Må si fra om dyremishandling

Fra og med 1. januar er det lovpliktig å varsle myndighetene ved mistanke om dyremishandling eller vanskjøtsel av dyr.

Fra årsskiftet trådte nemlig den nye dyrevelferdsloven i kraft, og landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) sier til Nationen at den nye varslingsplikten er viktig.

– Dette er å vise omsorg både for dyr og eier. Varslingsplikten er en viktig nyvinning i loven som jeg forventer blir et betydelig bidrag i arbeidet med å forebygge dyretragedier, sier han til avisen.

I den nye loven innføres også 16-årsgrense for kjøp av kjæledyr og forbud mot sex med dyr.