Oversvømmelse i Ørsta sentrum

Flom skaper store problemer flere steder på Sunnmøre mandag. Spesielt vanskelig er det i Ørsta, der sentrum er rammet av flom.

Veier og bygninger i sentrumsområdet i Ørsta står under vann.

NVE har sendt ut flomvarsel for nordlige deler av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og deler av Sør-Trøndelag. Det er varslet store nedbørsmengder og storm.

Statens vegvesen rapporterte mandag morgen om problemer på veiene flere steder. Det gjelder E 39 gjennom Ørsta, i tillegg til flere fylkesveier.