Norge

Muslimske internater for barn er omstridt i Europa

Internater, streng religiøs lære, konservativt kvinnesyn og manglende åpenhet gjør Süleymanci-bevegelsen omstridt i flere europeiske land.

Arkitekttegningen viser en planlagt moské i nærheten av Stuttgart i Tyskland. Der har den tyske kultursenterbevegelsen startet byggingen av et påkostet trossenter.
 • Marianne Stensland
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist
 • Olga Stokke
  Journalist
 • Trond J. Strøm
  Journalist / researcher
 • Tonje Egedius
  Journalist

Aftenposten har de siste dagene skrevet om den sunnimuslimske bevegelsen Det Islamske Kultursenter, som i Oslo, Drammen og Nedre Eiker har en religiøs skolefritidsordning med islamundervisning og leksehjelp der barn og unge kan sove over i ukedagene.

 • Les den første saken her: De kaller det en SFO. Med overnatting.

Til tross for at antall menigheter har økt de siste tiårene, har den konservative, tyrkiske bevegelsen som internasjonalt kalles Süleymanci, fått lite oppmerksomhet i Europa. Men de religiøse internatskolene deres har skapt sterke reaksjoner flere steder.

I 2012 ble motforestillinger mot overnattingspraksisen diskutert i det nederlandske parlamentet. I Sveits ble bevegelsen gjenstand for debatt i fjor, da kommunestyret i Binningen i siste liten anket en avgjørelse som skulle sikre opprettelse av en internatskole.

– Vi står for en nøytral, moderne islam, svarte bevegelsens president, Fehmi Yildiz, til den sveitsiske nettavisen Prime News.

Men størst debatt har det vært i Tyskland.


Se video av mosképlanene utenfor Stuttgart, der VIKZ vil bygge stort menighetssenter med internat:

Svarte på rapport med en ny rapport

I Tyskland, der bevegelsen har sitt hovedsete utenfor Tyrkia, har den opprettet rundt 300 koranskoler hvor barn og ungdom bor på egne internater etter skoletid.

Der startet debatten rundt koranskolene med at organisasjonen, som kalles VIKZ, gikk rettens vei for å få eneansvar for islamundervisning av muslimske barn i den offentlige skolen. Det skapte stor offentlig debatt på 1980-tallet, skriver sosialantropolog Johannes Elgvin i en hovedoppgave fra 2007. På begynnelsen av 2000-tallet nektet flere tyske stater å gi tillatelse til etableringen av nye internater.

I 2004 konkluderte en rapport utført på oppdrag av sosialdepartementet i delstaten Hessen med at:

 • VIKZ er hierarkisk organisert.
 • De anser seg selv som eneste representant for ekte islam.
 • Internatene deres gjør integrering av barna umulig.
 • Dette er et lukket samfunn, preget av lydighet, indoktrinering, kjønnssegregering, tilbaketrukkenhet og underkastelse.
Prosjektet utenfor Stuttgart er blitt utsatt av lokalpolitikere. Men det er ikke det kubeformede moskébygget med plass til 300 bedende som er omstridt. Det er de hvite bygningene rundt som har møtt motstand. Etter planen skal de huse kjønnsdelte sovesaler med plass til 25 elever.

Rapporten var skrevet av turkolog Ursula Spuler-Stegemann. Den ble kritisert av migrasjonsforsker Ursula Boos-Nünning, som på oppdrag fra trossamfunnet selv utarbeidet en ny rapport fire år senere. Den kritiserer den første for å mangle bevis og anklager forfatteren for å være «emosjonelt mot VIKZ». Boos-Nünning avviser at det forekommer indoktrinering, men kritiserer at internatelevene har lite mediekompetanse, få tyske venner, og at mye av hverdagen deres er styrt. VIKZ’ juridiske rådgiver, Ersoy Sam, har i Der Spiegel avvist funnene til Ursula Spuler-Stegemano og mener de ikke stemmer.

Men både pressen og politikere har satt spørsmålstegn ved bevegelsens praksis.

I fjor mente delstatspolitikere fra Baden-Württemberg at organisasjonens arbeid hindrer integrering, og at den fremmer en versjon av islam som er intolerant og ikke lar seg forene med den tyske grunnloven. VIKZ avviste anklagene og sa at organisasjonen støtter grunnloven og er partinøytral.

Politiet i Köln har uttalt at det ikke er noe som tyder på at VIKZ er en trussel mot sikkerheten.

Slik kan det nye trossenteret i Tyskland se ut inni.

– Hardbarket religiøs virksomhet, ikke politikk

Gerdien Jonker, religionshistoriker ved Centre for Islam and Law in Europe, har forsket på muslimske lokalsamfunn i Europa. Hun forteller at de største kontroversene rundt Süleymanci-bevegelsen har vært knyttet til manglende åpenhet.

– Det er blitt tolket i retning av at organisasjonen er hemmelighetsfull, autoritær og sympatiserer med den tyrkiske nasjonalistiske organisasjonen De Grå Ulver. En person som resiterer bønner og stirrer i gulvet, vekker ikke tillit hos tyskere. Tysk, sekulær selvforståelse har ikke rom for tanken om at andre ber, mener Jonker.

– VIKZ er blitt beskyldt for å være antidemokratisk og antivestlig. Er det hold i disse beskyldningene?

– Det har uten tvil vært sant for den første generasjonen Süleymanci i Tyskland. Men en ny generasjon ledere har i større grad har tilpasset seg storsamfunnet, sier Jonker.

– Når det gjelder antidemokratisk: Kan et Sufi-samfunn, som pr. definisjon følger en mester for å nå det guddommelige, være demokratisk? Dette er hardbarket religiøs virksomhet, ikke politikk.

– Vanskelig å bryte med

Süleymanci-bevegelsen er politisk ufarlig, men å bryte med den kan være vanskelig, mener statsviter Thomas Schmidinger ved universitetet i Wien.

– Det er et ganske lukket samfunn med sine egne strukturer og en konservativ religiøs lære, sier han til Aftenposten.

– De har tradisjonelle og konservative verdier, men er mer åndelige og mindre politiske enn mange andre muslimske bevegelser i Europa.

Les mer om

 1. Overnattings-SFO-en
 2. Islam
 3. Tyskland
 4. Debatt
 5. Tyrkia
 6. Integrering