Fugleinfluensa på vei til Afrika

Øst-Afrika trenger umiddelbar hjelp for å bekjempe spredning av fugleinfluensa, varsler FNs matvareorganisasjon FAO.

Det er utbruddet av det dødelige H5N1-viruset blant fugl i Tyrkia og Romania som får FAOs veterinærer til å rope varsku. FAO frykter at trekkfugler fra Europa vil bringe smitten med seg til sitt vinteropphold i det østlige Afrika, spesielt i Rift Valley. De første trekkfuglene er ventet til Nord-Afrika og Øst-Afrika i løpet av to-tre uker.I Afrika drives fjærkre-oppdrett på samme måte som i Asia, med mange små gårder med blant annet frittgående høns og kylling. En lite utbredt veterinærtjeneste vil få store problemer med å sette inn nødvendige tiltak, mener FAO. — Land i Øst-Afrika trenger umiddelbart internasjonal hjelp til å bygge opp et overvåkningssystem for smittespredning,sier FAOs sjefveterinær Joseph Domenech til BBC. Han frykter at dersom viruset får utvikle seg i avgrensede områder, kan det endre karakter og la seg overføre til mennesker og mellom mennesker.

Nytt dødsfall.

H5N1-viruset har tatt livet av mer enn 60 mennesker i Sørøst-Asia siden 2003. Bare en av de døde antas å ha blitt smittet av et menneske, de øvrige er smittet av fjærkre.I går meldte nyhetsbyråene at nok en mann var død av fugleinfluensaen i Thailand. Den 48 år gamle bonden hadde spist en infisert kylling. Sønnen er lagt inn på sykehus lignende symptomer. I alt er 13 mennesker døde av fugleinfluensa i Thailand. Dødsfallet denne uken er imidlertid det første på over ett år.Det er imidlertid grunn til å frykte at sykdommen vil blusse opp igjen i Asia når det nå går mot vinter også der. Ett tilfelle av smitte i en kyllingbestand er oppdaget i Vietnam, det er første utbrudd siden juni. I Kina, i Indre Mongolia, er 2600 fjærkre døde som følge av viruset, ble det meldt denne uken.