Norge

6 av 10 mener vi har et todelt helsevesen

Langt mer enn halvparten av de spurte mener vi har et helsevesen i Norge der økonomi er viktig. Foto: Olav Olsen

Et klart flertall i Norge opplever at lommeboken er viktig når du blir syk.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

De siste årene er det kommet kreftmedisiner på markedet som ikke benyttes av norsk helsevesen blant annet fordi de er for dyre.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen tror enkeltsaker om kreftbehandling med immunterapi har skapt et inntrykk av at helsevesenet ikke er likt for alle.

 • Flere betaler privat: Bekostet seks behandlinger selv

Spørreundersøkelsen «Helsepolitisk barometer» viser at et flertall mener helsevesenet er delt:

 • 61 prosent av befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.
 • Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre.
 • 26 prosent er uenig i at personlig økonomi spiller noen rolle.

Ryel: - Et tankekors

Ryel mener det er et tankekors at så mange mener at vi har et todelt helsevesen.

– Bærebjelken i vårt helsevesen er et likeverdig tilbud til alle, og det er trist om det nå skapes inntrykk av noe annet, sier hun.

– Det private helsevesenet avlaster det offentlige på mange områder. Det nye og uheldige er at dette gjør seg gjeldende også for sykdommer som kreft, sier generalsekretær Anne Liser Ryel i Kreftregisteret. Foto: Kreftregisteret

– Har de 60 prosentene rett?

– Vi har lenge hatt et todelt helsevesen: Mange velger eksempelvis å ta en MR av kneet hos en privat aktør i stedet for å vente mange måneder på et offentlig tilbud, sier hun.

Ryel mener det private helsevesenet avlaster det offentlige på mange områder.

– Det nye og uheldige er at dette gjør seg gjeldende også for sykdommer som kreft. Å få behandling for alvorlige og dødelige sykdommer er jo selve kjernen i hva det offentlige helsevesenet skal håndtere, sier Ryel.

Bare en tredjedel er sikre på at de vil få beste behandling

Utviklingen med bruk av de private ordningene bekymrer Kreftforeningen, fordi antallet krefttilfeller vil stige drastisk de neste tiårene.

– Dersom vi ikke bruker nok ressurser til å ruste opp og organisere det offentlige helsevesenet bedre, vil de private helseforetakene øke kapasiteten og behandle raskere og bedre. Dermed vil de som har råd til det, bruke et privat tilbud.

Undersøkelsen avdekker også at kun en drøy tredjedel er sikre på at de får tilgang til de beste kreftmedisinene hvis de skulle få kreft.

Anne Lise Ryel ønsker å betrygge norske pasienter. Hun sier Norge har et helsevesen i verdensklasse, og at kreftbehandlingen er svært god.

7 av 10 overlever kreft takket være en god og sammensatt behandling med kirurgi, stråling og cellegift.

58 prosent av de spurte er ganske eller svært usikre på at de får de beste kreftmedisinene dersom de blir syke. Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Helsedepartementet: Nyttig informasjon

Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sier undersøkelsen er viktig i HODs arbeid med å forbedre tjenestene.

– Utvikling av ny teknologi og nye behandlingsmetoder er gledelig. Det er samtidig vårt ansvar å sørge for at rammene som Stortinget fastsetter for helsetjenesten, fordeles etter rettferdige prinsipper. Stortinget har gjennom prioriteringsmeldingen bestemt at vi skal legge et sett av felles prinsipper for rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester.

– Føler med pasientene

Normann sier hun føler med pasienter og pårørende som er i en situasjon der det finnes behandling som den offentlige tjenesten ennå ikke har tatt i bruk.

Ifølge statssekretæren ønsker departementet å tilby nye metoder og legemidler så raskt som mulig.

– Systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten bidrar til at pasienter får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler. Det betyr at når en pasient i Oslo tilbys behandling, skal også pasienter i for eksempel Tromsø få tilgang til samme behandling.

Les mer om

 1. Immunterapi
 2. Kreftforeningen
 3. Kreftbehandling
 4. Helse- og omsorgsdepartementet
 5. Stråling