Aktor mener fem års fengsel er riktig. Forsvarere mener oppmerksomhet må gi lavere straff.

Den omfattende overgrepssaken går mot slutten.

Totalt er fem menn tiltalt i saken.

I tre uker har fem menn sittet på tiltalebenken i Hordaland tingrett. De er beskyldt for gruppevoldtekt, seksuell omgang med en mindreårig og sovevoldtekt.

Tre kvinner er fornærmet.

Nå har alle forklart seg, og det som gjenstår er spørsmålet om – og eventuelt hvor hardt – de skal straffes. Alle nekter straffskyld.

Fredag ble det holdt prosedyrer om de tre mennene som skal ha vært involvert i en gruppevoldtekt på nyåret 2021. De mener det som skjedde var frivillig.

– Det er kombinert fysisk makt med beruselse. Makten er dominerende og sentral. Som NN (fornærmede) selv sa, kunne hun ikke motsatt seg den maktbruken om hun var mer edru, sa aktor Benedicte Hordnes.

Vil kreve fengselsstraff

Hordnes sa følgende om fengselsstraff for to av de tiltalte, en 24-åring og en 26-åring:

– Jeg lander på fem år.

Det er ikke formelt lagt ned påstander, fordi alt skal leses opp samlet over helgen.

Den siste mannen, en 23-åring, skal i tillegg til gruppevoldtekt ha deltatt i seksuell omgang med en mindreårig. Hva straffen eventuelt blir for ham, blir tema på mandag.

Dette er de tiltalte:

Endret forklaringer

Ifølge Hordnes har den fornærmede kvinnen forklart seg likt i retten som i politiavhør for to og et halvt år siden.

Hun har blant annet forklart at hun ble bundet fast med et belte og slått.

– I de tiltaltes forklaringer er det motsatt, sa hun.

Hun viser til at forklaringene har endret seg.

– De kan – og har – utvilsomt samkjørt sine forklaringer. Både før avhør, i avhør og her i retten, sa Hordnes.

Hun sa at de tiltalte må ha forstått at det var behov for samkjøring.

– Siste dagen hun kan huske å ha vært glad

Hilde Cecilie Matre er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen. Hun sa at dagen voldtekten skal ha skjedd, er den siste kvinnen kan huske å ha vært skikkelig glad.

– Det hun har mistet er gleden, tryggheten og selvstendigheten, evnen til å glede seg over ting, evnen til å glede seg over sosiale situasjoner, sa Matre.

Hun sa at venninner har beskrevet at de mistet venninnen sin, og at søsteren har beskrevet å ha mistet søsteren sin.

– Dette som de har mistet, er det retten skal finne et tall på, sa hun.

Hun ba om at de tiltalte må betale erstatning «etter rettens skjønn».

Aktor Benedicte Hordnes og bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre.

– Begge kan snakke sant

John Christian Elden, som er forsvarer for 23-åringen, sa at man kan få reaksjoner på noe man tror har skjedd.

– Det er altså en vesensforskjell på ordet troverdighet og ordet pålitelighet. Man kan være veldig troverdig og selv tro på det man forteller. Man kan fremstå troverdig, man kan få reaksjoner på det man tror har skjedd, sa han.

Han sa at begge partene i saken kan snakke sant, sett ut fra sin subjektive sannhet.

Den fornærmede kvinnen forlot salen før Elden begynte sin prosedyre.

Tre argumenter for frifinnelse

Elden viste til tre ting han mener er viktig:

  • Filmer, som ifølge ham ikke tilsier at fornærmede var ute av stand til å motsette seg.
  • Samtalen mellom henne og én av de tiltalte etterpå. Ifølge Elden kom det da ingen påstander om ufrivillighet eller voldtekt.
  • At fornærmede ifølge ham ville ha sex med den ene tiltalte den kvelden.

Om utmålingen av straff, sa Elden at mediebelastningen i saken må få noe å si. Rettssaken har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier, også med spredning av navn på partene.

– Det har relativt stor betydning ved utmålingen, sa advokaten.

Han argumenterte for at det kan være et viktig signal å sende til dem som driver med offentlig gapestokk, at det faktisk kan føre til kortere straff.

Forsvarerne Marie Hessen Jacobsen og John Christian Elden.

– Elleve millioner visninger

Forsvarer Maria Hessen Jacobsen tok et oppgjør med den kollektive fremstillingen av de tiltalte som menn med luksusliv og dyre biler, og hun ba retten om å se den enkelte av dem hver for seg.

I likhet med Elden mener hun eksponeringen, både i medier og på sosiale medier, må få betydning for straffeutmålingen – dersom de skulle bli dømt.

– Jeg har forsøkt å telle opp lite grann. Jeg ga meg på elleve millioner visninger i sosiale medier der navn var nevnt. Det finnes kanskje dobbelt så mye, tre ganger så mye, men det har jeg ikke tid til på offentlig salær, sier hun.

Hun mener de fem årene som aktor Hordnes har tatt til orde for, etter trekk for eksponering og saksbehandlingstid, bør ende på tre år og to måneder.

Også forsvarer Erik Johan Mjelde skulle uttalt seg om sin klient før helgen, men hans innlegg ble utsatt fordi rettssaken har tatt lengre tid enn planlagt.