Aps representant fødte selv et barn for tidlig. Nå ber hun Bent Høie ta tak i forholdene på Riksens nyfødtintensiv.

Tuva Moflag (Ap) ber helseministeren om å følge opp ansattvarsko for barna på Rikshospitalets nyfødtintensiv.

Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og firebarnsmor, ber helseministeren engasjere seg i forholdene for de minste og mest sårbare pasientene ved Rikshospitalet

Hun husker det veldig godt, selv om det snart er ti år siden. Sønnen ble født ved keisersnitt. Hun kunne knapt gå, men måtte farte mellom nyfødtintensiven, hvor sønnen lå, og barsel, hvor hun delte dobbeltrom med en annen kvinne og hennes barn.

Dette var ikke på Rikshospitalet, men på Ahus. Men nå vil Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, ta varskoropene fra de ansatte på Rikshospitalets nyfødtintensiv på alvor.

– Jeg ser at sykehusledelsen peker på nytt sykehus, men denne situasjonen er akutt og ytterligere forsterket av koronapandemien. Løsningen kan ikke vente i ti år. Dette må løses på kort sikt, med midlertidige tiltak, sier Moflag.

I et brev ber hun helseminister Bent Høie (H) å følge opp saken som Aftenposten har skrevet om de siste ukene.

Over 140 ansatte har undertegnet varskobrev til Rikshospitalets ledelse: De varslet at «uholdbare arealforhold» skaper store utfordringer for et effektivt smittevern på nyfødtintensivavdelingen. Overlege Atle Moen hadde allerede varslet om at nyfødte medisineres unødig mot stress og rammes av psykose.

Sykehusledelsen svarer at den medisinske behandlingen er forsvarlig. Det er trangt, men trygt, ifølge ledelsen.

Tuva Moflag stiller dette spørsmålet til helseministeren: «Hvilke tiltak vil settes i verk for å bedre arealforholdene ved nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet frem til et nytt sykehus er klart?»

Helseminister Bent Høie svarer at den langsiktige løsningen er å bygge nytt sykehus i Oslo, og at det jobber regjeringen med. Han sier situasjonen ved nyfødtavdelingen illustrerer at det har tatt for lang tid å komme i gang med å bygge et nytt sykehus.

– Det er helt avgjørende at vi får fortgang i utbyggingen av nytt Oslo universitetssykehus. Denne avdelingen har veldig dårlige kår, som mange andre avdelinger.

– Hva gjør dere mens dere venter på nytt sykehus? De ansatte slår jo alarm nå.

– Dette er både ledelsen ved OUS og ledelsen i Helse sør-øst opptatt av, og det er de som eventuelt må finne løsninger hvis det skal gjøres noe midlertidig.

Stortingsrepresentant Moflag forteller om sin egen opplevelse som mamma på en nyfødtintensivavdeling. Hun er mor til fire, niåringen ble født syv uker før termin. Det gikk veldig bra med sønnen, men hun fikk noen erfaringer som gjør at hun vil ha rask bedring av arealforholdene for de for tidlig fødte ved Rikshospitalet.

– Vi hadde fått et uvanlig sterkt barn, men jeg lå rett ved siden av et annet par med et barn som plutselig sluttet å puste, og det ilte masse folk til. Jeg tenkte: Herregud, kommer dette til å skje også vårt barn? Det viser at hvis man ikke opplever masse dramatikk selv, kan man likevel få andres dramatikk tett innpå seg. Det var helt grusomt.