Norge

Klimapenger renner inn

Den største trusselen mot en klimaavtale i Paris kan være kraftig redusert.

klode.jpg
  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen

Verdens rike land er nemlig på god vei til å oppfylle løftet om å gi 100 milliarder dollar årlig i klimastøtte til fattige land fra 2020, melder OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) nå i forrige uke.

Flere fattige uland rammes allerede hardt av klimarelaterte hendelser. Her fra en storflom i Chokwe i Mozambiquei januar 2013.

Truet Paris-avtale

Hittil er det mobilisert over 60 milliarder dollar, melder organisasjonen.

Pengene skal gjøre det mulig for fattige land å velge klimariktige løsninger, og ikke minst gjøre dem i stand til å takle pågående klimaendringer.

En rekke store utviklingsland har gjort det klinkende klart at det ikke blir noen klimaavtale i Paris uten at milliardløftet fra København innfris.

Det er foreløpig høyst uvisst om de slår seg til ro med OECDs nye tall...

Sundoft: Gledelig

Klima— og miljøminister Tine Sundtoft er strålende fornøyd med OECDs tall:

-Hvis vi øker mobiliseringen i samme takt i årene fram mot 2020, når vi målet med god margin. Dette er viktige og gledelige nyheter før toppmøtet i Paris i desember, der klimafinansiering blir avgjørende, sier hun.

Det vanskelige løftet

Under klimatoppmøtet i København i 2009 lovet nemlig de rike landene å mobilisere 100 milliarder dollar hvert år innen 2020 til klimatiltak i utviklingsland.

Pengene skal komme både fra offentlige og private kilder. Det har det vært stor usikkerhet om hvor mye privat klimafinansiering som er mobilisert til nå.

Sjekk hvordan Kina bidrar: Du store kineser!

Norge med høy andel

Rapporten viser at målet om å mobilisere 100 milliarder dollar er innen rekkevidde. Fra 2013 til 2014 økte mobiliseringen av klimafinansieringen fra offentlige og private kilder fra 52 milliarder dollar til 62 milliarder dollar.

Det er høyst usikkert hvordan USA vil bidra fremover. Les hvorfor:

Les også

#klodenvår: Presidentvalget i USA svært viktig for hvordan verden takler klimaendringene

Tine Sundtoft sier at Norge er i verdenstoppen på klimafinansiering og har gitt et betydelig bidrag til den felles innsatsen.

-De siste årene har vår klimafinansiering ligget opp mot seks milliarder kroner i året. Støtte til redusert avskoging og ren energi utgjør hoveddelen.

Les mer om

  1. Klimakrisen - Oles klode