Verden styrer stødig mot 2,5 graders oppvarming – til tross for elbil-revolusjonen

Verdens ledere snakker som om oppvarmingen er i ferd med å stanse på 1,5 eller 2 grader. Det er helt feil, viser ny analyse.

I kampen mot lokal luftforurensning har kinesiske myndigheter gjennomført incentiver for økt salg av elbiler. Mange land må gjøre som Kina og Norge, mener DNV GL.

Det skjer store endringer i verdens energisystem. Mer enn 70 prosent av verdens biler vil være elektriske om 30 år.

Fornybar energi tas i bruk i rekordfart, og ny teknologi utvikles raskt, går det frem i den tredje utgaven av «Energy Transition Outlook» fra selskapet DNV GL (tidligere Veritas) .

Men endringene skjer ikke raskt nok. Langt ifra. Utslippene av CO₂ og andre klimagasser øker raskt, og er i dag høyere enn noen gang.

Vi er ikke i ferd med å nå Parisavtalens mål om maksimalt 1,5 til 2 graders oppvarming.

Konsernsjef Remi Eriksen er ikke i tvil om hva som trengs for å klare Parisavtalen: politisk lederskap.

Mangler politisk lederskap

I rapporten heter det nøkternt: «CO₂-utslippene vil fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.»

DNV GL mener årsaken er at verdens ledere ikke handler:

«Uten politisk handling vil vi ikke nå klimamålene fastsatt i Paris-avtalen». Og videre: «Teknologien som kreves for å forhindre en slik fremtid eksisterer allerede, men for å få utnyttet den krever det en storstilt tverrpolitisk satsing. Mer energieffektivitet, mer fornybar energi, samt karbonfangst og lagring i industriell skala må satses på i vesentlig større grad enn i dag», heter det i analysen.

Vind og sol vil om noen tiår stå for mer enn 60 prosent av elproduksjonen i verden.

Trenger gulrot og penger

DNV GL har selv oppskriften som må til:

  • Hvert år må det investeres 1500 milliarder dollar i å utvide og modernisere energinettet.
  • Produksjonen av fornybar energi må åttedobles innen 2030.
  • Produksjonen av batterier må 50 dobles innen 2030. Hvert år frem til 2030 trengs 50 millioner nye elektriske kjøretøy.

Konsernsjef Remi Eriksen har en krystallklar beskjed til verdens ledere: «Dagens energiteknologi kan levere den fremtiden vi trenger, inkludert å oppfylle 1,5 graders-målet fastsatt i Parisavtalen. Men det krever incentivordninger, standarder og mandater for å få til den nødvendige energiovergangen i langt større skala enn hva som er tilfellet i dag», skriver han.

Han mener Norges og Kinas enormt raske innføring av elbiler har skjedd på grunn av politiske incentivordninger. Det samme må skje på andre områder og i alle land.

Gass overtar snart for olje

DNV GL har grundig analysert hva som vil skje med fossil energi fremover. Analysen viser en forventet topp i produksjon og forbruk av olje omtrent midt på 2020-tallet. Naturgass vil passere olje som den største energikilden i 2026.

DNV GL understreker i rapporten at overgangen fra en fossil til fornybar verden ikke behøver å bli kostbar. Selskapet mener verden i fremtiden vil bruke en mindre andel av BNP (bruttonasjonalprodukt) enn vi gjør i dag. Årsaken er at energiintensiteten, altså hvor mye energi som trengs for å produsere noe, synker raskere enn verdensøkonomien vil vokse. Derfor vil verdens behov for energi nå en topp midt på 2030-tallet.

Verden trenger at alle gjør det samme som Norge og Kina har gjort – politiske incentiver for å få fart på elbil-salget. Her fra statsminister Erna Solbergs besøk hos Kinas president Xi Jinping i 2017.

Mange flere kjøretøy

Selskapet konkluderer også med at verden vil elektrifiseres. Omtrent i 2050 vil 40 prosent av energibehovet bli dekket av elektrisitet, mot 17 prosent nå. Drøyt 60 prosent av dette vil bli dekket av sol- og vindenergi.

Analysen viser at i 2032 vil halvparten av nye biler være elektriske. Dersom det skjer vil biler, lastebiler og andre kjøretøy bruke mindre energi enn i dag, selv om det er forventet at antall kjøretøy vil være 75 prosent høyere enn i dag.

DNV GL, som tidligere het Det Norske Veritas, er et globalt selskap som driver med kvalitetssikring og risikostyring. Selskapet arbeider i mer enn 100 land. DNV GL har de siste årene utviklet en stor modell for verdens energisystemer so omfatter både etterspørsel, tilbud og bruk av energi over hele kloden.