Norge

Andre smittsomme sykdommer falt med 70 prosent under pandemien

Antallet registrerte tilfeller av andre smittsomme sykdommer har stupt etter at de strengeste koronatiltakene ble innført i mars.

Det er færre registrerte tilfeller av smittsomme sykdommer under koronapandemien.
  • NTB

Torsdag 12. mars innførte myndighetene de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid for å begrense koronasmitten.

Uken etter, og de påfølgende to ukene, stupte antallet innrapporteringer av andre smittsomme sykdommer fra leger og laboratorier i registeret MSIS. Det viser en studie gjennomført av fire forskere ved Folkehelseinstituttet som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening denne uken.

Mindre kontakt kan være årsaken

I uke 12, som begynte 16. mars, rapporterte leger og laboratorier om 47 prosent færre tilfeller av smittsomme sykdommer sammenlignet med medianen fra 2017–2019. Deretter ble det 50 prosent færre tilfeller i uke 13 og 69 prosent færre tilfeller i uke 14.

Forskerne mener det at folk har hatt mindre sosial kontakt med hverandre, at restauranter har stengt, mer fokus på håndhygiene, reiserestriksjoner og høyere bevissthet rundt smitteverntiltak hos helsepersonell kan være årsaker til at færre smittetilfeller er registrert. De peker også på at mange med milde symptomer kan ha unngått å oppsøke lege for å unngå koronasmitte.

Samtidig understreker forskerne at funnene også kan skyldes at mange i helsevesenet har måttet fokusere på å håndtere pandemien

– Vi kan ikke skille ut i hvilken grad reduksjonen av ulike meldingspliktige sykdommer er et resultat av konkurrerende prioriteringer og økt press på folkehelsepersonell og laboratorier, eller en reell reduksjon i spredning og forekomst av smittsomme sykdommer, skriver de i artikkelen.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset