22 innsatte løslatt fra fengsel etter feilbehandling om bøtesoning

Riksadvokaten ba i forrige uke påtalemyndigheten om å løslate innsatte som soner bøtestraff på mangelfullt grunnlag. Nå er 22 innsatte løslatt, skriver VG.

Illustrasjonsbilde.

– Samtlige ble løslatt sist fredag, skriver avdelingsdirektør Paal Espen Hambre i Kriminalomsorgsdirektoratet i en epost til avisen.

Bakteppet er en kartlegging fra de regionale statsadvokatembetene av praksisen for bøtesoning.

VG skriver at organisasjonen Gatejuristen reagerte på praksen. Det skjedde etter at Riksadvokaten hadde instruert politiet om å stoppe straffeforfølging av rusavhengige som ble tatt med brukerdoser med narkotika.

Likevel ble rusavhengige som lever på sosialstønad sendt i fengsel.

Gatejuristens jurist Marthe Engøy sier til VG at en rusavhengig, voksen mann ble innkalt til å sone 50 dager i fengsel fordi han ikke kunne betale en bot på 25.000 kroner for oppbevaring av noen gram narkotika. Mannen lever på 7000 kroner i måneden.

Kartleggingen fra statsadvokatembeetene avdekket at slike saker i stor grad oversendes Kriminalomsorgen for fullbyrding av fengselsstraff. Det skjer uten at sakene er behandlet i samsvar med kravene i straffeprosessloven.

Saker om bøtesoning har i stor grad blitt mangelfullt behandlet. Riksadvokaten har pålagt påtalemyndigheten å gjennomføre umiddelbare tiltak.

– Saker der soning ikke ennå er påbegynt, skal gjennomgås slik at straffen bare sones i saker der lovens vilkår er oppfylt, sa assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg.

– Omfanget av den mangelfulle praksisen vil nå bli undersøkt nærmere, sa hun.