Kan bli plassmangel: Ikke sikkert at elevene kan gå på skolen hver dag

Kunnskapsminister Guri Melby (V) håper at elever i alle klassetrinn kan møte på skolen før sommeren. Det kan by på utfordringer.

Statsminister Erna Solberg (i midten) og kunnskapsminister Guri Melby har bestemt seg for å åpne skoler og barnehager.

Tirsdag kom svaret mange har ventet på i flere uker. De omfattende koronatiltakene skal sakte, men sikkert reduseres etter påske. Mandag 20. april åpner barnehagene igjen. En uke senere skjer det samme med de fire første klassetrinnene på barneskolen.

Det er fortsatt mye som ikke er avklart. Kunnskapsminister Melby sier at de nå skal lage klare retningslinjer for hvordan undervisningen skal organiseres.

– Vi skal se hvor store grupper du kan ha, hvor mye avstand vi må ha og hvilke aktiviteter som er hensiktsmessige, sier Melby.

Hun legger til at det likevel må bli en del lokale løsninger. Forskjellene er store. Noen har god plass og ekstra bygg, andre har det ikke.

Må ha plass til å holde avstand

I første omgang er det bare de minste elevene som skal begynne på skolen, men Melby sier at det overordnede målet er at alle klassetrinn skal være på plass før sommeren.

Det kan bli en utfordring, i og med at smitteverntiltakene gjør at det kreves mer plass enn vanlig.

– Vi må se på utviklingen i smittetall når vi faser inn elever. Det er alltid en fare for at vi må reversere tiltak og bli strengere igjen. Men jeg har troen på at vi skal få til dette, sier Melby.

Hun tror erfaringene de nå får fra de første elevgruppene, vil være mulig å nyte godt av når de neste årskullene kommer.

– Skal elevene gå på skolen hver dag?

– Utgangspunktet er at de skal det. Men hvis 1.–4. klasse starter med å være på skolen hver dag, så er det ikke sikkert at de kan fortsette med det hvis mellomtrinnet (5.-7. trinn) kommer. Den type justeringer må vi se på. Skolen må ikke bli for full, slik at det blir tett mellom elevene, sier Melby.

Les også

Nå er det bestemt hvordan Norge skal se ut etter påske. Regjeringen vraket flere ekspertråd.

Kunnskapsminister Guri Melby har fortsatt mye å jobbe med før skolene kan åpne.

Ekspertene ville åpne for alle

Ekspertgruppen som har sett på tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet, har gått lenger i sine anbefalinger enn det regjeringen har landet på.

De vurderer at det er mulig å åpne mange barnehager og skoler samtidig som man ivaretar hensynet til smitte. Ekspertgruppen anbefaler at hele barnetrinnet (1.-7. trinn) gjenåpnes «dersom praktiske smittevernhensyn kan ivaretas».

Bare dersom dette ikke er mulig, er rådet fra ekspertgruppen at de yngste barna prioriteres. Ekspertgruppen mener dessuten at både barnehage og skole kan åpne 20. april, mens regjeringen valgte å utsette gjenåpning av skolene til 27. april.

Melby sier forskjellen har sin bakgrunn i regjeringens egen vurdering, men også innspill fra fagforeninger og ulike interesseorganisasjoner.

– For noen skoler kan det fort bli trangt hvis alle elevene kommer samtidig. Hvis vi tar bare de yngste, så gjør det at man har muligheten til å organisere undervisningen på ulike måter. Det er også de yngste som trenger det mest.

Stor usikkerhet hos lærerne

Det er stor forskjell i hvor stor grad smitten har spredt seg rundt i landet. Oslo omtales som epidemiens episenter, mens mange kommuner har ingen eller svært lite smitte. Likevel vil ikke statsminister Erna Solberg åpne for at kommunene velger ulikt når elevene nå skal tilbake på skolen.

– Vi vurderte om vi skulle ha regionale forskjeller i tiltakene, eller om vi skulle har større åpning for ulik praksis. Vår opplevelse er at det er et sterkt ønske om en felles praksis og regler nasjonalt, sier Solberg.

Lærere landet rundt har i snart en måned hatt undervisning hjemmefra. Nå skal mange av dem tilbake i klasserommet.

– Det er usikkerhet, og vi merket en del uro rundt gjenåpning. Det var særlig blant de barnehageansatte, der dette kanskje kommer litt brått på. Det er en hel haug med spørsmål som dukker opp og som må avklares, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Han nevner flere: Hvor store grupper barna skal være i? Hvilke arealer skal brukes? Hvilket renhold kan de forvente? Hva slags smittevernkurs skal de ansatte ha? Og hva skjer med bemanningen hvis mange ikke kan møte på jobb?

Disse mener han det nå er svært viktig at lærerne og de barnehageansatte får svar på. Spørsmålene reiser seg kanskje aller mest blant dem som skal jobbe med de minste.

– Hvordan skal små barn overholde smitteverntiltak, som til og med voksne sliter med? Vi er i en situasjon der vi trøster, skifter bleier og hjelper dem under måltider, sier Handal.

Les også

Endring i reglene om hytteforbud skaper forvirring

Erna Solberg.

Ingen vet hvordan barn smitter

Han tror folk er redde for at smitten skal spre seg, men sier samtidig at han vet at regjeringen kjenner disse spørsmålene bedre enn lærerne. Samtidig var det deler av budskapet på tirsdagens pressekonferanse som gjorde ham urolig.

Statsministeren sa at hun ikke kan vite om åpningen av skoler og barnehager vil føre til at smitten øker.

– Vi vet ingenting sikkert. Dette er arbeid og beslutninger som tas under usikkerhet. Ingen kan sette to streker under hva som er riktig, sa hun.

Hvis tiltakene fører til økt smitte, må det strammes inn. Folkehelseinstituttets leder, Camilla Stoltenberg, sa det samme. Det er fortsatt lite kunnskap om hvordan smitten beveger seg mellom barn og fra barn til voksne.

Dette er kjernen i uroen lærere og barnehageansatte har, ifølge Handal.

– Ja, rett og slett. Det at smittevernmyndighetene ikke vet, det gjør at man blir engstelig. Da må vi gjøre alt vi kan for å gjøre den situasjonen så trygg som mulig. Det betyr små grupper med barn, få relasjoner og at vi har de samme gruppene hver dag.