Norge

Tre polakker dømt for smugling - smuglerbilene blir inndratt

Tre polakker får fengselsstraff og mister varene, bilene, førerkortet og pengene etter omfattende smugling. Det er en etterlengtet reaksjon fra politi og tollvesen.

Dette er en Volkswagen Caddy som politiet stoppet på Statoil-stasjonen i Moss ved sørgående felt på E6. Bilen har «endestussen» litt høyt hevet - på samme måte som flere avstivede biler politiet har stoppet i smuglersaker. Foto: Politiet

 • Nina Selbo Torset

Fjæringen på venstre side bak med den blå slangen som kan regulere trykket. Foto: Politiet

På gulvet foran i bilen fant politiet luftkompressoren. Foto: Politiet

Varebilens lasterom er tomt, men politiet bemerker at det lukter øl. Foto: Politiet

Her er målerinstrumentet som viser luft trykket i fjæringen bak, og koblingen/ventilen til luftkompressoren. Foto: Politiet

Dette fant politiet ved beslag i en bolig i Asker i forbindelse med pågripelse av to polske sjåfører i Moss. 5600 liter øl, anslagsvis. 230 000 sigaretter og 200 liter sprit. Foto: Politiet

Det var en enstemmig dom som falt i Halden tingrett denne uken. Tre polakker var tiltalt for omfattende smugling og oppbevaring av såkalte høyt beskattede varer i Asker. De dømmes på alle tiltalepunkter og får fem og seks måneders fengsel. I tillegg mister to av dem førerretten og smuglerbilene inndras til fordel for statskassen.

— Dommen gir et viktig signal til smuglerligaer om at varene, bilene, og pengene de har, vil bli tatt fra dem når de involverer seg i smugling i et slikt omfang, sier politiadvokat John Skarpeid i Østfold politidistrikt.

Politiadvokaten mener det har en kriminalforebyggende effekt å inndra kjøretøyene.

— Vanlige straffemetoder gir ikke alltid den nødvendig preventive virkningen som er ønsket overfor utenlandske kriminelle, sier han.

Halden tingrett har den siste tiden gitt flere dommer der kjøretøyene smuglerne bruker blir fratatt smugleren.

Svært store beslag

Tirsdag 22. januar i år ble en 27-åring og en 26-åring pågrepet på en bensinstasjon i Moss ved E6 sydgående retning. De to sjåførene hadde med seg rundt 160.000 norske kroner i kontanter, og politibetjentene fattet mistanke om at de var involvert i smugling av tollvarer. I den ene bilen ble det også funnet to svenske bilkjennemerker, som senere viste seg å være meldt stjålet.

Les også

Tollsjef vil ta bilene fra smuglernettverk

Da politiet senere ransaket huset til 27-åringen i Asker fant de 226440 sigaretter, 342 liter brennevin og 5763 liter øl. Tollavgiftene for et så stort parti er på godt over 1,1 millioner kroner.

I dette huset ble også den siste personen i saken pågrepet: En 45-åring fra Polen og samboeren til de to andre.

45-åringen har forklart i retten at det var han som eide depotet av tollvarer politiet beslagla, og at de to medtiltalte ikke hadde noe med dette å gjøre. Han har forklart at varene var kjøpt i Polen av ham, og at han innført de til Norge fordelt på fire-fem turer de siste tre månedene før han ble pågrepet.

Retten mener imidlertid at 26-åringen har medvirket til oppbevaringen av smuglervarene, og at 27-åringen skal dømmes for uaktsom medvirkning til oppbevaringen.

Stanset også i desember

De tre er alle tilknyttet den polske byen Drawsko Pomorskie, og kjente hverandre før de kom til Norge. De har opplyst at de kom hit for å jobbe på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i Polne. Det var imidlertid kun 27-åringen som fikk fast jobb i Norge med fast inntekt, som han har skattet av. De to andre opplyste i retten at de har jobbet svart.

26-åringen ble også stanset i tollkontroll på Svinesund i desember 2012. Han kjørte en norskregistrert Ford Transit Connect som var fullastet med 1600 liter øl, 60 liter brennevin og 16000 sigaretter.

45-åringen blir dømt for å ha medvirket til 26-åringens smugling i desember.

«Reodor Felgen-metoden»

Den ene bilen som ble stoppet i Moss, en polskregistrert Volkswagen Caddy, vekket spesiell interesse. Politiet mistenkte at fjærene på bilen var stivet opp, noe som viste seg å stemme. Poenget med ombyggingen er å kunne laste denne full av varer uten at det lett kan ses på bilen. Med oppstivingsfjærer vil bilen se ut som den er normalt lastet selv om maksimalgrense for nyttelast er betydelig overskredet.

Les også

«Reodor Felgen-metoden» som skal lure Tollvesenet

Politifolkene merket seg en kompressorslange som lå bak førersetet. De oppdaget en trykkmåler med direkte forbindelse til en luftkompressor, og de så en sammenheng med støtdempere bak på bilen. Med dette pneumatiske systemet kan demperne heves og senkes manuelt, og bilen kan få den ønskede posisjon med god klaring til hjulene selv om den er fullastet med øl andre tunge varer. Den vekker heller ikke oppmerksomhet på vei ut av landet.

Systemet er profesjonelt laget, og skiller seg ut fra de typiske smuglerbilene tollere og politifolk har sett før.

Også Forden 26-åringen kjørte da han ble stoppet på Svinesund, var ombygd for å tåle tyngre last.

Begge bilene inndratt

I tillegg til fengselsstraffen og tap av førerretten inndras smuglervarene, et kontantbeløp på 81 971 norske kroner og de to nevnte bilene: En Ford Transit Connect og en Volkswagen Caddy. Begge bilene er knyttet opp til 26-åringen. Retten mener at vilkårene for å inndra begge bilene er oppfylt og at « tungtveiende allmennpreventive hensyn taler for inndraging ».

Caddyen blir inndratt selv om den ikke har vært brukt ved en straffbar handling. Kravet er da at det må foreligge fare for at den vil bli brukt til en straffbar handling i framtida. Bilen var i likhet med Forden ombygd for å tåle tyngre last, og retten anser at hovedhensikten med ombyggingen var å bruke den til varesmugling.

— Det er viktig at biler som er ombygd tas vekk fra trafikkbildet. Bilene blir farlige i trafikken når de har overvekt, sier Skarpeid.

Økonomisk tap

Flere i politiet og tollvesenet har tidligere etterlyst inndragning av kjøretøy i denne type saker.

- Mange av bilene er spesialkonstruerte for smugling, og de er ganske nye. Det sier seg selv at det ville vært ett enormt økonomisk tap for bakmennene om smuglerne hadde blitt fratatt alle de 130 varebilene vi stanset med smuglergods i fjor, sa kontorsjef Wenche Fredriksen på Svinesund tollsted til Aftenposten.no i februar.

Politiadvokat Skarpeid har erkjent at politiet tidligere ikke har vært aktive nok med å ta smuglerbandenes biler, men at de i 2012 ble mer bevisste på å føre slike saker, fordi det har en så preventiv virkning. Denne dommen vil også bidra til en slik virkning.

— En slik straff vil være følbar utover frihetsstraffen når man tar fra dem de redskapene de har brukt til smugling og den økonomiske fortjenesten de har hatt med sin virksomhet, sier Skarpeid.

Mister førerretten

I dommen står det at polakkene « dømmes strengt for allmennpreventive hensyn » og at « det er vanskelig å finne sammenlignbar praksis i nyere tid ».

45-åringen og 26-åringen mister føreretten i Norge for en periode på to år, i tråd med aktors påstand. Retten legger til grunn at det er en klar sammenheng mellom bruken av motorvogn og den straffbare handlingen. Begge dømmes også til seks måneders fengsel, med fradrag for utholdt varetekt på henholdsvis 23 og 56 dager.

27-åringen dømmes til fengsel i 5 måneder, med fradrag for 56 dager for utholdt varetekt.

Dommen er ikke rettskraftig og de har ikke tatt stilling til om de anker dommen.

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Rolf «Appelsinen» Jacobsen har levd et liv med torpedoer, konkurser og søksmål. Dette er historien om storsvindlerens liv.

 2. NORGE

  Utredet i tre måneder, men sjekket ikke grunnforhold

 3. NORGE

  Rombarn holdes hjemme fra skolen etter drapsforsøk

 4. NORGE

  Broren til løslatte Kjartan Sekkingstad: – Jeg er glad og lettet

 5. NORGE

  Nå starter påskerushet hjem fra fjellet

 6. NORGE

  Hver fjerde nordmenn har fått mobilen stjålet