Norge

Verden styrer stødig mot 2,5 graders oppvarming – til tross for elbil-revolusjonen

I kampen mot lokal luftforurensning har kinesiske myndigheter gjennomført incentiver for økt salg av elbiler. Mange land må gjøre som Kina og Norge, mener DNV GL.

Verdens ledere snakker som om oppvarmingen er i ferd med å stanse på 1,5 eller 2 grader. Det er helt feil, viser ny analyse.

 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen

Det skjer store endringer i verdens energisystem. Mer enn 70 prosent av verdens biler vil være elektriske om 30 år.

Fornybar energi tas i bruk i rekordfart, og ny teknologi utvikles raskt, går det frem i den tredje utgaven av «Energy Transition Outlook» fra selskapet DNV GL (tidligere Veritas) .

Men endringene skjer ikke raskt nok. Langt ifra. Utslippene av CO₂ og andre klimagasser øker raskt, og er i dag høyere enn noen gang.

Vi er ikke i ferd med å nå Parisavtalens mål om maksimalt 1,5 til 2 graders oppvarming.

Konsernsjef Remi Eriksen er ikke i tvil om hva som trengs for å klare Parisavtalen: politisk lederskap.

Mangler politisk lederskap

I rapporten heter det nøkternt: «CO₂-utslippene vil fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.»

DNV GL mener årsaken er at verdens ledere ikke handler:

«Uten politisk handling vil vi ikke nå klimamålene fastsatt i Paris-avtalen». Og videre: «Teknologien som kreves for å forhindre en slik fremtid eksisterer allerede, men for å få utnyttet den krever det en storstilt tverrpolitisk satsing. Mer energieffektivitet, mer fornybar energi, samt karbonfangst og lagring i industriell skala må satses på i vesentlig større grad enn i dag», heter det i analysen.

 • Du kan lese hele rapporten ved å klikke her.
Vind og sol vil om noen tiår stå for mer enn 60 prosent av elproduksjonen i verden.

Trenger gulrot og penger

DNV GL har selv oppskriften som må til:

 • Hvert år må det investeres 1500 milliarder dollar i å utvide og modernisere energinettet.
 • Produksjonen av fornybar energi må åttedobles innen 2030.
 • Produksjonen av batterier må 50 dobles innen 2030. Hvert år frem til 2030 trengs 50 millioner nye elektriske kjøretøy.

Konsernsjef Remi Eriksen har en krystallklar beskjed til verdens ledere: «Dagens energiteknologi kan levere den fremtiden vi trenger, inkludert å oppfylle 1,5 graders-målet fastsatt i Parisavtalen. Men det krever incentivordninger, standarder og mandater for å få til den nødvendige energiovergangen i langt større skala enn hva som er tilfellet i dag», skriver han.

Han mener Norges og Kinas enormt raske innføring av elbiler har skjedd på grunn av politiske incentivordninger. Det samme må skje på andre områder og i alle land.

Gass overtar snart for olje

DNV GL har grundig analysert hva som vil skje med fossil energi fremover. Analysen viser en forventet topp i produksjon og forbruk av olje omtrent midt på 2020-tallet. Naturgass vil passere olje som den største energikilden i 2026.

DNV GL understreker i rapporten at overgangen fra en fossil til fornybar verden ikke behøver å bli kostbar. Selskapet mener verden i fremtiden vil bruke en mindre andel av BNP (bruttonasjonalprodukt) enn vi gjør i dag. Årsaken er at energiintensiteten, altså hvor mye energi som trengs for å produsere noe, synker raskere enn verdensøkonomien vil vokse. Derfor vil verdens behov for energi nå en topp midt på 2030-tallet.

Verden trenger at alle gjør det samme som Norge og Kina har gjort – politiske incentiver for å få fart på elbil-salget. Her fra statsminister Erna Solbergs besøk hos Kinas president Xi Jinping i 2017.

Mange flere kjøretøy

Selskapet konkluderer også med at verden vil elektrifiseres. Omtrent i 2050 vil 40 prosent av energibehovet bli dekket av elektrisitet, mot 17 prosent nå. Drøyt 60 prosent av dette vil bli dekket av sol- og vindenergi.

Analysen viser at i 2032 vil halvparten av nye biler være elektriske. Dersom det skjer vil biler, lastebiler og andre kjøretøy bruke mindre energi enn i dag, selv om det er forventet at antall kjøretøy vil være 75 prosent høyere enn i dag.

DNV GL, som tidligere het Det Norske Veritas, er et globalt selskap som driver med kvalitetssikring og risikostyring. Selskapet arbeider i mer enn 100 land. DNV GL har de siste årene utviklet en stor modell for verdens energisystemer so omfatter både etterspørsel, tilbud og bruk av energi over hele kloden.

Les mer om

 1. Kloden vår - Dette skjer
 2. Parisavtalen
 3. Fornybar energi
 4. Klimaforskning
 5. FNs klimapanel
 6. Energi
 7. Solenergi