Norge

Fugleinfluensa på vei til Afrika

Øst-Afrika trenger umiddelbar hjelp for å bekjempe spredning av fugleinfluensa, varsler FNs matvareorganisasjon FAO.

  • Forf>
  • <forf>torill Nordeng<

Det er utbruddet av det dødelige H5N1-viruset blant fugl i Tyrkia og Romania som får FAOs veterinærer til å rope varsku. FAO frykter at trekkfugler fra Europa vil bringe smitten med seg til sitt vinteropphold i det østlige Afrika, spesielt i Rift Valley. De første trekkfuglene er ventet til Nord-Afrika og Øst-Afrika i løpet av to-tre uker.I Afrika drives fjærkre-oppdrett på samme måte som i Asia, med mange små gårder med blant annet frittgående høns og kylling. En lite utbredt veterinærtjeneste vil få store problemer med å sette inn nødvendige tiltak, mener FAO. — Land i Øst-Afrika trenger umiddelbart internasjonal hjelp til å bygge opp et overvåkningssystem for smittespredning,sier FAOs sjefveterinær Joseph Domenech til BBC. Han frykter at dersom viruset får utvikle seg i avgrensede områder, kan det endre karakter og la seg overføre til mennesker og mellom mennesker.

Nytt dødsfall.

H5N1-viruset har tatt livet av mer enn 60 mennesker i Sørøst-Asia siden 2003. Bare en av de døde antas å ha blitt smittet av et menneske, de øvrige er smittet av fjærkre.I går meldte nyhetsbyråene at nok en mann var død av fugleinfluensaen i Thailand. Den 48 år gamle bonden hadde spist en infisert kylling. Sønnen er lagt inn på sykehus lignende symptomer. I alt er 13 mennesker døde av fugleinfluensa i Thailand. Dødsfallet denne uken er imidlertid det første på over ett år.Det er imidlertid grunn til å frykte at sykdommen vil blusse opp igjen i Asia når det nå går mot vinter også der. Ett tilfelle av smitte i en kyllingbestand er oppdaget i Vietnam, det er første utbrudd siden juni. I Kina, i Indre Mongolia, er 2600 fjærkre døde som følge av viruset, ble det meldt denne uken.

Les også

  1. Norge må kartlegge risikoområder

  2. Grenseløst fuglevirus

  3. EU til nytt krisemøte

  4. Frykter fuglevirus i Kroatia

  5. Vil bruke nettet mot viruset

Les mer om

  1. Helse