Døde mens han ventet på muligheten til å renvaske seg fra drapsdommen

Han ble dømt for drapet på kameraten, men ventet over tre år på å få saken gjenopptatt.

Drapsdømte Freddy Hulback ble bisatt fra Stalsberghagen store kapell onsdag 21. desember i fjor.

I november i fjor ble 61 år gamle Freddy Hulback kreftsyk. Etter et kort sykehusopphold på Ahus døde han. Han hadde sonet 21 år for drapet på kameraten sin, et drap han nektet for å ha begått. Men helt fri ble han aldri. Forvaringsdommen var forlenget. Og da Hulback døde, hadde han ventet over tre år på å få drapssaken gjenopptatt slik at han kunne gjøre et nytt forsøk på å renvaske seg selv.
– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Rett og slett fordi ting tar litt tid her hos oss iblant, sier Siv Hallgren, avtroppende leder i Gjenopptakelseskommisjonen.

Hun sier videre:

– Vi har litt lite ressurser, men har kommet et lite stykke på vei. Hulback-saken ligger i løypa sammen med de andre 250 sakene, sier hun.

Innrømmet ett drap, nektet for det andre

Palmesøndag i 2001. I en leilighet på Hauketo i Oslo befinner det seg tre personer. Freddy Hulback er ute på prøve for et brutalt drap han innrømmet i 1991.

I en sliten sofa sitter han ved siden av kameraten Tom Georg Myhre. Både Hulback og Myhre tilhører et av Norges hardeste narkotikamiljøer. De setter minst to doser med heroin hver.

I leiligheten befinner det seg også en tredje person. Vedkommende blir det eneste vitne til at Myhre dør. Forklaringene hans på hva som skjedde, er ulike, men vitneutsagnet hans blir helt avgjørende.

Dagen før Freddy Hulback døde snakket han med advokat Benedict de Vibe (bildet) på sykehuset. – Vi kunne forsikre Freddy om at vi skal fortsette å jobbe med saken, og at datteren hans, Kine (til høyre), skal fronte den overfor kommisjonen, sier de Vibe.

Dommen var knusende. Lovens strengeste straff og 21 års forvaring for drap.
I den rettskraftige dommen heter det at Freddy Hulback kvalte Myhre med et skjerf etter først å ha tvunget ham til å sette en overdose med heroin. Men Hulback nektet for å ha drept kameraten. Han mente Myhre døde selv av det som ble karakterisert som «Nordens største overdose».

Rettsmedisinere som obduserte liket, mener også rettens konklusjon er feil. Professor Sidsel Rogde hevder at det ikke ble gjort funn som viser at Myhre ble kvalt.

I 2006 fikk Hulback støtte fra kommisjonen for gjenopptagelse av krimsaker. Drapssaken skulle behandles på nytt.

Og juryen i Eidsivating lagmannsrett ga Hulback medhold. De frikjente Lørenskog-mannen for drapet. Han var frikjent i 58 minutter. Men så satte lagdommerne hele frikjennelsen til side. Nok en gang ble Hulback dømt for drapet på Tom Georg Myhre.

For drøyt tre år siden skrev Aftenposten en stor serie på åtte kapitler om drapsdommen. Artikkelserien satte spørsmålstegn ved bevisene som felte Hulback.

Les også

Tom Georg Myhre døde påsken for 21 år siden. Kameraten har sittet i forvaring for å ha drept ham. Nå kan saken bli gjenopptatt.

Var det egentlig han som var drapsmannen?

I 2019 ble igjen saken sendt til Gjenopptakelseskommisjonen.

– Får aldri oppleve å være fri

Hulback ble løslatt i 2020, hadde etablert seg i samfunnet og i arbeidslivet, men var fortsatt underlagt strenge vilkår under kriminalomsorgen.

– Jeg synes det er helt forferdelig at han selv aldri får oppleve en mulig frifinnelse, sier Benedict de Vibe. Advokaten har sammen med Kaja de Vibe Malling representert Hulback siden gjenopptagelsen i 2006.
– Da ble det avgjort etter nesten to år. Nå har Gjenopptakelseskommisjonen brukt over tre og et halvt år og er neppe ferdig før til våren, tror Benedict de Vibe.

Fra fengselscellen forsøkte Freddy Hulback hele tiden å renvaske seg fra drapsdommen i 2002.

Advokat de Vibe mener at saken til Hulback lå urørt i over et år. De Vibe sier at saksbehandleren hadde permisjon.

– Og ingen andre tok tak i noe som helst. Papirene lå bare der, uten at noe skjedde. Først da vedkommende som hadde saken, var tilbake, forsto vi hva som hadde skjedd, sier advokaten.

De Vibe har hele tiden ment at drapsdommen er feil.

– Saken til Freddy er av en slik karakter at han må få en oppreisning for den lange tiden og alle lidelsene han hadde.

Siv Hallgren har sin siste arbeidsdag som leder av Gjenopptakelseskommisjonen onsdag 15. februar. Ny leder blir advokat Anne Kamilla Silseth, som tiltrer en gang i løpet av mars måned.

Håper saken er klar til sommeren

Hulbacks advokater etterlyser svar fra Gjenopptakelseskommisjonen – selv om hovedpersonen har gått bort.

– Vi kommer til å jobbe videre med Hulback-saken, forsikrer Siv Hallgren, avtroppende leder i Gjenopptakelseskommisjonen. Hun sier de har utskiftning i personellet sitt, og at nye politifaglige krefter hentes inn i mars og april. Så tar de sikte på nye avhør.

– Før sommeren håper vi den skal være ferdig. Det er planen nå, sier Hallgren.

Da vil det ha gått over fire år siden begjæringen om gjenopptagelse ble innlevert av Hulback.

– Hvorfor var det ingen andre hos dere som tok tak i Hulback-saken da den som ledet etterforskningen hadde permisjon?

– Det er ikke helt riktig. Det har vært jobbet med den i mellomtiden. Men nå er vedkommende tilbake og skal håndtere saken videre.

– Det er jo trist at Hulback døde uten å få et svar ...

– Ja, jeg synes det. Vi hadde kontakt med advokat de Vibe og var klar over at han var blitt syk. Han døde etter kort tid, sier hun.

Kine, datteren til Freddy Hulback, sa i sin minnetale under bisettelsen av sin far på Stalsberghagen store kapell på Strømmen: «Du var aldri helt fri. Du fikk aldri oppleve å være en helt fri mann uten vilkår. Og jeg lovet deg for noen uker siden, pappa, jeg gir meg ikke. En dag skal du være helt fri».

Datteren skal føre farens sak videre

Datteren til Hulback, Kine, lovet faren på dødsleiet at hun skulle føre saken videre sammen med advokatene.

– Det er det totale bildet som gjør at jeg mener at pappa er uskyldig, sier Kine. Hun mener faren er blitt utsatt for et justismord.

– Saken bærer preg av feil og mangler under etterforskningen og under behandlingen i rettsvesenet. Det er i senere år også kommet frem nye beviser som Gjenopptakelseskommisjonen nå skal se på. Jeg mener at det er under all verdighet at vi tillater ha en så svak rettssikkerhet, sier hun.

– Hvorfor er du så sikker på at han er uskyldig dømt for det siste drapet?

– Jeg har fulgt saken til pappa i 22 år. Jeg er frarøvet mange verdifulle år med ham. Pappa har sonet mer enn en tredjedel av hele sitt liv med denne forvaringsdommen. Forvaringen og praksisen er kritikkverdig og nedverdigende. Jeg tror faktisk ikke så mange vet hva de forvaringsdømte må forholde seg til, eller hva de er underlagt. Enda mindre hvilke mangler det er i oppfølgingen av en såkalt rehabilitering, sier hun.

Freddy Hulbacks datter, Kine, mener faren er utsatt for et justismord.

Datteren er skuffet over at saken har tatt så lang tid hos Gjenopptakelseskommisjonen.

– Uansett om retten skulle mene han er skyldig i et drap, er selve dommen feil. Pappa er dømt for å ha forvoldt en annen manns død med en dødsårsak vedkommende ikke døde av.