PST har utvist terrormistenkt

PST har utvist en person de mener kan ha hatt til hensikt å begå en terrorhandling i Norge, opplyser PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Pågripelsen og utvisningen skjedde i første halvdel av 2015. PST-sjef Benedicte Bjørnland kan ikke si noe om hva slags type angrep det var snakk om.

Etter det NRK kjenner til var ikke personen en del av det norske islamistmiljøet.

– Vi har hatt situasjoner hvor vi har grunn til å tro at vi på et helt tidlig stadium har stanset et enkeltindivid som hadde til hensikt å begå en voldelig ekstrem handling, sier Benedicte Bjørnland i PST til NRK, som først omtalte saken.

— Hva kan du si om personen dere utviste i fjor?

— Personen ble utvist av utlendingsmyndighetene etter at vedkommende var blitt pågrepet av oss, sier Bjørnland til Aftenposten.

Forberedte seg på ekstrem handling

Hun vil ikke gå nærmere inn på pågripelsen.

— Det vi har beskrevet i dag, er at vi hadde grunn til å tro at vedkommende var i en tidlig forberedelsesfase til å begå en voldelig, ekstrem handling, sier Bjørnland, som ikke kan ikke kommentere om handlingen var rettet mot konkrete mål i Norge.

— Det er også en usikkerhet rundt om dette faktisk ville manifestert seg i en voldelig, ekstrem handling, men det var indikasjoner som gjorde oss svært bekymret. Vedkommende ble pågrepet og utvist, sier Bjørnland.

Hun kan heller ikke kommentere hvor lenge personen hadde oppholdt seg i Norge før vedkommende ble pågrepet.

- Ekstrem islamisme største terrortrussel

Tirsdag la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem en offentlig versjon av sin trusselvurdering for 2016.

PST mener russisk spionasje har størst skadepotensial for Norge og norske interesser. Ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.