Norge

Influensatoppen er ventet i februar. I år kan de minste bli mer utsatt enn vanlig.

I år er det to influensavirus som er i omløp. De minste barna er utsatt for begge.

Fordi ekspertene frykter at influensavaksinen ikke beskytter optimalt mot de to virusene anbefales syke å ta Tamiflu ved utbrudd. Farmasøyt Hamid Vaghef har fremdeles noe medisin på lager.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Nesten en million nordmenn er vaksinert mot sesonginfluensa, men i år frykter ekspertene at vaksinen ikke beskytter optimalt mot to av virusene som er i omløp.

Karoline Bragstad, fungerende seksjonsleder ved Seksjon for Influensa, Folkehelseinstituttet, forteller at vinterens influensautbrudd er i gang, og at det kommer til å bli mange syke fremover.

Hun sier sykdomsbildet er mer komplisert nå enn tidligere fordi det er to virus. Det er også regionale forskjeller.

Flest syke i vinterferien

Bragstad venter at vi kanskje når toppen rundt vinterferietid, i slutten av februar.

Vinterens utbrudd preges for øyeblikket av to forskjellige influensavirus; A (H3N2) og B-Victoria.

Det er uklart om begge virusene kommer til å prege utbruddet i like stor grad.

De yngste er spesielt utsatt for både A- og B-viruset, de litt eldre
barna er mest utsatt for B-viruset, og de eldre voksne i hovedsak er i hovedsak mest utsatt for A-viruset.

– Det ventes at ett av virusene i løpet av sesongen vil dominere, og da vil også aldersgrupper som i hovedsak rammes endres.

Les også

Nå er influensaen trolig like rundt hjørnet. Aldri har så mange vaksinert seg.

– Immunsystemet vil ikke gjenkjenne viruset

Influensa A (H3N2) viruset som dominerer i Norge ligner H3N2 -viruset vi så ved forrige vinter. Influensa B-Victoria viruset derimot er en mutert variant.

– Dette gjør at immunsystemet vårt ikke vil gjenkjenne dette viruset så godt selv om vi har vært smittet eller vaksinert med et B-Victoria virus tidligere, sier Karoline Bragstad.

For øyeblikket er det mer influensa A enn B, men mer influensa B på Østlandet og Vestlandet enn ellers i landet.

– Disse to virusene rammer også befolkningen forskjellig, og da vil også aldersgrupper som i hovedsak rammes endres, opplyser hun.

Det er flest eldre over 60 år med influensa A-infeksjon som har vært innlagt på sykehus. I underkant 20 barn under fem år er innlagt.

Les også

Det finnes sterke krefter som ikke skyr noen midler for å få andre til å velge bort vaksiner. Ikke la dem. | Ingeborg Senneset

Ifølge FHi er det for tidlig i sesongutbruddet til å se på vaksinens effekt mot de forskjellige influensavirusene som vi nå ser i Norge.

Vaksinen inneholder viruskomponenter av begge virusene som dominerer i Norge nå.

Bragstad forklarer at analyser Folkehelseinstituttet har utført på de to virustypene så langt, og informasjon fra WHO, viser at vaksinen ikke vil beskytte optimalt.

Dette skyldes at det er andre varianter av disse virusene som dominerer i Norge i forhold til de som er i vaksinen.

– De fleste vil ha effekt av vaksinen

Folkehelseinstituttet presiserer at selv om vaksinen kanskje ikke vil fungere optimalt vil den i de fleste tilfeller ha en effekt, og de anbefaler at personer i risiko for alvorlig sykdom vaksineres.

– Du vet ikke om du vil bli smittet med et virus som vaksinen har god eller mindre god beskyttelse mot, påpeker Karoline Bragstad.

Les også

Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres

– Ca 1 mill. nordmenn tok vaksine, kan de regne med å holde seg friske?

– Aldri har så mange personer i risikogruppene vaksinert seg og aldri før har en så stor andel av helsepersonell vaksinert seg mot influensa. Det beskytter de svakeste mot influensa. Likevel vil det alltid være personer som smittes og blir syke selv om de er vaksinert mot influensa.

Folkehelseinstituttet sier etternølere kan vaksinere seg. – En vaksinasjon vil i de aller fleste tilfeller likevel begrense sykdommen noe og redusere risikoen for mer alvorlig sykdomsforløp, sier Karoline Bragstad, fungerende seksjonsleder ved Seksjon for Influensa,

– Bør man medisineres mot influensa hvis den rammer?

– Det er viktig at personer i risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved influensainfeksjon vurderes for antiviral behandling, Tamiflu, tidlig i sykdomsforløpet, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Ikke for sent å vaksinere seg

Karoline Bragstad anbefaler etternølere som er i risikogruppene å vaksinere seg så raskt som mulig. Beskyttelsen etter vaksinasjon er ikke god nok før ca. 2 uker etter at vaksinen er satt.

– Venter man for lenge så er det større risiko for å bli smittet før vaksinen virker i kroppen.

Fremdeles har Hamid Vaghef på Boots apotek Tamiflu på lager. Dersom influensa rammer anbefaler Folkehelseinstituttet at de i risikogruppene tar medisinen mot viruset.

Apotekerforeningen: Ikke mye Tamiflu på lager

Kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekerforeningen sier norske apoteker ikke har mye Tamiflu på lager.

– Men det vil være fort gjort å få distribuert ut det som finnes hos grossistene ut i apotekene, og det er ikke noe som tyder på at det er mangel på Tamiflu internasjonalt, sier Jostein Soldal.

Overlege Per Helge Måseide ved Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus, behandlet influensapasienter i julen. Han sier barn har mer diffuse symptomer enn voksne.

Influensa ikke farlig for ellers friske barn

Overlege Per Helge Måseide ved Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus, beroliger foreldre med at, hos ellers friske barn, er influensa bare unntaksvis svært farlig eller livstruende.

– Hvordan kan foreldre vite om barnet er forkjølet, har en barnesykdom eller influensa?

– Forkjølelsesvirus gir som oftest bare lette symptomer som rennende nese og litt feber. Influensa gir mer feber og kraftigere symptomer.

– Hvor farlig er influensa for barn?

– Hos ellers friske barn er influensa bare unntaksvis svært farlig eller livstruende. Unntaket er et lite mindretall som har alvorlige funksjonshemninger eller tilstander.

Han sier utfordringen er å skille influensa- og annen virussykdom fra andre og mer farlige bakterieinfeksjoner fordi de kan ha omtrent samme symptomer, spesielt ved kort sykehistorie.

– Det kan være vanskelig både hos fastlege, legevakt og sykehus. Mange må inn «til observasjon», eller man må starte opp antibiotikabehandling for å være på den sikre siden, spesielt hos dem som virker alvorlig syke.

– Hvor aktivt smitter influensa? Hvis en i klassen eller i barnehagen er syk?

– Influensa smitter i likhet med forkjølelse som dråpesmitte. Det vil si at syke som nyser ut en «sky» med viruspartikler kan smitte de som er i nærheten. Og dråper kan også overføres via hender. Men det er ikke så smittsomt som for eksempel vannkopper.

Hva bør man gjøre med barn med influensa?

– Det viktige er å få i dem nok med mat og drikke.

Barnelegen oppfordrer til å erstatte vann med svak saft med sukker, salte kjeks eller potetgull.

– Det viktigste er å finne noe man liker, spis og drikk det!

– Mange kvikner til på febernedsettende, i hvert fall forbigående, og da er Paracetamol førstevalget.

Også barn i risikogruppene bør vaksineres.

– Ifølge FHI skal barn under 9 år i risikogruppene som ikke har vært vaksinert mot sesonginfluensa tidligere få to doser med minst fire ukers mellomrom. Så kanskje er det på tide å ta dose nummer 2 nå.

Barnelegens viktigste råd til foreldre og foresatte er å følge med på barnets allmenntilstand.