VG: PST-sjef Sjøvold oppbevarte våpen ulovlig på kontoret

Spesialenheten har avdekket at nåværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde to revolvere og en pistol inne på kontoret sitt i justisdepartementet.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under en pressekonferanse tidligere i år.

Det viser påtalevedtaket som VG har fått tilgang til.

Spesialenheten for politisaker slår fast at våpnene aldri ble oppbevart i godkjent våpenskap, og at dette ga en økt risiko for at de kunne komme på avveie. Våpnene skal ha ligget i låst kontormøblement, ifølge avisen.

VG har spurt Sjøvolds forsvarer, advokat Christian B. Hjort, hvordan Sjøvold vurderte risikoen, og hvorfor han svarte at våpnene var lovlig låst ned.

– Sjøvold har erkjent de faktiske forhold og vedtatt forelegget. Han har forklart seg i detalj om alle forhold til Spesialenheten og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, skriver Hjort.

Spesialenheten startet etterforskningen i november etter at VG avslørte at Sjøvold gjennom flere år oppbevarte tre skytevåpen uten at de var registrert på ham. Sjøvold fikk våpnene fra en enke etter at hennes mann døde i 2008.

I forrige uke ble det kjent at Sjøvold, som var ekspedisjonssjef for politiavdelingen i justisdepartementet fra 2010 til 2012, er ilagt et forelegg på 50.000 kroner for brudd på våpenloven.

Han skal ha tatt med seg de ulovlige våpnene fra kontoret sitt på Politihøgskolen, via departementet og videre til kontoret ved politihuset i Oslo da han ble politimester, skriver VG.

Sjøvold erkjenner de faktiske forhold og vedtar forelegget.