Skolekorrupsjon prøves for jury

Han tappet Oslo-skolene for 15 millioner og mottok 1,5 millioner kroner i bestikkelser, mener aktor. Nå ligger skjebnen hans i juryen.

Rehabilitering av forskjellige skolebygg i Oslo, blant annet Ullevål barneskole, ble trukket inn i korrupsjonssaken i Undervisningsbygg. ARKIVFOTO: SVEIN ERIK FURULUND
  • Siri Gedde-dahl

56 ganger skal juryen svare ja eller nei på skyldspørsmålet når tre korrupsjonstiltalte fra skolerehabilitering i Oslo kommune nå får prøvet saken sin i Borgarting lagmannsrett.

I januar i fjor ble fire menn dømt for utroskap og korrupsjon i Oslo kommunes Undervisningsbygg. I går begynte ankesaken. Mens to økonomikyndige dommere bisto fagdommeren i tingretten, ligger skyldspørsmålet nå i hendene på 12 eksemplarer av «folk flest». 52 vitner er stevnet inn.

Vennetjenester

— Saken gjelder en tidligere ansatt i Oslo kommune og fire leverandører av tjenester til Undervisningsbygg. Dette er venner av ham alle sammen, og med unntak av NN har han også hatt forretningssamarbeid med alle sammen. Han engasjerer i hovedsak bare sine egne venner, stikk i strid med habilitetsregler og konkurranseregler, oppsummerte statsadvokat Håvard Skallerud i retten, og la til:

- Vi mener at han etter hvert som kontraktene ble inngått, attesterte fakturaer som var feil og at dette er gjort i vinnings hensikt.

Prosjektlederen i Undervisningsbygg fikk fire års fengsel i tingretten, hvorav et halvt år betinget. Saken startet da Aftenposten i 2006 avdekket prosjektlederens tette samarbeid med mannen bak firmaet Håndverksekspressen AS.

Tappet kommunen

Etterforskningen avdekket fire leverandører i prosjektlederens private sfære som samarbeidet om å tappe Undervisningsbygg, dels ved overfakturering og dels ved ren luftfakturering. I tillegg skal det være utbetalt bestikkelser.

Mannen bak Håndverksekspressen ble dømt for utroskap, men frifunnet for korrupsjon. Siden forrige rettsrunde er mannen tiltalt for utroskap, skatte- og avgiftsunndragelse også i en annen straffesak. Den handler om hvordan penger ble kanalisert ut av Håndverksekspressen, via falske fakturaer fra et annet firma, og videre til kontanter i innehaverens private lomme.

Beløpet som er tappet fra Håndverksekspressen på denne måten, er på størrelse med beløpet aktoratet mener er tappet fra Undervisningsbygg.

En av de dømte fra tingretten trakk sin anke, og er stevnet som vitne. Han kan bli et viktig kort for aktoratet, sammen med vitnet som tok en tilståelsesdom i 2008 og er den femte involverte i saken.