Norge

Private tar over der den norske og svenske staten ga opp gods på jernbane

– Når vi gjenåpner godstogrute Oslo–Gudbrandsdalen–Romsdal, forsvinner nesten 10.000 vogntog fra E6. Den beskjeden fikk Knut Arild Hareide tirsdag.

I dag utgjør vogntog og andre lastebiler en stor andel av trafikken på hovedveier som E6. I flere tiår har norske regjeringer hatt som ambisjon å flytte enorme mengder gods fra vei til jernbane. Men utviklingen har gått i stikk motsatt retning.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Tirsdag formiddag kom samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Ålesund. Her diskuterte han ny Nasjonal transportplan med næringslivet og de fire største byene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

På morgenen møtte han en oppglødd Henning Aandal, frontfigur for det nye, private godsselskapet Onrail. Han er siviløkonom, lokfører og gründer.

– Fra og med neste år gjenopptar vi godstrafikk på jernbane mellom Oslo og Åndalsnes via Raumbanen fra Dombås til Åndalsnes, sier Aandal til Aftenposten.

– Her la både Cargonet (tidligere NSB Gods) og Green Cargo (som eies av den svenske staten) ned sin godstransport. Nå fraktes nesten alt gods til og fra Møre og Romsdal på veien, sier Aandal.

To forhold gjør Aandal spesielt optimistisk:

 • Onrail har inngått sine første kundeavtaler.
 • Veslemannen, fjellformasjonen som truet lokalbefolkning og infrastruktur i Rauma, raste i september i fjor.

Knut Arild Hareide sier til Aftenposten at han tror Onrail kan lykkes.

Henning Aandal fronter private Onrail. De tar over stafettpinnen etter Cargonet (tidligere NSB Gods) og svenske Green Cargo, som ga opp å kjøre godstog via Gudbrandsdalen til Romsdal.

Her er lastebilregnestykket

– Vi kommer til å tilby kveldsavgang fra Åndalsnes. Det har næringslivet bedt om, sier Henning Aandal.

– Hvordan ser regnestykket som skal fjerne 10.000 vogntog fra europaveien gjennom Gudbrandsdalen og Romsdal, ut?

– Vi skal transportere 13 jernbanevogner hver vei fem dager i uken, 48 uker i året. Hver vogn har en kapasitet på fire containere, til sammen 24.960 containere. Hver lastebil har plass til to containere. Er jeg forsiktig og anslår at vi klarer å fylle opp 80 prosent av togene, fjerner vi 10.000 vogntog/lastebiler fra veiene, i året.

Terminalen på Åndalsnes.

– Det er potensialet. Men utviklingen de siste årene har vel vist at gods på jernbane taper i konkurranse med lastebilene?

– Vi tror at de nye togene til Onrail blir utsolgt fordi næringslivet etterspør grønn transport. Store aktører som Postnord, Bring, Asko, Ringnes og Freja bruker toget mye. Disse snakker vi med. Vi skal være flinke på å tilpasse oss markedet, sier Aandal.

– Lykkes vi, har vi ambisjoner om å øke til to avganger i hver retning hver dag. Dette ser imidlertid vanskelig ut. Ifølge Bane Nor er det på kveldstid fullt på Alnabruterminalen i Oslo og fullt på Dovrebanen, sier han.

Hareide: - Jeg tror de kan lykkes

– Dette er et veldig spennende og flott initiativ. Det viser at det skjer noe positivt også på godstrafikk på jernbane, sier Knut Arild Hareide (KrF) til Aftenposten.

– Jeg tror de har gode muligheter til å lykkes med å fylle opp disse togene, sier han.

– Samtidig gir de meg en utfordring. De vil ha flere kryssingsspor, flere møteplasser for tog, de trenger økt kapasitet. Det tar vi med oss inn i diskusjonen om ny Nasjonal transportplan, sier Hareide.

Han beskriver slike mindre prosjekter som realistiske, og som raskt kan øke kapasiteten.

Dette er et av lokomotivene som igjen skal frakte tonnevis av varer på bane mellom Oslo, Dombås og Åndalsnes. På 75 prosent av strekningen brukes strøm, på resten diesel.

Derfor har gods på jernbane tapt

For mindre enn to år siden skrev Aftenposten at godsselskapene fryktet en fullstendig kollaps i virksomheten i Norge. Bransjen hadde tapt 800 millioner kroner over ti år.

Siden er det innført støtteordninger som skal holde liv i gods på bane, mens regjeringen og Bane Nor forsøker å rette opp i grunnleggende svakheter for denne transporten:

 • Flere forhold har rammet næringen hardt: finanskrise, nedslitte spor og signalanlegg der godstogene går.
 • Punktligheten har vært svak, terminaler der containere lastes om fra tog til lastebiler, er delvis utdaterte, delvis beliggende på feil sted og delvis altfor få.
 • Godsaktørene har måttet betale stadig mer for å kjøre på sporene.
 • Samtidig er veiene i Norge blitt mye bedre. Og på stadig flere veistrekninger tillates modulvogntog, ekstra lange lastebiler, mens godstogene ikke får henge på flere vogner.

I 2015 kom en stor godsrapport som Veivesenet, Jernbaneverket, Avnior og Kystverket hadde laget sammen. Den fortalte at jernbane og lastebiler i liten grad kjemper om den samme varetransporten. Godstog har høye markedsandeler der det går jernbane. Men mange av dagens varemottagere holder til et stykke fra der jernbanen går, og de har ikke lenger lagre. De vil ha varer ofte og til nøyaktige tidspunkter.

– Men jernbanen vil styrke sin konkurransekraft hvis det blir bygget flere kryssingsspor og Alnabru-terminalen blir utvidet, sier Henning Aandal.

Jernbanedirektoratet har anbefalt å utvikle og modernisere Alnabru godsterminal trinn for trinn. Effektene skal ifølge Samferdselsdepartementet måles underveis, men målet er å doble kapasiteten på landets største jernbaneterminal.

– Målet er fortsatt å øke godstrafikk på jernbane, forsikrer Knut Arild Hareide.

Les også

 1. I 1960 ønsket regjeringen et norsk motorveinett. Nå er det på vei.

 2. Vi testet 120 mil på 18 timer. Kan toget virkelig være et alternativ til fly?

Les mer om

 1. Green Cargo
 2. Gods på jernbane
 3. CargoNet
 4. Tog
 5. E6
 6. Motorveier