Norge

Klimautslippene i Norge steg med 1,5 prosent i 2015

Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Venstre raser mot Regjeringen. SV raser mot både Venstre og Regjeringen.

  • Arild Færaas

Tallene fra SSB viser at Norge i fjor hadde utslipp på 53,9 millioner tonn klimagasser. Det er en økning på 0,8 millioner tonn fra 2014.

Det har vært en økning fra 2014 både fra olje- og gassutvinning, industrien, veitrafikken og jordbruket.

Men det har vært en liten nedgang i energiforsyningen, og samleposten innenriks luftfart og sjøfart, fiske og motorredskaper.

Siden 1990 har norske klimagassutslipp økt med 3,9 prosent. Og Norge har måtte oppfylle Kyoto-avtalen ved hjelp av klimakvoter.

Frem til 2014 var det en nedadgående trend for klimautslippene i Norge, men året hvor den historiske Parisavtalen ble undertegnet, stoppet den trenden her til lands.

Nyheten kom to dager etter at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) åpnet for oljeleting i helt nye leteområder. Det er over 20 år siden dette skjedde sist.

Økningen var ventet

Miljødirektoratet har tidligere gått ut og sagt at det var ventet en økning i klimagassutslippene i Norge, så nyheten kom ikke veldig overraskende.

I et intervju med Aftenposten i vinter sa også klima- og miljøminister Vidar Helgesen at han ikke kunne love at det i år og neste år vil bli en nedgang i klimautslippene i Norge.

Norge har under 0,1 prosent av verdens befolkning, men står for nesten en halv prosent av verdens klimagassutslipp.

Skyld på gassen ...

Ifølge SSB skyldes økningen i olje- og gassektoren økt bruk av naturgass offshore.

Miljødirektoratet opplyser at utslippene fra olje- og gassvirksomheten nå er på sitt høyeste siden Norge ble med i EUs kvotesystem i 2008. Det skyldes først og fremst at rundt ti nye felter har åpnet på norsk sokkel siden den gang, skriver NT

I 2015 åpnet feltet Knarr, noe som førte til store utslipp i forbindelse med fakling av gass. Også gassfeltet Kvitebjørn økte utslippene. Der har økningen sammenheng med at Statoil installerte en ny gassturbin, ifølge nyhetsbyrået.

NASA: Ny varmerekord for sjuende måned på rad

... og litt på sauer og biler

Produksjon av kunstgjødsel og oljeraffinering er årsaken til økningen i industrien, mens mer bruk av kunstgjødsel og flere sauer gjør at utslippene fra jordbruket går opp.

Og til tross for elbilboomen i Norge er det blitt solgt mer drivstoff, og dermed gikk også utslippene fra veitrafikken opp.

Det er CO₂, eller karbondioksid, som så å si står for hele økningen alene, ifølge SSB.

Tallene er foreløpige og vil bli revidert i desember i år.

#klodenvår: Klimaskolen vår kan lære deg det mest grunnleggende

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Statsråd ikke overrasket, og Grande truer

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er ikke overrasket.

– En stor del av veksten skyldes olje- og gassutvinning, og da særlig økte utslipp fra felt som ble åpnet det siste tiåret, sier Helgesen i en pressemelding.

– Tallene er i tråd med fremskrivningene Miljødirektoratet har gjort for perioden fram til 2020. De viser at petroleumsutslippene kommer til å nå toppen rett før 2020, for deretter å avta, tilføyer han.

Trine Skei Grande sier i en pressemelding at utslippene må betydelig ned i Norge om vi skal nå klimamålene og oppfylle Parisavtalen.

– Statsbudsjettet for 2017 som Regjeringen arbeider med nå, må bli tidenes miljø- og klimabudsjett. Hvis det ikke det blir det, så har ikke denne Regjeringen noen fremtid, sier Venstre-lederen.

Heikki Eidsvoll Holmås i Sosialistisk venstreparti.

SV kraftig ut mot både Venstre og regjeringen

SVs Heikki Eidsvoll Holmås hamrer løs mot både Regjeringen og Venstre-leder Grande.

– Erna Solberg er en klimafiasko og kan snakke om det grønne skiftet til hun blir blå. SSB sier at en mangeårig trend med nedgang i klimagassutslipp er brutt, og vi har en regjering som ikke har kommet med noen forslag til vesentlige utslippskutt i Norge, sier Holmås.

– Kan du garantere at klimagassutslippene ikke hadde gått opp om det fortsatt var en rødgrønn regjering?

– Ja.

Holmås mener også at Trine Skei Grandes trussel mot regjering er uten troverdighet.

– Hun har godkjent klimapolitikken til Regjeringen i tre år, og vi ser hva det betyr – økte utslipp.

Har du kjøpt jord på hagesenter i det siste? Da har du sannsynligvis blitt lurt: Det store hagebedraget

Les mer om

  1. Statistisk sentralbyrå
  2. Klima
  3. Kyoto-avtalen
  4. Regjeringen
  5. Miljødirektoratet
  6. Vidar Helgesen
  7. Klima- og miljødepartementet