Norge

Sykehuset i Stavanger mangler 1200 sommervakter

Stavanger Universitetssjukehus sliter med å fylle over 1200 ledige vakter i sommer. Nå jakter ledelsen med lys og lykter etter flere sykepleiere.

Gerd Tengesdal vet å flytte seg raskt når senger skal forbi på avdeling 4G.
  • Julie Teresa Olsen

De hovedtillitsvalgte for sykepleierne ser så alvorlig på situasjonen at de har sendt en bekymringsmelding til Arbeidstilsynet, skriver Stavanger Aftenblad.

— Flere ansatte har tatt kontakt og fortalt at de gruer seg til ferien. De er svært bekymret for arbeidsmiljøet og frykter de skal bli pålagt vakter og overtid, forteller Aud H. Riise, som er hovedtillitsvalgt for sykepleieren ved SUS.

- Er dere redd for at arbeidspresset skal bli så stort at det går ut over pasientsikkerheten?

— Vi er redd for at arbeidspresset skal medføre brudd på arbeidsmiljøloven og at dette går ut over kvaliteten på tjenestene. Det er derfor vi har varslet Arbeidstilsynet og bedt dem vurdere situasjonen, sier hun.

Leter med lupe

Ledelsen ved SUS jobber på spreng med å finne ledige sykepleiere på markedet, men har så langt ikke hatt suksess.

— Da sykepleierne sendte brevet til Arbeidstilsynet, hadde vi 1800 ubesatte vakter per 18. juni. Nå er heldigvis antallet redusert til 1200, men det er fortsatt mye, sier Maiken H. Jonassen som er HR-direktør ved SUS.

— Vi har prøvd å finne kvalifiserte sykepleiere både i Sverige og Danmark. Vi har engasjert eksterne vikarbyråer og snudd "nesten hver stein" i Norge, men så langt har vi ikke klart å skaffe nok sykepleiere.

Jonassen understreker at sommerens sykepleiermangel ikke er enestående.

— Dette er noe vi sliter med året rundt, men det topper seg alltid i ferietiden

Bedre lønn i kommunene

Hovedtillitsvalgt, Aud H. Riise mener at noe av sykepleiermangelen skyldes flykt til den kommunale helsetjenesten. Lønningene er bedre der enn i SUS-systemet etter det siste tariff-oppgjøret.

— Det er knalldyrt å bo i Stavanger og omegn. Det er derfor ikke rart at sykepleierne ser på lønnsforholdene og søker seg til de kommunene som betaler best,

Og direktør for medisinsk divisjon, Svein Skeie, er langt på vei enig med henne.

— Vi konkurrerer med kommunene om sykepleierne. Og jeg kan forstå at sykepleiere drar dit lønna er best.

Stenger sengeposter

— Hva kan dere gjøre om dere ikke får tak i flere sykepleiere i sommer?

— Da må vi pålegge sykepleierne vakter for å sikre pasientene, I år, eller be dem påta seg ekstravakter frivillig. Det er ikke kjekt.

Sykepleiere som alle andre, ønsker å ta ferie.

Hvert år har vi valgt å stenge sengeposter for å bøte på mannskapsmangelen under ferier. I år har vi allerede på medisinsk seksjon stengt 24 senger. Mandag den 9. juli stenger vi ned 16 senger ved avdelinga vår i Egersund. Vi stenger også 14 senger på kreftavdelinga og 10 ved posten for utskrivingsklare pasienter.

Korridorpasienter

SUS sliter året rundt med korridorpasienter på grunn av kapasitetsmangler, og verst er det under sommerferiene.

Per i dag har medisinsk seksjon et overbelegg på 40 pasienter. Rundt 15 av dem er permittert, mens rundt 25 personer har fått ei seng ute i korridoren. Det er en lite ønsket situasjon, sier Skeie.

— Vi har heldigvis sjelden korridorpasienter, heller ikke i sommer sier direktør Sissel Moe Lichtenstein ved divisjon for kvinner og barn ved SUS. Men også de har slått sammen to sengeposter denne sommeren.

Les mer om

  1. Helse