Vaksinen som kommer på markedet i Norge, testes nå på tusenvis

Koronavaksinen som Norge ønsker å kjøpe, kan bli klar i år, men er ikke tilgjengelig før i løpet av neste år.

Helseminister Bent Høie (H) håper ansatte i helsesektoren kan få en vaksine mot covid-19 på nyåret.

På torsdagens pressekonferanse sa helseminister Bent Høie (H) at de første vaksinedosene forhåpentlig kan bli klare på nyåret, og at vi sannsynligvis nærmer oss en godkjenning av første vaksine til jul i år.

Her er åtte spørsmål og svar om vaksinen:

Hvorfor vil Norge kjøpe nettopp denne vaksinen?

Det er EU som har besluttet at de vil kjøpe en vaksine som produseres av Astrazeneca. EUs beslutning om å velge denne vaksinen er blant annet basert på vurderinger av vaksineteknologien som er benyttet, tempoet i produksjonsprosessene, kostnadene for vaksiner, risikodelingen mellom EU og produsenten og størrelsen på produksjonskapasiteten.

Hva vet man om denne vaksinen?

Den er så langt prøvd ut i dyrestudier og i tidlig fase kliniske studier. Resultatene fra disse tidlige studiene tilsa at man kunne gå videre til utprøving i større skala.

Vaksinen er basert på et adenovirus. Adenovirus er et virus som blant annet kan gi milde luftveisinfeksjoner.

Vaksinen inneholder en svekket variant av et slikt virus som er blitt manipulert til å inneholde genet for S-proteinet, som er på overflaten til sars-cov-2.

Hvordan prøves vaksinen ut?

Når man prøver ut en vaksine, må produsentene gjennom tre faser.
I fase tre er det kliniske forsøket kommer til at vaksinen testes på et stort antall pasienter (over 10.000), ofte ved flere regionale sentre. Utvelgelse og fordeling av pasienter til ulike grupper skjer etter strenge vitenskapelige kriterier og ved tilfeldig fordeling.

Les også

Håper på vaksine like over jul

Når kan vaksinen være klar?

Astrazeneca har lagt opp til at de første leveransene til Europa vil komme sent i 2020. Men når den eventuelt vil være tilgjengelig i Norge, avhenger både av produksjonsplanene og godkjenningsprosessen.

Når vaksinen blir godkjent i EU, vil den automatisk bli godkjent i Norge. Men hvordan den skal brukes, er opp til det enkelte land. I Norge er det Folkehelseinstituttet som avgjør hvordan vaksinen skal fordeles.

Det vil komme flere vaksiner etterhvert, og man vil kunne tilby ulike vaksiner til ulike mennesker. Noen vaksiner vil passe bedre for yngre enn for eldre, for eksempel.

Når får de første norske tilbud om vaksine, og hvem blir prioritert?

Det vil avhenge av de kliniske studiene og av godkjenningsprosessen for vaksinen. Kriteriene for fordeling av vaksinene er ikke avklart. Men vaksinen vil først bli gitt til ansatte i helsevesenet og pasienter i risikogruppene.

Hva vet man om langtidseffekten, altså hvor lenge vaksinen varer?

De kliniske studiene som har vært gjennomført og som gjennomføres, har ikke vart lenge nok til at man kan konkludere i spørsmål om langtidseffekt.

Hvor trygg vil den være?

Vi vil ha kunnskap om de vanlige bivirkningene og omfanget av dem. Men vi vil ikke ha kunnskap om de sjeldne bivirkningene, som først vil vise seg ved utstrakt bruk.

Et eksempel på dette er jo langtidseffektene etter vaksinen mot svineinfluensa, der noen fikk narkolepsi. Dette er vanskelig å forsikre seg mot.

Hvor mye vil den koste?

Astrazeneca tilbyr vaksinen til landene i Europa gjennom en non-profit-avtale, hvor en forhåndsinvestering fra EU-kommisjonen skal dekke kostnader knyttet til å etablere produksjonskapasitet.

Norge samarbeider tett med kommisjonen om denne avtalen og om kommende avtaler. EUs avtale dekker 300 millioner doser med en opsjon på ytterligere 100 millioner doser. Hoveddelen av disse vaksinedosene kommer i 2021. Men som Astrazeneca har publisert i sin pressemelding om avtalen, skal de første av disse dosene etter planen leveres allerede i slutten av 2020.

Kilder: Helseminister Bent Høie (H), statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H), direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd