Norge

Avvikler forkurs i matte for lærerstudenter, men beholder krav om karakteren fire.

Forkurset i matematikk ble innført for søkere til lærerutdanningen som ikke innfridde kravet om karakteren fire i faget. Nå avvikles forkurset, men kravet om karakteren fire skal bestå.

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, mener at høye krav til studenter på lærerutdanningen gir høyere status til yrket.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Fra høsten 2016 skjerpet regjeringen opptakskravene til lærerutdanningene, slik at man måtte ha minimum karakteren fire i den enkleste matematikken fra videregående skole. Samtidig innførte de et fireukers forkurs i matematikk for å gi søkere som oppfylte alle de andre kravene, men hadde tre i matematikk, en ekstra mulighet til å kvalifisere seg for opptak.

Skjerpingen av karakterkravet er blitt kritisert. Flere er bekymret for at det vil føre til lærermangel.

Nå avvikler regjeringen forkurset i matematikk, men beholder kravet om karakteren fire.

Les også

Skolen er utdatert – lekser for elever og mattekrav for lærere må bort | Thomas August Solberg

Midlertidig nettkurs

I stedet skal potensielle søkere til lærerutdanningen tilbys et nettbasert mattekurs, som skal være midlertidig. Søkerne må melde seg opp til privatisteksamen i matematikk, på lik linje med andre som skal forbedre karakter fra videregående.

– Forkurset var ment å være midlertidig, og vi innfører nå et nettbasert kurs, som er mindre ressurskrevende å organisere. Hvor lenge vi skal tilby nettkurset, vet vi ikke, men i hvert fall i to år, sier Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Få klarte å heve karakteren

Hun forklarer avviklingen av forkurset med at studentene har tilpasset seg, og at flere som søker på lærerutdanningen er kvalifiserte. I 2016 var andelen kvalifiserte på 70 prosent, nå har den økt til 74 prosent, ifølge Nybø.

– I tillegg har forkurset vært omstridt, fordi det krevde mye ressurser, men ikke så mange klarte å løfte karakteren fra tre til fire. På det beste besto fire av ti (41,5 prosent) forkurset i matematikk, sier Nybø.

Totalt har 649 kandidater bestått kurset, som har vært et fire ukers intensivt kurs inkludert eksamen.

Tall fra Samordna oppotak viser at det tilsammen sto 166 ledige studieplasser ved lærerutdanningene for grunnskolen 1.–7. trinn. Til sammenligning sto det 333 studieplasser ledige i 2016.

Les også

Yrket som falt fra statustoppen

– Høyere krav gir høyere status

Nybø begrunner videreføringen av kravet til fire i matte med at det hever statusen på læreryrket.

– Jeg mener vi må ha ganske høye krav til studenter som skal ta lærerutdanning. Jeg har forståelse for at andre mener vi kan heve statusen til læreryrket på andre måter, men høyere krav gir også høyere status, sier Nybø.

– Kravet om fire i matte slår feil ut

Frank Aleksander Bræin, leder for Pedagogstudentene, mener at firerkravet i matte er feilslått.

– Forkurset har ikke kvalifisert så mange som vi skulle ønske, så nå oppfordrer vi regjeringen til å se på andre måter for opptak til lærerutdanningene. Vi mener kravet om fire i matematikk slår feil ut, fordi det stenger ute gode søkere med høye skolepoeng, sier Bræin.

Frank Aleksander Bræin, leder for Pedagogstudentene.

Han mener det i stedet bør innføres et krav om 40 skolepoeng for å komme inn på lærerutdanningen.

– Vi mener det er et like strengt krav, men et mer rettferdig krav. Det vil også åpne opp for en større bredde blant søkerne. Regjeringen burde uansett se på mulighetene for å slippe til disse søkerne i tillegg til dagens krav, for det er ikke mattekarakteren alene som skal avgjøre om du kan bli en god lærer eller ikke, mener Bræin.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Matematikk
  3. Student
  4. Lærere