Jusprofessor: Listhaug har mistet kontrollen

Jusprofessor og ekspert på internasjonal rett og menneskerettigheter, Mads Andenæs mener innvandringsminister Sylvi Listhaug har mistet kontrollen i Finnmark.

I begynnelsen av uken ble de første asylsøkerne sendt over grensen til Russland. Protester og kritikk har hittil hindret nye utsendelser.
Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

— Listhaug har mistet kontrollen. De er under et veldig press når de nå varetektsfengsler asylsøkerne i Kirkenes. Når man varetektsfengsler, kan man ikke oversitte fristen på tre dager uten en kjennelse fra en domstol, og man må overholde retten til advokathjelp. I tillegg kommer det nye krav om fengselsstandarder. Slik jeg bedømmer forholdene i Kirkenes, oppfyller ikke de kravene, sier Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.Kritiserer den norske regjeringen:

Siste: Ifølge VG har Politiets utlendingsenhet valgt å løslate barna som har vært pågrepet sammen med familien sin. De blir overført til en annen del av Vestleiren i Ankomstsenter Finnmark. Politiets utlendingsenhet har varslet at de vil sende asylsøkerne ut i løpet av helgen.

— Leser Bibelen og Loven som fanden selv

- Men regjeringens eksperter mener FNs høykommissær for flyktninger ikke har rett i at Norge bryter internasjonale forpliktelser ved å sende asylsøkere tilbake over Storskog?

— Høykommissæren for flyktninger er FNs organ som har ansvaret for flyktningekonvensjonen. Det er etterfølgeren tilFridtjof Nansenshøykommissær for flyktninger iFolkeforbundet.

Leter etter ny luke i Schengen:

— At noen i regjeringen går så hardt ut og bestrider FNs høykommissær er ikke passende. Jeg stoler mer på FN enn på Listhaug. Men hun mener jo at hun er en bedre teolog enn biskopene, og leser Bibelen som en viss mann. Når hennes jurister leser loven som hun leser Bibelen, kan det ikke gå bra.

Kaos i Kirkenes:

— Opptrer som land vi ikke vil sammenlignes med

Andenæs mener Listhaugs utspill er uforholdsmessige, og ikke hva man bør forvente av en statsråd. Han reagerer sterkt på at man setter seg over internasjonale konvensjoner.

— Vi er vant med det fra land vi normalt ikke ønsker å sammenligne oss med. Heldigvis er vi ikke vant med at regjeringen gjør noe som er folkerettsstridig i Norge, og Stortinget går heller ikke med på slikt.

Mange av de som ankom Finnmark i høst, skal sendes tilbake til Russland, har myndighetene bestemt.

— Ikke brudd på internasjonale avtalerListhaug har avvist at Norge bryter sine internasjonale forpliktelser. Innvandringsministeren har vist til at de som nå sendes ut har multivisum eller langvarig opphold i Russland

— Jeg har full tillit til de vurderingene som Utlendingsdirektoratet gjør. Dersom Norge skal føre en rettferdig asylpolitikk, så må vi sende ut dem som ikke har krav på beskyttelse, sa Listhaug denne uken.

Svarer på kritikken:

— Utviser folk med ugyldige papirer i Russland

Andenæs mener Listhaug tar feil fordi flere av dem som returneres har fått forretningsvisum til Russland, og vil bli regnet som falske.

— Det er nå klart at forholdene i Russland ikke er slik Listhaug har beskrevet dem, og Russland er ikke noe trygt land i Den europeiske menneskerettskonvensjonens forstand for visse syriske flyktninger. Det følger av rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol og av åpenbare og lett tilgjengelige kilder. Man kan ikke basere seg på at individer har lovlig opphold i Russlandnår de viser falske eller forfalskede papirer som naturligvis er ugyldige. Det følger av Flyktningkonvensjonens system. Høyesterett har i en meget klar og presis dom fra 2014forklart viktige sider av dette med å reise på falske papirer som flyktninger har lov tiluten at deskal miste retter av den grunn, sier Andenæs.

Kronikk: Mener regjeringens forslag er hastverksarbeid: