Togpassasjerer sto fast i tunnel i timevis – igjen. Vy krever «nøye evaluering» av Bane Nor.

«Det er ikke akseptabelt at tog med passasjerer blir stående i en tunnel i flere timer.» Det slo Jernbanetilsynet fast tidligere i år. Mandag skjedde det igjen.

Passasjerene satt for det meste i mørket på toget som sto fast i en tunnel mellom Oslo og Ski.

Ved 12.30-tiden mandag var det full stans for et lokaltog på vei mot Moss. Det skjedde idet toget kjørte gjennom Blixtunnelen mellom Oslo og Ski. KontaktledningenKontaktledningenEn kontaktledning er en elektrisk strømførende ledning som er spent over jernbanesporet for å gi strøm til toget. i taket hadde falt ned.

Tunnelen er en del av den splitter nye Follobanen, til 37 milliarder kroner. Den har moderne løsninger for sikkerhet og evakuering.

Likevel ble 70 passasjerer sittende fast i toget bare noen kilometer fra Oslo S i tre timer, delvis i mørket, før toget omsider ble trukket ut igjen.

At det tok tre timer å få passasjerene ut, får togoperatøren Vy til å reagere.

– Man må evaluere denne hendelsen nøye og se hva som kunne vært gjort for å få ut passasjerene raskere, mener kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Men det er ikke lenge siden en tilsvarende hendelse førte til nettopp evaluering, granskning – og ramsalt kritikk.

Passasjerene på toget kunne se de helt nye redningsveiene i Blixtunnelen utenfor døren. Likevel ble de sittende innesperret i rundt tre timer.

Tilsyn: Uakseptabelt med flere timer i tunnel

12. desember i fjor stanset to tog inne i Romerikstunnelen. 554 passasjerer ble sittende fast inne i tunnelen i cirka fire timer.

– Det er ikke akseptabelt at tog med passasjerer blir stående i en tunnel i flere timer, slo Jernbanetilsynet da fast.

Det er Bane Nor som har ansvaret for infrastrukturen ved jernbanen. Det er også de som skal sørge for å redde ut passasjerer som blir sittende fast.

Tilsynet gjorde det klart at Bane Nor skal prioritere «redning» av passasjerer som blir sittende fast i tog i en tunnel fremfor videre trafikkavvikling på hendelsesstedet.

Et nytt redningstog til 50 millioner kroner sto klart på Oslo S, men ble aldri tatt i bruk.

Frustrerte passasjerer

Aftenposten snakket mandag med en av passasjerene på toget som sto fast i Blixtunnelen. Han fortalte at stemningen på toget var amper. Mange var frustrerte. Flere studenter var på vei til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås for å avlegge eksamen.

Andre kom grundig for sent på jobb.

Brann- og redningstoget har en egen garasje på Oslo S. I løpet av 15 minutter skal det være bemannet og på vei til der det trengs. Det skjedde ikke 12. desember i fjor.

Passasjerene ble fortalt at de skulle bli hentet av et annet tog i løpet av én time. Det tok altså tre timer.

Vys kommunikasjonssjef sier han er sikker på at deres folk på toget gjorde det de kunne for å holde de reisende informert. Men at de var avhengig av å få informasjon utenfra.

– Det er vanskelig å gi god informasjon når man ikke vet hva som skjer, sier han.

Vy kommer til å følge opp mandagens hendelse.

– Det er Bane Nor som skal lede arbeidet med å få passasjerene ut. Vi er ikke kjent med hvorfor det tok tre timer, sier Lundeby i Vy.

Han sier de må få vite mer om hva som skjedde før de er villig til å si så mye mer.

– Men ja, vi synes det er lang tid.

For hver 500. meter er det redningstunneler i Blixtunnelen.

Brukte ikke evakueringsmulighet

Passasjerene som sto fast i Blixtunnelen, ble etter hvert hentet ut ved at toget deres ble trukket ut av et annet tog. En annen mulig evakueringsform hadde vært at passasjeren gikk til nærmeste evakueringsløp.

Gjennom hele Blixtunnelen er det tverrforbindelse mellom de to tunnelløpene for hver 500. meter. Dermed er det aldri lenger enn 250 meter til nærmeste utgang.

Én av evakueringsgangene var rett utenfor en av dørene på toget. Det viser et bilde som en av passasjerene tok.

– Tok tid å jorde ledning

Det går 15.000 volt gjennom strømledningen som går gjennom tunnelen. For at passasjerene skal kunne forlate toget, må man være sikker på at strømmen er kuttet, og at det ikke er noe strøm på avveie, forklarer Bane Nor.

– Hvorfor skal det ta så lang tid å være sikker på at det ikke er strøm der?

– Vi jobber med å undersøke hendelsesforløpet. Det er flere fagmiljøer involvert, så det må vi komme tilbake til når vi har fått fakta på bordet og kartlagt hendelsesforløpet internt i Bane Nor, svarer Anne Kirkhusmo.

Hun er presseansvarlig i Bane Nor.

Tilsyn: Bane Nor mangler rutiner

Etter at togpassasjerer sto fast i Romeriksporten i timevis i vinter, slo Jernbanetilsynet blant annet fast følgende:

  • At Bane Nor «skal prioritere å berge togene og evakuere passasjerene innen rimelig tid».
  • At Bane Nor «ikke tilfredsstiller regelverkets krav når det gjelder å ivareta sikkerhet og beredskap, herunder koordinering av beredskap med trafikkutøverne». Dette var Bane Nor uenig i.
  • At Bane Nor mangler rutiner for prioritering av redning av tog og passasjerer ved stans i tunnel.

Jernbanetilsynet skrev i rapporten at passasjerene må reddes ut innen rimelig tid. De skriver at «rimelig tid» ikke bør overskride 45–60 minutter, med mindre det er spesifikt dokumentert hvordan sikkerheten for de reisende er ivaretatt for en lengre periode.

Til det svarte Bane Nor at det går ut over Jernbanetilsynets mandat å uttale seg om hva som er «rimelig tid».

– Dere fikk for et halvt år siden kritikk for at det tok for lang tid å få passasjerer ut av en tunnel. Hvorfor er man ikke da bedre i stand nå til å få folk ut raskere?

– Når en strømførende kabel ligger over toget, er det ikke trygt å gå ut av det. Vi jobber internt i Bane Nor med å for å undersøke hendelsesforløpet. Når vi har fått fakta på bordet og gått gjennom hendelsen, vil vi kunne si hvorfor vi ikke fikk ut passasjerene raskere, sier Kirkhusmo.

Hun legger til at de forstår godt at det er lenge for passasjerer å måtte vente i tre timer.