende prosedyre for tingretten. Da nådde vi ikke frem. Vi tapte, og da la vi enda mer arbeid i å snu den, sier Sejersted.

– Dommen er en oppreising for alle ansatte i Kriminalomsorgen, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da han møtte pressen onsdag.

Og da naturlig nok i de punktene hvor staten hadde tapt i tingretten.

Ifølge Sejersted var det dels risikovurderingen; å få frem at Behring Breivik etter statens syn er en farlig person og må behandles som det.

Så var det å få frem den brede helhetsvurderingen.

– Ja, det handler om adgang til samvær med andre fanger. Men det handler om andre ting også, og det er relevant. Det er de to viktigste tingene, sier Sejersted.

– Hvilken dokumentasjon mener du har vært avgjørende for å snu dette?

– Jeg vil mene det er helheten i dokumentasjonen som er det avgjørende, ikke enkeltpunkter, sier regjeringsadvokaten.

Dommen gir staten fullt medhold

Og da dommen kom onsdag, ble staten hørt på alle områder:

Dommerne påpeker at Kriminalomsorgen har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for mangelen på sosialt fellesskap med andre innsatte for Behring Breivik.

De mener samtalene han har med ansatte, besøksvennen og prest gjør at han «får sosiale impulser i relativt stort omfang».

Slik er rettens begrunnelse

Borgarting begrunner sin beslutning om at soningsforholdene ikke er i strid med menneskerettighetene slik:

 • Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik.
 • De omfattende tiltakene som er gjennomført for å kompensere for belastningene ved soningen.
 • Breiviks helsetilstand.
 • De omfattende prosessuelle garantiene og forholdene ellers.

Dommerne mener mangelen på kontakt med andre innsatte, omfanget av kroppsvisitasjoner og bruk av håndjern er klare belastninger som har satt et særpreg på Behring Breiviks soningsforhold.

Samtidig påpeker de at terroristen på andre områder har det klart bedre forhold enn det innsatte i norske fengsler ellers opplever.

«Samlet sett fremstår kompensasjonstiltakene som meget godt tilpasset Breiviks behov», skriver lagmannsretten i dommen.

– Bekymringene om hans psykiske helse og at han sitter alene, er vedvarende i maktstrukturene som bestemmer hans hverdag, sa prosessfullmektig Øystein Storrvik, som førte saken på veiene av Anders Behring Breivik.

Behring Breivik anker dommen

«Grundig og seriøs.» Slik karakteriserte Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik dommen fra lagmannsretten da han møtte pressen onsdag formiddag.

Han mener den tar opp alle temaene som er reist, til grundig behandling.

– Det er mange føringer i domspremissene for at man kan nå et smertepunkt ganske snart med tanke på isolasjonen, som vi har vært mest opptatt av. Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, og lagmannsretten påpeker også det ekstraordinære med over 5,5 års isolasjon, sier Storrvik.

Samtidig varslet Storrvik at hans klient vil anke saken.

– For oss er det naturlig at vi anker den saken og arbeider videre for å bryte isolasjonen som lagmannsretten sier at man nå snarlig må vurdere grundig å bryte. Det er et premiss i dommen som vi har merket oss, sier Storrvik.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  VERDEN
  Publisert:

  Han har fått ansvaret for «unge mennesker som menstruerer» i Skottland: «Føles som en spøk»

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5